Collecting of Antiquities from the Middle Ages to the End of the Nineteenth Century, Wrocław, Poland, 25-28 March, 2020. Call for papers


Pracownia Badań nad Urbanistyką i Architekturą Nowoczesną ma zaszczyt zaprosić na KOLOKWIUM NAUKOWE - ARCHITEKTURA W POLSCE CZ.3


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 17 kwietnia 2019 roku odszedł od nas Prof. zw. dr hab. Jan Wrabec.


Rusza rekrutacja w ramach Programu mobilności studentów i doktorantów MOST


Call for Papers - "Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego". Ogłaszamy nabór ciągły artykułów do czasopisma naukowego.


26 stycznia w Warszawie odbył się Nadzwyczajny Kongres Nauk Humanistycznych


17.01.2019

Kolokwium naukowe Pracowni Badań nad Urbanistyką i Architekturą Nowoczesną


Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego i Stowarzyszenie Historyków Sztuki zapraszają na konferencję Fara w mieście od średniowiecza do współczesności. Społeczność, duchowość, architektura, wystrój, która odbędzie się w dniach 15-16 listopada 2018 r.


Szanowni Państwo, Na platformie e-learningowej BUWr znajduje się prosty kurs przeznaczony dla początkujących użytkowników Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.


Od czwartku do soboty (20.09.-22.09.2018) we Wrocławiu odbywa się VI Kongres Mediewistów Polskich. W jego ramach w trzech spośród ponad 20 sekcji będzie poruszana tematyka historii sztuki (sekcja nr 3, 19, 22). Ponadto historii sztuki poświęcony będzie jeden z wykładów plenarnych w sobotę (aula Wydziału Prawa i Administracji). Ich obrady toczyć się będą w Instytucie Historii Sztuki w sali 306 i 309. Program całości można zobaczyć na stronie Kongresu: http://www.vikmp.pl/ W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam Romuald Kaczmarek


Instytut Kulturoznawstwa zaprasza na Konferencję Naukową "Tygiel kulturowy"


Koło Naukowe Doktorantów przy Studiach Nauk o Kulturze Uniwersytetu Wrocławskiego (w likwidacji) wraz z Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UWr wspólnie zapraszają na dwudniowe przedsięwzięcie w dniach 10-11 V 2018 r. we Wrocławiu. Pierwszy dzień wydarzenia będzie dniem zlotu, a dokładniej VI Zlotu Młodych Badaczy Kultury, któremu towarzyszyć będzie hasło ZAGROŻENIE. Natomiast drugi dzień będzie dniem odlotu, czyli kolejną edycją studenckiej konferencji „Odlot. Nowe tematy historii sztuki”, poświęconej tym razem hasłu KOMFORT.


Zapraszamy na kolokwium naukowe Pracowni Badań nad Urbanistyką i Architekturą Nowoczesną Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbędzie się w dniu 3 marca (sobota) 2018, w godz. 11.00-15.00, przy ul. ul. Szewskiej 36, w sali 309 (III p).


Instytut Historii Sztuki UWr i Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki zapraszają na prezentację książki pt. "Malarstwo barokowe na Śląsku" pod red. Andrzeja Kozieła. Prezentacja będzie miała miejsce w środę 31 stycznia 2018 r. o godz. 16.00 w Muzeum Narodowym we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 5 w sali 116.


01.06.2018

Uprzejmie informujemy, że decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymał kategorię naukową A.


Pracownia Badań nad Światem Przeżywanym zaprasza na konferencję „Świat przeżywany a wartości”, która odbędzie się w dniach 15-17.06.2018 r. w Międzynarodowym Laboratorium Kultury „In situ” w Sokołowsku