Ogłoszenia

Jedna z najbardziej prestiżowych nagród w naszym środowisku, nagroda Prezesa Rady Ministrów RP za osiągnięcie będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, trafia właśnie w ręce naszego pracownika, dra hab. Tomasza Gralaka za pracę 'Architecture, Style and Structure in the Early Iron Age in Central Europe'.


Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej w załączeniu przesyła informację na temat szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej studentów pierwszego roku (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) oraz doktoranckich studiujących na Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2018/19


Zgodnie z nowymi przepisami – stypendium rządowe student może otrzymać również za miesiąc lipiec, jeżeli w lipcu będzie przebywać w Polsce co najmniej jeden dzień.


01.06.2018

Uprzejmie informujemy, że decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymał kategorię naukową A.


Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych czynny w soboty od 8.00 - 12.00