Dane statystyczne

Liczba studentów według kierunku i rodzaju studiów stan na dzień 30.11.2016 r.

stan na 30.11.2016 r. (s-10)

Wydział

Liczba studentów - 2016 r.

razem:

Studia

 

Stacjonarne

Niestacjonarne

Uniwersytet Wrocławski

26014

20191

5823

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

3982

3253

729

Archeologia

188

188

0

Dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie

84

84

0

Etnologia i antropologia kulturowa

171

171

0

Europeistyka kulturowa

16

16

0

Historia

410

396

14

Historia sztuki

221

202

19

Historia w przestrzeni publicznej

16

16

0

Kulturoznawstwo

258

256

2

Militarioznawstwo

59

59

0

Muzykologia

79

79

0

Pedagogika

1579

1176

403

Pedagogika specjalna

155

125

30

Psychologia

746

485

261