wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
1. Performans sceniczno-muzyczny na przykładzie występów zespołu rockowego "Labirytm" prof. dr hab. Bożena Muszkalska prof. UWr Muzykologia - stacjonarne I stopnia
2. Wzmacnianie umiejętności manualnych u młodziezy w wieku wczesnej adolescencji w rodzinnym domu dziecka. dr Małgorzata Prokosz Pedagogika, stacjonarne I stopnia
3. Rozwijanie aktywności fizycznej przez taniec u dzieci w wieku wczesnoszkolnym w świetlicy szkolnej. dr Małgorzata Prokosz Pedagogika, stacjonarne I stopnia
4. Rozwijanie wyobraźni przez doświadczenia wielozmysłowe u dzieci w wieku wczesnoszkolnym w świetlicy szkolnej dr Małgorzata Prokosz Pedagogika, stacjonarne I stopnia
5. Potrzebuję fizyki bardziej niż przyjaciół. Wyobrażenia nauki i naukowców w amerykańskich technohorrorach lat 50. dr hab. Dorota Wolska prof. UWr Kulturoznawstwo - stacjonarne II stopnia
6. Kino Andrieja Tarkowskiego w perspektywie postsekularnej dr hab. Dorota Wolska prof. UWr Kulturoznawstwo - stacjonarne II stopnia
7. Epistemologia feministyczna i nowe materializmy jako próby zrewidowania obiektywizmu tradycyjnej filozofii nauki dr hab. Dorota Wolska prof. UWr Kulturoznawstwo - stacjonarne II stopnia
8. Muzeum jako marka. Studium przypadku dr hab. Dorota Wolska prof. UWr Kulturoznawstwo - stacjonarne II stopnia
9. Kim jest Nosacz? Autroportet Polaka w memach dr Krzysztof Łukasiewicz Kulturoznawstwo - stacjonarne I stopnia
10. Etyczne aspekty reportażu wcieleniowego. Studium zbioru reportaż Janusza Rolickiegto „Lepsi od Pana Boga” dr Krzysztof Łukasiewicz Kulturoznawstwo - stacjonarne I stopnia
11. Szalone lata 50., czyli co bawiło w kreskówkach. Analiza porównawcza komizmu „Klasyki Disneya” i „Zwariowanych melodii” dr Krzysztof Łukasiewicz Kulturoznawstwo - stacjonarne I stopnia
12. Kobieta w filmach Jeana – Luca Godarda dr hab. Rafał Nahirny Kulturoznawstwo - stacjonarne I stopnia
13. Film Kler Wojciecha Smarzowskiego. Analiza dyskusji w przestrzeni publicznej dr hab. Rafał Nahirny Kulturoznawstwo - stacjonarne I stopnia
14. Wizerunek Kleopatry w kinie popularnym. Analiza makijażu filmowego dr hab. Rafał Nahirny Kulturoznawstwo - stacjonarne I stopnia
15. Świnia jako zwierzę towarzyszące dr hab. Rafał Nahirny Kulturoznawstwo - stacjonarne I stopnia
16. Starbucks, czyli jak nie-miejsce staje się miejscem dr hab. Rafał Nahirny Kulturoznawstwo - stacjonarne I stopnia
17. Instagram jako narzędzie konstruowania własnego wizerunku dr hab. Rafał Nahirny Kulturoznawstwo - stacjonarne I stopnia
18. Audiosfera przestrzeni publicznych. Analiza dźwięków informacyjnych dr hab. Rafał Nahirny Kulturoznawstwo - stacjonarne I stopnia
19. Koncert rockowy jako performans dr hab. Rafał Nahirny Kulturoznawstwo - stacjonarne I stopnia
20. Kapitan Ameryka jako symbol i przejaw wartości amerykańskich w okresie drugiej wojny światowej dr hab. Rafał Nahirny Kulturoznawstwo - stacjonarne I stopnia
21. „Dlaczego wy trujecie ludzi?” Analiza Kuchennych Rewolucji Magdaleny Gessler dr hab. Rafał Nahirny Kulturoznawstwo - stacjonarne I stopnia
22. Lisbeth Salander jako bohaterka masowej wyobraźni. Analiza postaci dr hab. Rafał Nahirny Kulturoznawstwo - stacjonarne I stopnia
23. Miłość w polskich komediach romantycznych (2000-2018) dr hab. Rafał Nahirny Kulturoznawstwo - stacjonarne I stopnia
24. Funkcjonalność środowiska rodzinnego w retrospekcji dorosłych dzieci rozwiedzionych rodziców i ich matek dr hab. Alicja Szerląg prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
25. Kobiety z syndromem poaborcyjnym w środowisku rodzinnym. dr hab. Alicja Szerląg prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
26. Rzecz o meblościance dr Piotr Fereński Kulturoznawstwo - stacjonarne I stopnia
27. Muzyka techno jako element kultury miejskiej – fenomen Berlina dr Piotr Fereński Kulturoznawstwo - stacjonarne I stopnia
28. Formy aktywności seniorów w środowisku wiejskim. dr hab. Alicja Szerląg prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
29. Wymiary aplikacji doświadczania dziecka w rodzinie skonfliktowanej dr hab. Alicja Szerląg prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
30. Edukacyjne programy komputerowe w procesie uczenia się dzieci dyslektycznych dr hab. Alicja Szerląg prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia