2020

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 22 stycznia 2020 r.:

Uchwała nr 1/2020 w sprawie zatwierdzenia programu dla 5 letnich studiów magisterskich na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna oraz Pedagogika Specjalna
Uchwała nr 2/2020 w sprawie zatwierdzenia programu dla I i II stopnia studiów na kierunku Muzykologia
Uchwała nr 3/2020 w sprawie zatwierdzenia programu dla I i II stopnia studiów na kierunku Historia
Uchwała nr 4/2020 w sprawie nostryfikacji dyplomu Pani Ivanny Bishko
Uchwała nr 5/2020 w sprawie poparcia wniosku o utworzenie Centrum Badań nad Lokalną Komunikacją Międzykulturową na Uniwersytecie Wrocławskim
Uchwała nr 6/2020 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Pedagogikiw semestrze letnim w roku akademickim 2020/2020
Uchwała nr 7/2020 w sprawie zatrudnienia dr Joanny Porucznik oraz mgr. Michała Halamusa
Uchwała nr 8/2020 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 11 grudnia 2019 roku.

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 3 marca 2020 r.:

Uchwała nr 9/2020 w sprawie awansu dr hab. Moniki Baer na stanowisko profesora Uniwersytetu w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uchwała nr 10/2020 w sprawie zatrudnienia dr. Jakuba Zarzyckiego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej
Uchwała nr 11/2020 w sprawie zatrudnienia dr. Przemysława Dulęby na stanowisku adiunkta w ramach projektu badawaczego pn. Władcy Bursztynowego Szlaku. Studia nad rzemiosłem, handlem i dalekosiężnymi kontaktami społeczności kultury lateńskiej z obszaru południowej Polski
Uchwała nr 12/2020 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr Aleksandrze Pankiewicz
Uchwała nr 13/2020 w sprawie zatwierdzenia limitów przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2020/2021
Uchwała nr 14/2020 w sprawie likwidacji specjalności "Marketing i zarządzanie placówkami edukacyjnymi w regionie"
Uchwała nr 15/2020 w sprawie dokonania jednorazowej modyfikacji w planach studiów stacjonarnych na kierunku Pedagogika Specjalna
Uchwała nr 16/2020 w sprawie dokonania korekty w zasadach rekrutacji na rok akademicki 2020/2021
Uchwała nr 17/2020 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia seminarium magisterskiego w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 18/2020 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Pedagogiki
Uchwała nr 19/2020 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Muzykologii
Uchwała nr 20/2020 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 21/2020 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Historycznym
Uchwała nr 22/2020 w sprawie zatrudnienia mgr Pauliny Hoffner-Sucheckiej na umowie zleceniu
Uchwała nr 23/2020 w sprawie zasad podziału środków pozabudżetowych stanowiących przychody własne Wydziału
Uchwała nr 24/2020 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 22 stycznia 2020 roku.

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 20 maja 2020 r.:

Uchwała nr 25/2020 w sprawie awansu dr hab. inż. Beaty Miazgi na stanowisko profesora Uniwersytetu
Uchwała nr 26/2020 w sprawie zatrudnienia dr hab. Agnieszki Sorokowskiej na stanowisku profesora Uniwersytetu
Uchwała nr 27/2020 w sprawie zatrudnienia dr Izabeli Lebudy na stanowisku profesora Uniwersytetu
Uchwała nr 28/2020 w sprawie zatrudnienia dr Anny Oleszkiewicz na stanowisku profesora Uniwersytetu
Uchwała nr 29/2020 w sprawie zatrudnienia dr. Michała Białka na stanowisku profesora Uniwersytetu
Uchwała nr 30/2020 w sprawie zatrudnienia dr Kamili Madej-Bień na stanowisku starszego wykładowcy
Uchwała nr 31/2020 w sprawie zatrudnienia dr Dominiki Grzesik na stanowisku asystenta
Uchwała nr 32/2020 w sprawie określenia liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2020/2021
Uchwała nr 33/2020 w sprawie zmian w programie kształcenia na kierunku Psychologia od roku akademickiego 2020/2021
Uchwała nr 34/2020 w sprawie zmian w programie studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Muzykologia od roku akademickiego 2020/2021
Uchwała nr 35/2020 w sprawie zmian w programie studiów na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna od roku akademickiego 2020/2021
Uchwała nr 36/2020 w sprawie zmian w programie studiów na kierunku Pedagogika Specjalna od roku akademickiego 2020/2021
Uchwała nr 37/2020 w sprawie zmian w programie studiów na kierunku Historia od roku akademickiego 2020/2021
Uchwała nr 38/2020 w sprawie zmian w programie studiów na kierunku Etnologia II stopnia od roku akademickiego 2020/2021
Uchwała nr 39/2020 w sprawie jednorazowych zmian w programie studiów licencjackich na kierunku Muzykologia w roku akademickim 2019/2020
Uchwała nr 40/2020 w sprawie zatwierdzenia zasad uruchomienia i realizacji bloku "do wyboru" w zakresie przygotowania do zawodu nauczyciela na kierunku Muzykologia
Uchwała nr 41/2020 w sprawie jednorazowej korekty w planie studiów I roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika Specjalna
Uchwała nr 42/2020 w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad szczebla centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich
Uchwała nr 43/2020 w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych z Psychodietetyki
Uchwała nr 44/2020 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr hab. Renacie Tańczuk profesorowi Uniwersytetu
Uchwała nr 45/2020 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr hab. Joannie Wojdon profesorowi Uniwersytetu
Uchwała nr 46/2020 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr Małgorzacie Kozubek
Uchwała nr 47/2020 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr Izabeli Lebudzie
Uchwała nr 48/2020 w sprawie upoważnienia dr Martyny Pryszmont do recenzowania prac magisterskich w Instytucie Pedagogiki
Uchwała nr 49/2020 w sprawie upoważnienia adiunktów i starszych wykładowców do prowadzenia seminarium magisterskiego w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 50/2020 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 3 marca 2020 roku.

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 24 czerwca 2020 r.:

Uchwała nr 51/2020 w sprawie wyrażenia opinni dla powołania Dyrektorów Instytutów oraz Kierownika Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej na kadencję 2020 - 2024
Uchwała nr 52/2020 w sprawie zatrudnienia dr Dagmary Łaciak na stanowisku adiunkta
Uchwała nr 53/2020 w sprawie zatrudnienia dr Wiolety Muras na stanowisku adiunkta
Uchwała nr 54/2020 w sprawie zatrudnienia dr. Dawida Junke na stanowsku adiunkta
Uchwała nr 55/2020 w sprawie zatrudnienia dr Aleksandry Ziober na stanowisku adiunkta
Uchwała nr 56/2020 w sprawie zatrudnienia dr. Jacka Jędrysiaka na stanowisku adiunkta
Uchwała nr 57/2020 w sprawie zatrudnienia dr. Piotra Kuligowskiego na stanowisku adiunkta
Uchwała nr 58/2020 w sprawie zatrudnienia dr. Wawrzyńca Kowalskiego na stanowsku adiunkta
Uchwała nr 59/2020 w sprawie zatrudnienia dr. Bartosza Helfera na stanowisku adiunkta
Uchwała nr 60/2020 w sprawie zatrudnienia dr. Sylwestra Orzechowskiego
Uchwała nr 61/2020 w sprawie zatrudnienia dr Anny Miszteli na stanowisku starszego wykładowcy
Uchwała nr 62/2020 w sprawie zatrudnienia dr Magdaleny Nawrat na stanowisku starszego wykładowcy
Uchwała nr 63/2020 w sprawie zatrudnienia dr Aleksandry Słowińskiej na stanowisku starszego wykładowcy
Uchwała nr 64/2020 w sprawie zatrudnienia dr Joanny Markiweicz na stanowisku asystenta
Uchwała nr 65/2020 w sprawie powołania dr. hab. Witolda Jakubowskiego prof. UWr przedstawicielem Wydziały w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
Uchwała nr 67/2020 w sprawie zmiany terminu zaliczenia praktyk zawodowych realizowanych zgodnie z programem historii sztuki na studiach drugiego stopnia
Uchwała nr 68/2020 w sprawie zmian w programie studiów drugiego stopnia z zakresu historii sztuki
Uchwała nr 69/2020 w sprawie przeniesienia z semestru zimowego na semestr letni w roku akademickim 2020/2021 zajęć z Filmoterapii
Uchwała nr 70/2020 w sprawie jednorazowej zmiany w programie studiów na kierunku historia
Uchwała nr 71/2020 w sprawie korekty w programie studiów na kierunku historia
Uchwała nr 72/2020 w sprawie upoważnienia adiunktów i docenta do prowadzenia seminariów licencjacko-pomocniczych i magisterskich oraz recenzowania prac dyplomowych w Instytucie Historii Sztuki
Uchwała nr 73/2020 w sprawie udzielenia urlopu dr. hab. Jerzemu Kosowi
Uchwała nr 74/2020 w sprawie zatrudnienia mgr Pauliny Korneluk na umowie zleceniu w Instytucie Historii Sztuki
Uchwała nr 75/2020 w sprawie zatrudnienia dr Małgorzaty Dancewicz-Pawlik oraz dr. Roberta Zontka na umowie zleceniu w Instytucie Kulturoznawstwa
Uchwała nr 76/2020 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Archeologii
Uchwała nr 77/2020 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 20 maja 2020 roku.

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 8 lipca 2020 r.:

Uchwała nr 78/2020 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dla powołania prodziekanów na kadencję 2020-2024
Uchwała nr 79/2020 w sprawie powołania kierowników studiow doktoranckich oraz kierowników kolegiów doktorskich na kadencję 2020-2024
Uchwała nr 80/2020 w sprawie przedłużenia zatrudnienia prof. dr. hab. Janowi Harasimowiczowi
Uchwała nr 81/2020 w sprawie awansu dr hab. Doroty Koczanowicz na stanowisko profesora Uniwersytetu
Uchwała nr 82/2020 w sprawie zatrudnienia dr Agnieszki Patały na stanowisku adiunkta
Uchwała nr 83/2020 w sprawie zatrudnienia dr Anny Juszkiewicz na stanowisku adiunkta
Uchwała nr 84/2020 w sprawie zatrudnienia dr Honoraty Czajkowskiej na stanowisku starszego wykładowcy
Uchwała nr 85/2020 w sprawie zatrudnienia mgr Doroty Wiśniewskiej na stanowisku asystenta
Uchwała nr 86/2020 w sprawie zatrudnienia dr Dominiki Grzesik na stanowisku adiunkta
Uchwała nr 87/2020 w sprawie przyjęcia wykazu zajęć fakultatywnych w ramach studiów European Cultures na rok akademicki 2020/2021
Uchwała nr 88/2020 w sprawie dokonania jednorazowej modyfikacji w planach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Uchwała nr 89/2020 w sprawie zwiększenia liczby punktów ECTS na seminarium licencjackim o 2 punkty na kierunku etnologia i antropologia kulturowa
Uchwała nr 90/2020 w sprawie zatwierdzenia regulaminów jednostek organizacyjnych Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uchwała nr 91/2020 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2020
Uchwała nr 92/2020 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr Annie Oleszkiewicz
Uchwała nr 93/2020 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 94/2020 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Pedagogiki
Uchwała nr 95/2020 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia w dniu 24 czerwca 2020 roku.

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 9 września 2020 r.:

Uchwała nr 96/2020 w sprawie powołania zastępców dyrektorów instytutów i zastępcy katedry na kadencję 2020-2024
Uchwała nr 97/2020 w sprawie zaakceptowania zasad przenoszenia studentów ze studiów wieczorowych na studia stacjonarne w Instytucie Psychologii od roku akademickiego 2020/2021
Uchwała nr 98/2020 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w dniu 8 lipca 2020 roku.

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 23 września 2020 r.:

Uchwała nr 99/2020 w sprawie zatrudnienia dr Beaty Pietkiewicz-Pareek na stanowisku adiunkta
Uchwała nr 100/2020 w sprawie zatrudnienia dr Magdaleny Kruk na stanowisku adiunkta
Uchwała nr 101/2020 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Jerzego Lutego na stanowisku adiunkta
Uchwała nr 102/2020 w sprawie zatrudnienia dr Joanny Krawczyk na stanowisku starszego wykładowcy
Uchwała nr 103/2020 w sprawie zatrudnienia dr. Michała Halamusa w projekcie realizowanym w Instytucie Historycznym na stanowisku asystenta
Uchwała nr 105/2020 w sprawie powołania przedstawiciela Wydziału do Rady Centrum Edukacji Nauczycielskiej w osobie dr hab. Wiktora Żlobickiego prof. UWr na kadencję 2020-2024
Uchwała nr 106/2020 w sprawie zamknięcia Centrum Zrównoważonego Rozwoju Społeczności Wrocławia z dniem 1.09.2020 roku
Uchwała nr 107/2020 w sprawie określenia minimalnej liczby punktów ECTS w związku z ubieganiem się studentów o powtórny wpis na semestr oraz sumarycznego deficytu ECTS obowiązującego wszystkie kierunki studiów realizowanych na Wydziale
Uchwała nr 108/2020 w sprawie dokonania jednorazowej modyfikacji w planach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2020/21
Uchwała nr 109/2020 w sprawie dokonania stałej zmiany w planach studiów pedagogika I i II stopnie w planach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych od roku akademickiego 2020/21
Uchwała nr 110/2020 w sprawie dokonania jednorazowej zmiany w programie studiów licencjackich i magisterskich kierunku muzykologia w roku akademickim 2020/21
Uchwała nr 111/2020 w sprawie zatwierdzenia następujących przedmiotów fakultatywnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w programie studiów European Cultures
Uchwała nr 112/2020 w sprawie zmiany w planie Studiów Podyplomowych Psychologia Zarządzania - dotyczy ona częściowej realizacji przedmiotów zajęciowych z modułów z semestru letniego w semestrze zimowym od roku akademickiego 2020/2021
Uchwała nr 113/2020 w sprawie upoważnienia następujących adiunktów w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej do prowadzenia seminariów licencjackich, recenzowania prac licencjackich i magisterskich w roku akademickim 2020/2021
Uchwała nr 114/2020 w sprawie upoważnienia następujących adiunktów w Instytucie Muzykologii do prowadzenia seminariów licencjackich oraz recenzowania prac licencjackich w roku akademickim 2020/2021
Uchwała nr 115/2020 w sprawie w sprawie upoważnienia następujących adiunktów w Instytucie Kulturoznawstwa do prowadzenia seminariów licencjackich, recenzowania prac licencjackich i magisterskich w roku akademickim 2020/2021

Uchwała nr 116/2020 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Historycznym w roku akademickim 20220/2021
Uchwała nr 117/2020 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Pedagogiki w roku akademickim 20220/2021
Uchwała nr 118/2020 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Psychologii w roku akademickim 2020/2021
Uchwała nr 119/2020 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Muzykologii w roku akademickim 2020/2021
Uchwała nr 120/2020 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Kulturoznawstwa w roku akademickim 2020/2021
Uchwała nr 121/2020 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 9 września 2020 roku

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 21 października 2020 r.:

Uchwała nr 122/2020 w sprawie rozwiązania umowy o pracę dr. hab. Wiktora Żłobickiego prof. UWr z dniem 26.10.2020 roku i ponownego zatrudnienia na zajmowanym stanowisku na okres zamknięty
Uchwała nr 123/2020 w sprawie zatrudnienia dr. Piotra Rucińskiego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii Polski i Powszechnej XIX i XX wieku w Instytucie Historycznym
Uchwała nr 124/2020 w sprawie zatrudnienia dr Marii Legut-Pintal na stanowisku asystenta do realizacji projektu badawczego NCN
Uchwała nr 125/2020 w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Instytutu Historycznego
Uchwała nr 126/2020 sprawie powołania koordynatorów Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w osobie dr. hab. Arkadiusza Urbanka oraz Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia w osobie dr. bab. Jarosława Syrnyka prof. UWr od roku akademickiego 2020/2021
Uchwała nr 127/2020 sprawie powołania Wydziałowej Rady Interesariuszy Zewnętrznych. Na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych od roku akademickiego 2020/2021
Uchwała nr 128/2020 w sprawie likwidacji Zakładu Antropologii Historycznej w Instytucie Historycznym i przekształcenie go w Pracownię Antropologii Historycznej 
Uchwała nr 129/2020 w sprawie zatwierdzenia minimum programowego dla kierunku historia dla studentów Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych na Uniwersytecie Wrocławskim
Uchwała nr 130/2020 w sprawie jednorazowej zmiany w planie III roku Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Psychologii
Uchwała nr 131/2020 w sprawie upoważnienia dr. Bartosza Helfera do prowadzenia seminarium magisterskiego oraz opieki nad pracami magisterskimi
Uchwała nr 132/2020 w sprawie zatrudnienia następujących osób na umowie zleceniu w Instytucie Pedagogiki w semestrze zimowym
Uchwała nr 133/2020 w sprawie zatrudnienia doc dr Aliny Czapigi w semestrze zimowy w roku akademickim 2020/2021 na umowie zleceniu w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 134/2020 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w dniu 21 września 2020 roku

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 25 listopada 2020 r.:

Uchwała nr 135/2020 w sprawie zwiększenia kosztów zatrudnienia w roku akademickim 2020/21 w ramach umowy - zlecenia dla Pana mgr. inż Bogdana Miazgi zatrudnionego w Instytucie Archeologii
Uchwała nr 136/2020 w sprawie jednorazowej zmiany w harmonogramie zajęć dydaktycznych zaplanowanych do wykonania w roku 2020/2021 dla studentów II stopnia stacjonarnych na kierunku archeologia
Uchwała nr 137/2020 w sprawie powołania dr hab. Jolanty Kowal do pełnienia funkcji Kierownika Zakładu Psychologii Osobowości
Uchwała nr 138/2020 w sprawie zatwierdzenia zakresów uczenia się obowiązujących słuchaczy Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego
Uchwała nr 139/2020 w sprawie jednorazowych zmian w programie studiów dla studentów I i II stopnia stacjonarnych na kierunku muzykologia
Uchwała nr 140/2020 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
Uchwała nr 141/2020 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w dniu 21 października 2020 roku.

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 16 grudnia 2020 r.:

Uchwała nr 142/2020 w sprawie rozdzielenia Rady Dyscyplin Naukowych Pedagogiki oraz Psychologii na osobne rady dyscyplin: Radę Dyscypliny Naukowej Pedagogika i Radę Dyscypliny Naukowej Psychologia
Uchwała nr 143/2020 w sprawie powołania członków do komisji dyscyplinarnych dla studentów i doktorantów na kadencję w latach 2020 -2024
Uchwała nr 144/2020 w sprawie zmiany terminu urlopu naukowego dr Izabeli Lebudy
Uchwała nr 145/2020 w sprawie korekty programu studiów I stopnia na kierunku archeologia od roku akademickiego 2021/2022
Uchwała nr 146/2020 w sprawie Indywidualnego Toku Studiów dla studentki II roku Dziedzictwa Kultury Materialnej Moniki Mazur
Uchwała nr 147/2020 w sprawie Indywidualnego Toku Studiów dla studentki I roku Historii I stopnia Adrianny Płetenickiej
Uchwała nr 148/2020 w sprawie jednorazowej zmiany w programie studiów na kierunku Dziedzictwo Kultury Materialnej
Uchwała nr 149/2020 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 25 listopada.