Archiwalia z badań archeologicznych w Niemczy z lat 1950-1980


grant Narodowego Instytutu Dziedzictwa


Metodyka Badań Wykopaliskowych


Instytut Archeologii, POST-DOC
Uniwersytetu Yale


Życie przedmiotu. Od surowca do eksponatu.


28.11.2017

ProgeCAD2019 - dla studentów i pracowników Instytutu Archeologii - nowa licencja do 7 listopada 2020 r.