godz. 14:00, sala 202, Instytut Archeologii UWr, ul. Szewska 48


Wrocław, 23-24 maja 2019 r.


György LENGYEL, PhD, Dr. habil. Polish Academy of Sciences Department of Vertebrate Zoology
11 marca 2019 r. - pierwszy wykład

28.11.2017

ProgeCAD2019 - dla studentów i pracowników Instytutu Archeologii