Wrocław, 23-24 maja 2019 r. Program konferencji (16.05.2019)


Dr Patryk Chudzik, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW


Ogólnopolska Interdyscyplinarna Studencko-Doktorancką Konferencja; 7 czerwca 2019 r. Instytut Archeologii UWr


od roku akademickiego 2019/2020


György LENGYEL, PhD, Dr. habil. Polish Academy of Sciences Department of Vertebrate Zoology
11 marca 2019 r. - pierwszy wykład


28.11.2017

ProgeCAD2019 - dla studentów i pracowników Instytutu Archeologii