Studia licencjackie

PROGRAM STUDIÓW:

APD - ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH:

  • zarządzenie 122/2014 Rektora UWr Procedura dyplomowania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)
  • strona APD

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

  • I rok (dodano: 7.09.2017, zmieniono: 18.10.2017); podział na grupy (dodano: 7.09.2017),
  • II rok (dodano: 11.09.2017, zmieniono: 13.10.2017),
  • III rok (dodano: 11.09.2017, zmieniono: 13.09.2017),

KONWERSATORIUM SPECJALISTYCZNE:

  • lista tematów - zapisy na zajęcia w semestrze letnim, w roku akademickim 2017/18 (dodano: 11.09.2017, zmieniono: 16.10.2017)

SEMINARIUM LICENCJACKIE (dla III roku):

  • lista seminariów - zapisy na zajęcia w roku akademickim 2017/18 (dodano: 11.09.2017)

WAŻNE INFORMACJE: