wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
1. dr hab. inż. Miazga Beata Instytut Archeologii
2. prof. dr hab. prof. UWr Szykulski Józef Instytut Archeologii
3. prof. dr hab. Burdukiewicz Jan Instytut Archeologii
4. prof. dr hab. Paszkiewicz Borys Instytut Archeologii
5. prof. dr hab. Piekalski Jerzy Instytut Archeologii
6. dr hab. prof. UWr Baron Justyna Instytut Archeologii
7. dr hab. prof. UWr Błażejewski Artur Instytut Archeologii
8. dr hab. prof. UWr Jaworski Krzysztof Instytut Archeologii
9. dr hab. prof. UWr Masojć Mirosław Instytut Archeologii
10. dr hab. prof. UWr Wiśniewski Andrzej Instytut Archeologii
11. dr hab. Gralak Tomasz Instytut Archeologii
12. dr hab. Marek Lech Instytut Archeologii
13. dr hab. Płonka Tomasz Instytut Archeologii
14. dr hab. Płonka Tomasz Instytut Archeologii
15. dr hab. Żmudziński Mateusz Instytut Archeologii
16. dr Bohr Marcin Instytut Archeologii
17. dr Dreczko Ewa Instytut Archeologii
18. dr Dreczko Ewa Instytut Archeologii
19. dr Dulęba Przemysław Instytut Archeologii
20. dr Duma Paweł Instytut Archeologii
21. dr Furmanek Mirosław Instytut Archeologii
22. dr Krupa-Kurzynowska Joanna Instytut Archeologii
23. dr Krupa-Kurzynowska Joanna Instytut Archeologii
24. dr Kufel-Diakowska Bernadeta Instytut Archeologii
25. dr Lisowska Ewa Instytut Archeologii
26. dr Łaciak Dagmara Instytut Archeologii
27. dr Pankiewicz Aleksandra Instytut Archeologii
28. dr Przybył Agnieszka Instytut Archeologii
29. mgr Bewziuk Ewa Instytut Archeologii
30. mgr Feier Iwona Instytut Archeologii