wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
1. dr hab. prof. nadzw. UWr Baron Justyna Instytut Archeologii
2. dr hab. prof. nadzw. UWr Błażejewski Artur Instytut Archeologii
3. dr Bohr Marcin Instytut Archeologii
4. prof. dr hab. Burdukiewicz Jan Instytut Archeologii
5. Dreczko Ewa Instytut Archeologii
6. dr Dulęba Przemysław Instytut Archeologii
7. dr Duma Paweł Instytut Archeologii
8. dr Furmanek Mirosław Instytut Archeologii
9. dr hab. Gralak Tomasz Instytut Archeologii
10. dr hab. prof. nadzw. UWr Jaworski Krzysztof Instytut Archeologii
11. Jażdżyk Przemysław Instytut Archeologii
12. mgr Konczewska Magdalena Instytut Archeologii
13. dr Kufel-Diakowska Bernadeta Instytut Archeologii
14. mgr Lenkow Nicole Instytut Archeologii
15. dr Lisowska Ewa Instytut Archeologii
16. dr Maciejewski Marcin Instytut Archeologii
17. dr Marek Lech Instytut Archeologii
18. dr hab. Masojć Mirosław Instytut Archeologii
19. mgr Melski Łukasz Instytut Archeologii
20. dr inż. Miazga Beata Instytut Archeologii
21. mgr inż. Miazga Bogdan Instytut Archeologii
22. Milejski Paweł Instytut Archeologii
23. Nowak Kamil Instytut Archeologii
24. dr Pankiewicz Aleksandra Instytut Archeologii
25. prof. dr hab. Paszkiewicz Borys Instytut Archeologii
26. prof. dr hab. Piekalski Jerzy Instytut Archeologii
27. mgr Płeska Małgorzata Instytut Archeologii
28. dr hab. Płonka Tomasz Instytut Archeologii
29. dr Przybył Agnieszka Instytut Archeologii
30. dr Rodak Sylwia Instytut Archeologii