Lista kandydatów do przyjęcia

Lista kandydatów do przyjęcia na kierunek Archeologia na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2018/19

 

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię):

I tura: 13, 16, 17, 18 lipca 2018 r.
w godzinach od 09.00 do 11.00
Instytut Archeologii
ul. Szewska 48, sala 10A,
50-139 Wrocław
tel. 71 375 2938