Nowości wydawnicze

 

 

Andrzej Kozieł, Malarstwo barokowe na Śląsku

 

malarstwo_brokowe_okladka_mala

 

Wrocławskie wydawnictwo VIA NOVA opublikowało książkę Malarstwo barokowe na Śląsku, pod redakcją Andrzeja Kozieła. Jest to końcowy rezultat projektu badawczego o tym samym tytułe, którego realizacja w latach 2012–2016 była finansowana ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Publikacja tego dzieła była możliwa dzięki wsparciu finansowemu miasta Wrocław, Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Książka ta jest pierwszym całościowym opracowaniem artystycznego i kulturowego fenomenu, jakim było malarstwo na Śląsku w dobie baroku. W dziele tym ujęci zostali wszyscy znani nam ze swej zachowanej twórczości, ówcześni malarze, którzy byli czynni od lat 40. XVII wieku aż do około 1800 roku na Śląsku w jego historycznych granicach. Uwzględnione zostały wszystkie ich prace malarskie wykonane w różnych technikach i gatunkach dla śląskich odbiorców. Pierwszą część książki, napisaną przez Andrzeja Kozieła, stanowi pięć obszernych esejów wstępnych, w których zaprezentowany został społeczny, ekonomiczny i artystyczny kontekst funkcjonowania malarzy na Śląsku w dobie baroku. Drugą część książki wypełniają ułożone alfabetycznie biogramy aż stu siedemdziesięciu trzech malarzy z pełnymi listami ich dzieł, autorstwa ośmiu badaczy z Polski i Czech (Andrzej Kozieł, Marie Schenková, Małgorzata Macura, Emilia Kłoda, Adam Szelag, Mirosława Sobczyńska-Szczepańska, Monika Żernik, Marek Kwaśny). Całość zamykają: archiwalny aneks, lista ilustracji, obszerna bibliografia oraz indeks osób i miejscowości. Do tekstu książki dołączono aż 884 wysokiej jakości kolorowe ilustracje.

To monumentalne opracowanie nie tylko integruje wyniki dotychczasowych badań polskich i czeskich historyków sztuki, lecz także oparte jest na nowych odkryciach poczynionych w trakcie kompleksowych kwerend archiwalnych i terenowych, które były prowadzone na terenie Polski i Czech. Pod tym względem to przedsięwzięcie naukowe jest precedensowe w Europie Środkowej – ani w Czechach i na Słowacji, ani w Austrii i Niemczech, ani też na Węgrzech nie powstały dotąd samodzielne opracowania poświęcone problematyce malarstwa barokowego, które obejmowałyby całość zagadnienia i byłyby oparte na tak szeroko zakrojonych kompleksowych badaniach terenowych i archiwalnych. Przygotowana książka wypełnia także poważną lukę w badaniach nad sztuką baroku na Śląsku. O ile bowiem architektura i rzeźba na Śląsku w epoce baroku zyskały całościowe opracowania autorstwa Konstantego Kalinowskiego i Jana Wrabeca, o tyle barokowe malarstwo na Śląsku długo czekało na publikację podobnego typu. Zapraszamy do lektury!