7. Konferencja Cyfrowe Spotkania z Zabytkami i warsztaty "Historia miast w dobie bibliotek cyfrowych - nauka i edukacja" / "Workshop on Research and Education in Urban History in the Age of Digital Libraries"

współorganizowane przez:
Hochschule fur Technik und Wirtschaft
Institut für Kunstgeschichte Universität Würzburg
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
Medienzentrum der Technischen Universitaet Dresden
Technische Universität Dresden
Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH

Zapraszamy na 7. konferencję z cyklu "Cyfrowe Spotkania z Zabytkami", która w dniach 30-31 marca 2017 odbędzie się w Dreznie w połączeniu z warsztatami "Historia miast w dobie bibliotek cyfrowych - nauka i edukacja", realizowanymi w ramach projektu "HistStadt4D – Multimodale Zugänge zu historischen Bildrepositorien zur Unterstützung stadt- und baugeschichtlicher Forschung und Vermittlung"

z kluczowych zagadnień podejmowanych w dziedzinie cyfrowej humanistyki. W tym obszarze badań ważną rolę odgrywają biblioteki cyfrowe, zwłaszcza poprzez udostępnianie materiałów takich jak fotografia, malarstwo czy rysunek, a także przedstawienia tradycyjnych lub wirtualnych modeli przestrzennych. Ze względu na wielość mieszczących się w tym zakresie zagadnień badawczych, wypracowywane są różne podejścia, metody i technologie. Ze względu na rolę cyfrowych bibliotek i repozytoriów jako medium wymiany informacji naukowej i jej upowszechniania, szczególnego znaczenia nabierają: dalszy rozwój infrastruktury, w tym środowisk badawczych i repozytoriów cyfrowych, międzynarodowa wymiana wiedzy i współpraca naukowa, czynniki społeczne i ekonomiczne oraz waloryzacja i popularyzacja nauki.

Wobec powyższego rodzi się pytanie o to, w jaki sposób biblioteki i repozytoria cyfrowe mogą wspierać badania i edukację w zakresie historii miast i spuścizny architektonicznej?

Szczegółowe informacje o oczekiwanym zakresie tematycznym wystąpień znajdą Państwo w folderze oraz na stronie www pod pod adresem http://www.visualhumanities.org/wordpress/index.php/cfp2017/ (dokumenty w języku angielskim).

Szczególnie zapraszamy badaczy zainteresowanych tematyką dokumentacji zabytków w terenie.

Językiem konferencji jest angielski. Planowana jest publikacja wybranych materiałów konferencyjnych w recenzowanym wydawnictwie.

Niniejszy serwis będzie na bieżąco anktualizowany. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorami (adresy kontaktowe - poniżej). Zapraszamy!

TERMINARZ

1 lutego 2017 – termin zgłaszania propozycji referatów z krótkim streszczeniem (1500-1700 słów w formacie pdf za pośrednictwem usługi EasyChair).

15 lutego 2017– przekazanie autorom informacji o wynikach naboru
30-31 marca 2017 – warsztaty i konferencja
30 czerwca 2017 – termin nadsyłania pełnych tekstów wystąpień
31 pazdzernika 2017 – przekazanie autorom informacji o akceptacji tekstu do druku
początek 2018 – przekazanie tomu do druku

MIEJSCE OBRAD

Drezno, Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)

ZGŁASZANIE WYSTAPIENIA

Propozycje referatów z krótkim streszczeniem (1500-1700 słów w pliku w formacie PDF) prosimy przesyłać za pośrednictwem usługi EasyChair website.

OPŁATA KONFERENCYJNA

Udział w konferencji jest wolny od opłaty rejestracyjnej.

PROGRAM

Podgląd konferencji (online)

RADA NAUKOWA KONFERENCJI

Prof. Dr. Andreas Georgopoulos (GR)

President of ICOMOS/ISPRS CIPA

Prof. Dr. Isto Huvila (SWE/FIN)

Information Studies at the Department of Uppsala University

Prof. Dr. Fabrizio Apollonio (IT) 

Universita di Bologna – Alma mater studiorum

Dr. Marinos Ioannides (CY) 

Digital Heritage Research Laboratory, Cyprus University of Technology

Prof. Dr. Thomas Köhler (DE) 

Educational Technologies, TU Dresden

Dr. Mieke Pfarr-Harfst (DE) 

DDU – Digital Design Unit – Digitales Gestalten, TU Darmstadt

Dr. Piotr Kuroczinski (DE) 

Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung, Marburg

Dr. Christina Kamposiori (UK) 

Centre for Digital Humanities, Department of Information Studies, University College London

Prof. Dr. Markus Wacker (DE) 

Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

ORGANIZATORZY KONFERENCJI

Dr. Kristina Friedrichs (DE) – Institut für Kunstgeschichte, Julius-Maximilians-Universität Würzburg; mail: Kristina.Friedrichs@uni-wuerzburg.de

Dr. Sander Münster (DE) – Media Center, TU Dresden; mail: Sander.Muenster@tu-dresden.de

Dr. Florian Niebling (DE) – Human-Computer Interaction,Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Dr. Agnieszka Seidel-Grzesinska (PL) – Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Wrocławski; mail: aseidel@uni.wroc.pl

SEKRETARIAT KONFERENCJI 

we Wrocławiu:

Agnieszka Seidel-Grzesińska

mail: cyfrowespotkania@o2.pl