Ołtarze ambonowe 12-14 października 2016 Wrocław

Program konferencji:

Środa 12.10.2016:

16.00 - otwarcie konferencji w kościele Opatrzności Bożej we Wrocławiu, ul. Kazimierza Wielkiego 29 dr hab. Piotr Oszczanowski,
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik projektu - powitanie uczestników i wprowadzenie do tematyki konferencji

16.10 - Marta Kaluch-Tabisz, Karolina Rajna, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, planowane i dotychczasowe efekty projektu:
"Ołtarze ambonowe na Śląsku. Historia, stan zachowania, potrzeby konserwatorskie"

16.30 - Paweł Szumski, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, "Proklamacja Słowa Bożego w liturgii protestanckiej"

16.50 - ks. dr Paweł Maciąg, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, KUL w Lublinie, "Terminologiczne spory o ambony, ołtarze i ołtarze ambonowe"

17.30 - Barbara Andruszkiewicz, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, ,Ołtarze ambonowe we Wrocławiu"

17.50 - zwiedzanie kościoła Opatrzności Bożej we Wrocławiu

18.30 - kolacja

19.30 - indywidualny przejazd do Pawilonu Czterech Kopuł, Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu
na terenie Wielkiej Wyspy (obok Hali Stulecia) przy ul. Wystawowej

20.00 - prezentacja dzieła Hansa Poelziga i historii Pawilonu Czterech Kopuł (dr hab. Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu)

20.30-22.00 - wieczorne zwiedzanie wystaw (pokazy specjalne dla uczestników konferencji) w Pawilonie Czterech Kopuł: Kolekcja polskiej sztuki współczesnej
II polowy XX i XXI wieku oraz Letnia rezydencja. Kolekcja Marxa gościnnie we Wrocławiu (prezentacja kolekcji światowej sztuki współczesnej
ze zbiorów dr. Ericha Marxa z Berlina) [Dział Oświatowy Muzeum Narodowego we Wrocławiu]
http://pawilonczterechkopul.pl/pl/letnia-rezydencja-kolekcja-marxa-goscinnie-we-wroclawiu/

Czwartek 13.10.2016:

9.00 - rozpoczęcie obrad, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 36, sala 309 (3 piętro) prof. dr. hab. Dariusz Markowski,
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, "Budowa techniczna wybranych ołtarzy ambonowych z terenu Śląska. Prezentacja wyników badań
prowadzonych w ramach projektu"

9.30 - Karolina Rajna, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, "Problemy konserwatorskie ołtarzy ambonowych na Śląsku"

9.50 - dr Iwona Solisz, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu, "Ołtarz ambonowy w kościele Zofii w Pokoju. Znaczenie fundacji i aktualny
stan zachowania na tle ołtarzy ambonowych województwa opolskiego"

10.10 - dyskusja / przerwa kawowa

10.40 - dr Artur Kolbiarz, Zakład Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, "Ołtarz w Rękowie. Nieznane dzieło Thomasa Weisfeldta"

11.00 - Sylwia Krzemińska-Szołtysek, Muzeum Śląskie w Katowicach, "Rodzaje ołtarzy ambonowych na Górnym Sląsku i ich miejsce w przestrzeni
sakralnej na przykładzie realizacji z Bielska-Białej, Skoczowa i Tarnowskich Gór"

11.20 - dyskusja

11.30 - dr Iwona Liżewska, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Oddział Terenowy w Olsztynie,,Ołtarze ambonowe na Warmii i Mazurach"

12.00 - ks. dr Jacek Maciej Wojtkowski, Wydział Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Archidiecezjalny Konserwator Zabytków,
"Ołtarze ambonowe w katolickiej przestrzeni sakralnej na przykładzie poewangelickich świątyń na terenie Archidiecezji Warmińskiej"

12.30 - dr Joanna M. Arszyńska, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, "Ołtarze ambonowe w Prusach Wschodnich i ich przekształcenia po II wojnie światowej"

13.00 - Weronika Bukowska, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, "O potrzebie badań konstrukcji nastaw ołtarzowych na przykładzie osiemnastowiecznego
ołtarza ambonowego ze wsi Dąbrówno (powiat ostródzki)"

13.20 - dyskusja

13.30 - przerwa obiadowa

15.00 - dr Tomasz Nochowicz, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, "Losy ołtarzy ambonowych świątyń wzniesionych w Wałbrzychu i na terenie powiatu wałbrzyskiego"

15.30 - Magdalena Poradzisz-Cincio, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie,
"Powojenne losy ołtarzy ambonowych w Nowej Marchii"

16.00 - dr Janina Kochanowska, Stowarzyszenie Akademia Umiejętności "Tradycja" w Leśnie Górnym, "Przemiany barokowego ołtarza z kościoła w Pęzinie (gmina Stargard)
jako przykład skomplikowanych losów wyposażenia kościołów na Pomorzu Zachodnim"

16.30 - dyskusja / przerwa kawowa

16.45 - Anna Michalska, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, "Ołtarze ambonowe w Królestwie Danii i Norwegii"

17.10 - Marta Kaluch-Tabisz, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, "Frankonia, czyli kraina ołtarzy ambonowych w Bawarii"

17.30 - dyskusja/ zamknięcie obrad

18.00 - kolacja

19.30- - 21.00 wieczorne zwiedzanie wystawy (pokaz specjalny dla uczestników konferencji) w Muzeum Narodowym we Wrocławiu: Wrocławska Europa.
Sztuka czasów bpa Karola Ferdynanda Wazy (Plac Powstańców Warszawy 5) [dr hab. Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu]

Piątek 14.10.2016:

Wrocław: wyjazd ok. godz. 8.30

Oleśnica, Kościół im. Zbawiciela - pierwotnie gotycka synagoga, później k. ewangelicki, odbudowany po pożarze 1733-34, z fundacji książęcej wraz z unikatowym rokokowym
ołtarzem ambonowym, drewnianym, bejcowanym, pierwotnie bez polichromii, zachowanym do dziś w oryginalnym stanie

Wszechświęte - kościół pierwotnie gotycki, od XVI w. do 1945 r. protestancki, gruntownie przebudowany w 1705 r., w tym okresie nowa aranżacja ołtarza ambonowego,
złożonego z części ołtarza manierystycznego

Stronia - późnoromańska rotunda z absydą, od XVI w. do 1945 r. kościół protestancki, ołtarz barokowy, zachowany bez ambony

Miłowice - jeden z piękniejszych, wiejskich kościołów protestanckich zachowanych do dziś na Dolnym Śląsku (po 1945 r. katolicki) z renesansowym i barokowym wyposażeniem
(epitafia, cykle malarskie na emporach, loże kolatorskie), w tym dawny ołtarz ambonowy, pierwotnie manierystyczny, na pocz. XVIII w. połączony z amboną, obecnie rozdzielony

Syców - Kościół Apostołów Jana i Piotra, ewangelicko-augsburski, zachowany w oryginalnym stanie, wzniesiony w latach 1785-89 jako element założenia pałacowego,
wg planów C.G. Langhansa

Międzybórz - Kościół zamkowy św. Krzyża, ewangelicko-augsburski, po gruntownej przebudowie w 1839, w stylu klasycystycznym barokowy kościół dworski,
wzniesiony naprzeciw założenia pałacowego w latach

Brzezinka - 1738-1742, na planie centralnym, czteroliścia, z kryptą fundatorów; ołtarz z okresu budowy, pozbawiony ambony, obecnie katolicki,
oryginalny ze względu na technikę wykonania - stiukowy. Identyczne stiuki znajdowały się w sali balowej pobliskiego pałacu. Poddany konserwacji
w ramach niniejszego projektu badawczego, w latach 2015-2016

Powrót do Wrocławia ok. godz. 16.00/17.00