Projekty badawcze

- narzędzie wspomagające tworzenie i wykorzystanie baz danych obejmujących zabytki sztuki


27.10.2017

Wynalezienie i rozwój mediów cyfrowych, a zwłaszcza komputerowych technik wizualizacji, stwarza zupełnie nowe możliwości dla badań, i ochrony i popularyzacji dziedzictwa kulturowego, jednocześnie jednak budzi - podobnie jak u początków swego istnienia fotografia - liczne wątpliwości i obawy.


Projekt badawczy nr 0054/FNiTP/H11/80/2011 finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Czas realizacji: 11.01.2012–10.01.2016.


Projekt realizowany będzie w dwóch etapach. W pierwszym, w latach 2016-2017, zinwentaryzowane i opracowane zostaną powiaty Góra i Wołów. Druk katalogów przewidziany jest na rok 2018. W drugim, w latach 2018-2019, pracami objęte zostaną powiaty Głogów i Polkowice, zaś druk katalogów przewidziany jest na rok 2020.