KARTA LONDYŃSKA

"Kryteria oceny historycznej wiarygodności zabytków wirtualnych to złożone zagadnienie. Specjaliści w zakresie dokumentacji sztuki i badań nad zabytkami używają komputerowego obrazowania trójwymiarowego od lat osiemdziesiątych XX wieku, ale naukowe zasady stosowania takich metod nie zostały jeszcze opracowane". 

Anna Bentkowska-Kafel

 

 

 

O PROJEKCIE

Wynalezienie i rozwój mediów cyfrowych, a zwłaszcza komputerowych technik wizualizacji, stwarza zupełnie nowe możliwości dla badań, i ochrony i popularyzacji dziedzictwa kulturowego, jednocześnie jednak budzi - podobnie jak u początków swego istnienia fotografia - liczne wątpliwości i obawy. Coraz doskonalsze narzędzia służące kreowaniu wirtualnej rzeczywistości wydają się zacierać granice między odwzorowaniem zabytków istniejących i ich historycznych faz i przekształceń, a rekonstrukcją obiektów niezachowanych i konstruowaniem dzieł nigdy nieistniejących.

Nowe, związane z rozwojem technologii cyfrowych, formy dokumentacji i badań dziedzictwa kulturowego pilnie wymagają stosownej refleksji metodologicznej i rozwinięcia odpowiedniego aparatu pojęciowego.

Problematykę tę podjęto w ramach inicjatywy Karta londyńska (London Charter, której głównym celem "jest zwrócenie uwagi środowisk stosujących grafikę komputerową do przestrzennego obrazowania zabytków na konieczność opracowania i stosowania rzetelnej metodologii, która gwarantuje historyczną wiarygodność tworzonych zabytków wirtualnych".

Pomysłodawcami projektu jest międzynarodowe grono historyków i archeologów specjalizujących się w technikach rzeczywistości wirtualnej, pod kierunkiem profesorów Franco Nicolucci`ego (Uniwersytet we Florencji) i Richarda Beachama (King`s College w Londynie). Projekt jest koordynowany przez sekretariat Karty londyńskiej przy Centre for Computing in the Humanities w King`s College w Londynie. Jego realizację wspiera Unia Europejska, między innymi w ramach projektu "Excellence in Processing Open Cultural Heritage" (EPOCH). Trwają także starania o przyjęcie dokumentu przez UNESCO.

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego pragnie aktywnie włączyć się w propagowanie Karty Londyńskiej w polskich środowiskach naukowych i konserwatorskich poprzez informowanie o założeniach i przebiegu projektu oraz inspirowanie dyskusji wokół podejmowanych w ramach tej inicjatywy problemów metodologicznych i merytorycznych.

Strona domowa inicjatywy: www.londoncharter.org

BIBLIOGRAFIA (W JĘZYKU POLSKIM):

Anna Bentkowska-Kafel, Wprowadzenie do zagadnień Karty londyńskiej. Fragmenty wystąpienia na konferencji pt. Cyfrowe spotkania z zabytkami. Nowoczesne metody gromadzenia i udostępniania wiedzy o zabytkach, która odbyła się w Instytucie Historii Sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim w dniach 15-16 października 2007.
(www.londoncharter.org - plik DOC)

Anna Bentkowska-Kafel, Historyczna wiarygodność zabytku wirtualnego. Uwagi na marginesie postulatów Karty londyńskiej, [w:] Nowoczesne metody gromadzenia i udostępniania wiedzy o zabytkach, red. A. Seidel-Grzesińskiej i K. Stanickiej-Brzezickiej, Wydawnictwo Via Nova, Wrocław 2008, ISBN 978-83-60544-37-9, s. 35-47.

Anna Bentkowska-Kafel, Zabytek wirtualny: kryteria oceny i rola Karty londyńskiej, [w:] Informatyka w historii sztuki. Stan i perspektywy rozwoju współczesnych metodologii, Wrocław 2009, ISBN 978-83-61777-04-5, s. 72-81.

Dalsza literatura:

www.londoncharter.org/bibliography
www.londoncharter.org/introduction