Wykaz prac magisterskich

 

 

Abramczyk Agnieszka, Jerzy Panek – monografia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 564

Adamaszek Krzysztof, Przedstawienia elit władzy w sztuce bizantyńskiej (VI-XI wiek). Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1105

Adamczyk Aleksandra,Pomniki sepulkralne zmarłych w połogu kobiet i nieochrzczonych dzieci w śląskiej rzeźbie czasów nowożytnych. Promotor: prof.. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1010 / 2 vol.

Adamczyk Anna, Kościół parafialny Świętej Trójcy w Miłoradzicach. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 520 / 2 vol.

Adamczyk Ewa Maria, Kryptoportrety malarzy barokowych na Śląsku. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1060

Adamczyk Henryk, Obraz „Tron Łaski” ze Świerzawy – ikonografia i problematyka genezy. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 592

Adamczyk Łucja Anna, Le merveilleux po surrealizmie – monografia Leonory Carrington. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 515

Adamik Agnieszka, Zielniki średniowieczne i wczesnonowożytne. Funkcje i zagadnienia formalno-stylowe. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1130

Adamowicz Barbara, Nagrobek biskupa Sebastiana Ignacego Rostocka w katedrze pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 241

Adamowska Karolina, Motywy natury i kultury w architekturze wystawienniczej Sverre Fehna. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1077

Adamska Grażyna, Renesansowe kamienice Henryka Rybischa we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 371 / 2 vol.

Ambroż Michał, Wobec „Rose – Croix” „Modlitwa sztuki” Jacka Malczewskiego. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 352

Andrejów-Kubów Anna, Miesięcznik „Fotografia” 1953-1974. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 895

Andruszkiewicz Barbara Maria, Rzeźba Paula Schulza (1875-1945) z Wrocławia w przestrzeni publicznej. Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1131

Andryszczak Hanna, Sztukaterie na elewacjach i we wnętrzach pocysterskiego opactwa w Lubiążu. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 662

Andrzejewska Ewa, Barokowe rzeźby ogrodowe w Lubiążu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 284 / 2 vol.

Antoniak Justyna, Jerzy Duda-Gracz – malarz „chory na Polskę”. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 715

Arciszewska Joanna, Malarze polscy okresu dwudziestolecia międzywojennego o Cézanne´ie. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowka-Kębłowska, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 507

Arendt Dominika, Moda i obrazy mody. Ilustracja mody w prasie kobiecej w latach 1918-1935 we Francji i w Polsce. Analiza i porównanie magazynów „Vogue” i „Teatr i Życie Wytworne”. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 666 / 2 vol.

Artysiewicz Magdalena, Zapomniane arcydzieło malarstwa mitologicznego doby baroku na Śląsku. Dekoracja malarska Sali Balowej pałacu w Brzezince koło Oleśnicy. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1041

Babska Aleksandra, Zespół barokowych i rokokowych ołtarzy z kościoła NMP i św. Jana Chrzciciela w Henrykowie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 668

Badura-Tegnerewicz Zofia, Młodopolskie symbole i metafory w dziele malarskim. Promotor: dr Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 84

Baj Małgorzata, Współczesne rewitalizacje urbanistyczne na wybranych przykładach europejskich – regulacje prawne i ich wpływ na sposób rewitalizacji tkanki miejskiej. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1048

Bajda Justyna, Kolor w polskiej krytyce i myśli artystycznej 1880-1914. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 349 / 2 vol.

Bajda-Pawlikowska Michalina, „Jakby z obrazu Bern-Dżonsa” – recepcja twórczości Prerafaelitów w Polsce w latach 1884-1918. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 692

Bakinowska Wioleta, „Modlitwa w kamieniu”. Architektura sakralna Mario Botty. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 775

Banach Magdalena, Motyw pracowni artysty w malarstwie polskim XIX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1992 / Sygn. MGR 321

Banaś Barbara, Poliptyk lubiński „Zaśnięcia NMP” (1522). Studium monograficzne. Promotor: dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 376

Banaś Paweł, Rodowód artystyczny konfiguracji poziomej byłego kościoła kanoników regularnych w Trzemesznie. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1964 / Sygn. MGR 34

Baranowska Bogusława, Epitafia rodziny von Stosch w Czerninie. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1973 / Sygn. MGR 35

Barczyński Roman, Fundacje artystyczne lubiąskiego opata Matthäusa Rudolpha z Hennersdorfu. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1029

Bartelmus Bartłomiej, Gotyckie obrazy Madonn w Wielkopolsce. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 590 / 2 vol.

Bartkowski Robert Bogdan, Zespół czterech gotyckich figur tronujących świętych z kościoła pod wezwaniem Bożego Ciała we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr., Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1181

Bartnikówna Krystyna, Gotyckie malowidła ścienne kaplicy św. Anny przy kościele franciszkańskim w Opolu. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1972 / Sygn. MGR 20

Bartosz Ewa, Zrealizowane obiekty sakralne zaprojektowane przez Tadeusza Zipsera. Promotor: dr Cezary Wąs, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1028

Bartoszewicz Anita, Projektant w gorsecie PRL-u. Polskie wzornictwo powojenne w pracach Marii Chomentowskiej wykonanych w Zakładzie Meblarskim Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. Promotor: dr hab. Anny Kutaj-Markowskiej, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn/ MGR 1014

Bartoszkiewicz Magdalena, Paweł Althamer. Działalność artystyczna w latach 1988-2005. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 890

Baworowska Barbara, Najwcześniejsze zabytki architektury barokowej na Śląsku. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1963 / Sygn. MGR 36

Bąk Kazimierz, Ratusz w Namysłowie. Promotor: doc. dr Mieczysław Zlat, Wrocław 1970 / Sygn. MGR 37 / 2 vol.

Bednarczyk Joanna, Wilhelm Kotarbiński (1849-1921). Zarys monograficzny. Promotor: dr Waldemar Okoń, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 381 / 2 vol.

Bednarska Marzena, Późnobarokowy kościół bonifratrów we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 252

Bejma Ilona, „Erlöserkitche”we Wrocławiu (1904) Jürgena Krögera jako przykład sakralnej architektury protestanckiej przełomu XIX i XX wieku. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2011 / Sygn. MGR 979

Bek Aleksandra, Renesansowe i manierystyczne portale kamienic wrocławskich. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 413 / 2 vol.

Bensari Agata, Bank przy ulicy Wita Stwosza – dzieło Wilhelma Martensa. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 358 / 2 vol.

Berduła Agata, Kościół filialny Niepokalanego Poczęcia NMP w Gałowie i jego nowożytny wystrój. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 893

Bewziuk Ewa, Prekolumbijski kompleks sakralno-rezydencjonalny w Chichén Itzá. Promotor: dr Agata Kubala, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1123

Białowąs Ewa, Życie i twórczość Evy Hesse. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 700

Biedrończyk Magdalena, Etnodizajn w Polsce czyli sztuka ludowa we współczesnym wzornictwie przemysłowym, Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1022

Biegalska Amelia, Sceny zwycięstwa w sztuce predynastycznego Egiptu. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1021

Bielak Ewa, Proces kształtowania się reprezentacyjnego ciągu pomieszczeń w rezydencjach barokowych na Śląsku. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 345 / 2 vol.

Bielewicz Magdalena, Wpływy ruskie na sztukę średniowiecza w Polsce. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 434 / 2 vol.

Biernaczyk Katarzyna, Monografia kościoła Jedenastu Tysięcy Dziewic Carla Ferdinanda Langhansa. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 225

Bilik-Węgrzyn Anna, Ołtarz fundacji biskupa Marcina Gerstmanna w Nysie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 1 / 2 vol.

Bińkowska Iwona, Promenada wrocławska – geneza powstania i pierwsze lata istnienia. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1987 / Sygn. MGR 253

Bischof Katarzyna, Epitafium Jerzego Ernesta Piasta w kościele parafialnym w Oławie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 281

Błach Aleksandra, Rzeźbiarska dekoracja figuralna na fasadach wrocławskich kamienic i budowli użyteczności publicznej w XIX i na początku XX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 483 / 2 vol.

Błahut Magdalena, Ołtarz fundacji Maltitzów w kościele parafialnym w Paczkowie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 32 / 2 vol.

Błażejewska Maja, Lucian Freud. Próba monografii. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 634

Błażków Aleksandra, Zagadnienie polichromii w sztuce greckiej. Promotor: dr Agata Kubala, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1124

Błoch Joanna, Graficzne portrety jeleniogórskich mieszczan doby baroku. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1059 / 2 vol.

Bober Anna, Wrocławska willa rodziny Eichbornów. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 326

Bober Emilia, Badania nad ciałem i duszą w sztuce Grzegorza Sztwiertni. Promotor: dr hab. Waldemara Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 830

Bobko Magdalena, Przestrzenie publiczne miast współczesnych. Promotor: prof. dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1072

Bogacz Agnieszka, Związek kultu św. Jana Nepomucena z wodą i jego wyraz w rzeźbie śląskiej doby baroku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 514 / 2 vol.

Bojarska Kamila, Pałace na Dolnym Śląsku w formach tzw. neorenesansu nordyckiego. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 939

Bojdys Daria, Destrukcja w działaniach artystycznych Ai Weiwei Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1035

Bończuk Urszula, Motyw martwej natury w malarstwie polskim w latach 1800-1890. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 604

Boratyn Katarzyna, Monografia Alessandra Mendiniego. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 833

Borecka Anna, Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1974 / Sygn. MGR 18

Borkowska Joanna, Polska okładka książki ostatnich 4 dekad. Rozwiązania typograficzne – nurtem redukcyjnym? Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2011 / Sygn. MGR 962

Borowa Justyna, Snycerska dekoracja drzwi wejściowych kamienic wrocławskich w XIX i na początku XX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 750 / 2 vol.

Borowska Marta, Forma kielicha śląskiego w XVIII w. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 388 / 2 vol.

Borowska-Jaskulska Joanna, Miejskie studnie i fontanny – ze studiów nad typologią małej architektury czasów nowożytnych na Śląsku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 691

Borsuk Ewa, Malarstwo pejzażowe Ferdynanda Ruszczyca. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1965 / Sygn. MGR 38

Borucki Sławomir, Apoteoza trzech zakonów franciszkańskich na plafonie refektarza klasztornego OO. Franciszkanów w Kłodzku. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, [Wrocław 1994] / Sygn. MGR 340

Borys Karolina, Malowidła freskowe Georga Wilhelma Neunhertza w kościele Filipinów na Świętej Górze w Gostyniu. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 823

Bosakowski Andrzej, Rozwój i główne typy barokowej architektury pałacowej na Śląsku. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1964 / Sygn. MGR 222

Bożek Katarzyna, Monografia twórczości Ericha Adolfa i jego warsztatu złotniczego z I połowy XX wieku. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 941

Bożek-Leszczyk Ewelina, Kościół Kanoników Regularnych pw. św. Jakuba Apostoła w Krzepicach. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 966

Broniecka Mirosława, Kościół pod wezwaniem św. Bonifacego we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1997 / Sygn. MGR 391 / 2 vol.

Bryk-Świerzko Ermina, Epitafium Jerzego Fürsta von Kupferberg i jego żony w kościele pw. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 286 / 2 vol.

Brykarz Joanna, Historia i rozwój witryn sklepowych w Europie. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1140

Brzezicki Sławomir, Architektura kościołów Josefa Ebersa (1845-1923) jako przykład syntezy sztuki katolickiej i protestanckiej. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 422 / 2 vol.

Brzozowska Sylwia, Tauentzienplatz – Locum Publikum Wratislaviensen. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 709

Buczak Joanna, Barwne litografie Alfonsa Muchy w latach 1894-1904. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 859

Buczek Karolina, Eugeniusz Eibisch – życie i twórczość. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 856

Buczyłko Elżbieta, Iluzja jako gra i zabawa – sensualistyczne podłoże iluzji i jej psychologiczne oraz gneseologiczne znaczenie dla sztuki baroku. Promotor: dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 1991 / Sygn. MGR 318

Buczyński Mieczysław, Gotycka figuralna plastyka portalowa na Śląsku do połowy XIV wieku. Promotor: doc. dr hab. Janina Orosz, Wrocław 1964 / Sygn. MGR 40

Budzyńska Beata, Malarstwo angielskie i szkockie z kolekcji gen. J[ózefa] Zająca w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 /Sygn. MGR 526

Bugielska Małgorzata, Centrum handlowe i jego tradycja architektoniczna. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 475

Bujak Sławomir, Barokowe wyposażenie rzeźbiarskie kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy w Małkowicach koło Wrocławia. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1992 / Sygn. MGR 312

Bulak Paulina, Współczesność i teraźniejszość w ujęciu grupy Snøhetta. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1044

Bulzak Maria Jolanta, Zabudowa ulicy Świdnickiej we Wrocławiu w 2. połowie XIX wieku. Promotor: dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 79

Bułynko Dobrochna, Wielkopolskie kielichy gotyckie. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1972 / Sygn. MGR 39 / 2 vol.

Bunij Karolina, Paryski squat, jako miejsce alternatywnych inicjatyw artystycznych i kulturalnych w nawiązaniu do działań paryskiej bohemy artystycznej przełomu XIX/XX w. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1075

Burchard Agnieszka, Obraz „Madonny Kłodzkiej” arcybiskupa Arnošta z Pardubic. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 617

Burdach Dorota, Lorenzowie – malarska rodzina z Kowar. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 952

Bursiewicz Natalia, Miasto Sztuki i Nauki Santiago Calatravy na tle pokrewnych założeń architektury współczesnej. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 776

Burtan Wiktoria, Kobieca tożsamość w twórczości Wandy Gołkowskiej. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1043

Bury Małgorzata, Epitafium Georga Rudolpha von Zedlitz w kościele parafialnym w Brzegu Głogowskim. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 226

Bury Natalia, Historia fragmentu pewnej kolekcji – „Plagi egipskie” Jana Luykena w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1127

Burzyńska Karolina, Biblijne inspiracje w twórczości Tadeusza Boruty. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1017

Burzyńska Małgorzata, Barokowa przebudowa klasztoru klarysek (później urszulanek) we Wrocławiu – przełom w dziejach obiektu. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 454

Bzunek Beata, Miasta Pomorza Zachodniego i Nowej Marchii. Przykład średniowiecznej Chojny. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 947

Chabińska Ewa, Polichromia kruchty północno-zachodniej w kościele św. Elżbiety we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 667

Chałat Danuta, Relacje artystyczne między klasztorami cysterskimi w Zirc i Henrykowie w latach 1699-1810. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 852

Chamot Lidia, Kruchta zachodnia katedry pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1975 / Sygn. MGR 41

Chlabicz Bożena Dorota, „Temat śmierci” w realizacjach malarskich modernizmu polskiego. Zarys problematyki. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1984 / Sygn. MGR 214 / 2 vol.

Chmielarz Anna, Ślady zranienia – o rysunkach Tadeusza Brzozowskiego. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 720

Chmielewska Jadwiga, Józef Pitschmann (1758-1834). Czołowy przedstawiciel klasycystycznego portretu lwowskiego na przełomie XVIII i XIX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1972 / Sygn. MGR 62

Chmielewska Zofia, Późnobarokowy pałac w Brzezince k. Oleśnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 280 / 2 vol.

Chmielewska-Kucharska Renata, Dom towarowy „Wertheim” we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 327 / 3 vol.

Chociej Marta, Kościół św. Michała Archanioła na Muchoborze Wielkim. Architektura, wystrój i wyposażenie. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 639 / 2 vol.

Chodasewicz Justyna, Kościół parafialny pw. śś. Piotra i Pawła w Kamiennej Górze. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1047

Chromik Magdalena, Chrzcielnica Hansa Fleisera z kościoła farnego św. Marii Magdaleny we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1092

Chrzanowska Anna, Batalistyka w malarstwie polskim XIX wieku, Wrocław 1952 / Sygn. MGR 42

Chrzanowska-Pluta Diana, Architektura i wystrój dawnego ewangelickiego kościoła ucieczkowego w Proboszczowie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 612

Chyla Agnieszka, Andrzej Pronaszko i teatr monumentalny. Działalność Andrzeja Pronaszki w Teatrze im. Bogusławskiego w Warszawie 1924-1926. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 828

Cichoń-Bitka Maria, Zamek w Mosznej – zarys monograficzny. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 232 / 2 vol.

Ciempka Izabella, Problem „franciszkanizmu” kościołów Braci Mniejszych na Górnym Śląsku w okresie baroku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 501

Ciesielska Anna Agata, Monografia twórczości wrocławskiego architekta Zenona Prętczyńskiego (ur. 1925). Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2010 / Sygn. MGR 933

Cieślak Katarzyna, Budynek Poczty przy ul. Krasińskiego nr 1-9 we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1992 / Sygn. MGR 314 / 2 vol.

Cieślawska Katarzyna, Malarstwo Wacława Wąsowicza na tle zjawisk artystycznych dwudziestolecia międzywojennego. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 538

Cieślik Dorota, Późnobarokowy pałac w Parchowie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 265 / 2 vol.

Ciężka Anna, Reklama – obraz na sprzedaż. Na podstawie analizy reklamy prasowej w polskich czasopismach dla kobiet na początku XX wieku. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 726

Cimała Alicja, Gotyk i gotycym w czasopismach angielskich epoki wiktoriańskiej. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1175

Ciszewska Ewelina, Wrocławskie Rondo. Architektura i urbanistyka Kaiser Wilhelm Platz. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 498 / 4 vol.

Ciurys Anna, Andrzej Maciej Maleszka. Zarys monografii architekta. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 650

Codogni-Łańcucka Diana, Motyw okna w malarstwie polskim XIX i początków XX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 532 / 2 vol.

Cuber Jan, Tryptyk św. Sewera z Lubinia i jego znaczenie w dziejach malarstwa śląskiego epoki odrodzenia. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1963 / Sygn. MGR 200

Cugier Izabela, Andrzej Starmach – kolekcjoner przełomu XX/XXI wieku. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1162

Cwynar Anna, Stacja benzynowa jako obiekt kulturowy. Stacje paliw, ich historia i adaptacja. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1157

Czader Aleksandra, Jacek Waltoś. Monografia życia i twórczości artystycznej. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 862

Czajka Anna, Artyści wolnomularze oraz artyści pracujący dla lóż wolnomularskich w latach 1738-1822. Ikonografia masonerii polskiej. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 527

Czajka Magdalena, Między wierszami. Rafał Olbiński – życie i twórczość. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 727

Czaplińska Maria, Pracownia Władysława Hasiora w Zakopanem. Assemblage życia artysty i niezwykłe dzieło sztuki site-specific w czasach PRL. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 780

Czarcińska Katarzyna, Ikonografia „Vari capricci” i „Scherzi di fantasia” G.B. Tiepola w zbiorach „Ossolineum” we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 467

Czarna Beata, Motyw „Tronu Łaski” w śląskiej sztuce czasów nowożytnych oraz jego kontekst historyczny i ideowy. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 550

Czarnecka Alicja, Ewangelicki kościół Jezusowy w Cieszynie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 449

Czechowicz Bogusław, Kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny w Gorzanowie i jego funkcje (architektura, wystrój, otoczenie). Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 331

Czechowska Barbara, Kaliskie Korso – architektura i urbanistyka Alei Wolności w XIX i XX wieku. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 846 / 2 vol.

Czechowska Justyna, Mecenat ostatnich Piastów legnickich: Jerzego Rudolfa, Ludwika IV i Chrystiana II. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 482

Czekańska Katarzyna, Gmach dawnej Oberlausitzer Gedenkhalle mit Kaiser Friedrich Museum w Zgorzelcu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 672 / 2 vol.

Czorycki Michał, Grafika Józefa Gielniaka – próba interpretacji. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 584

Czyszczoń Andrzej, Barokowe i rokokowe wyposażenie rzeźbiarskie kościoła Bożogrobców w Nysie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 301 / 2 vol.

Czyszczoń Maria Barbara, Kościół św. Karola Boromeusza w Radziądzu – architektura i program ideowy. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 355 / 2 vol.

Czyż Marta, Obraz dziecka w malarstwie polskim XIX wieku – konwencje przedstawień. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 568

Czyżewska-Knap Klaudia, Kościół parafialny pw. św. Pawła w Nowym Bytomiu – dzieło Johanna Franza Klompa. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 407 / 2 vol.

Ćwik Dorota, Świątynia Matki Boskiej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 704

Dabek Valentyna, Nimb w sztuce średniowiecznej.. Geneza – formy – funkcje. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1146

Dachowska Eulalia, Nagrobek Adama Kaspra von Arzata (zm. 1678) w kościele pw. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 277

Dackiewicz-Skowroński Krzysztof, Barokizacja kościołów gotyckich na przykładach Kłodzka, Świdnicy, Henrykowa i Kamieńca Ząbkowickiego. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 27 / 2 vol.

Daczka Aleksandra, Architektura zespołu „Maćków Pracownia Projektowa”. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 698

Dastek Małgorzata, Fasady szczytowe w architekturze handlowej wrocławskiego Starego Miasta na początku XX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 415 / 2 vol.

Dąbrowska Elżbieta, Barokowe ołtarz i ambona w Kościele Pokoju w Jaworze. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1990 / Sygn. MGR 300 / 2 vol.

Dąbrowska Joanna, Malarstwo Jerzego Krawczyka – opinie i obrazy. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 /Sygn. MGR 957

Dąbrowski Tomasz, Cykl „Rozstrzelania” Andrzeja Wróblewskiego: mit, poetyka, recepcja. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 518 / 2 vol.

Demidenko Romuald, 1:1. Wybrane projekty Moniki Sosnowskiej. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 909

Derejczyk Aleksandra, Dawny protestancki kościół w Chlastawie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 464

Dereń Elżbieta, Śląskie ołtarze gotyckie z przedstawieniem Zaśnięcia Marii Panny. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 31

Derleta Teresa, Wpływ malarstwa Martina Schongauera na przykładzie Kwatery Zaśnięcia Matki Boskiej – Mistrza lat 1486-1487 ze Strzegomia. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1983 / Sygn. MGR 211

Devosges-Cuber Aleksander, Siedemnastowieczny kościół św. Franciszka w Lasocicach. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 573

Devosges-Cuber Małgorzata, Twórczość Stanisława Fijałkowskiego. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 629

Dębińska Anna, Ikonografia św. Lutgardy na Śląsku, w Czechach i na Morawach w czasach baroku. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 885 / 2 vol.

Dębski Jan, Ołtarz Bartłomieja Fichtenberga z katedry wrocławskiej. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1971 / Sygn. MGR 43

Diduszko-Mucha, Problem śląskiej genezy grupy rzeźbionych epitafiów renesansowych w Krakowie. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 44 / 2 vol.

Dillenius Zofia, Twórczość architektoniczna Franciszka della Lora w Krakowie i jej rodowód artystyczny. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1952 / Sygn. MGR 45

Długajczyk Beata, Motyw kotary w polskim gotyckim malarstwie sztalugowym. Promotor: dr Danuta Hanulanka, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 13 / 2 vol.

Długosz Alina, Architektura Głogowa w latach 1919-1933 jako przykład „konserwatywnej nowoczesności”. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2011 / Sygn. MGR 971

Długosz Katarzyna, Pozamaryjny kult świętych i błogosławionych niewiast w polskiej sztuce i literaturze doby baroku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 524 / 2 vol.

Dmochowska Lila, Leonard Tomaszewski. Monografia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 712

Dobesz Janusz, Architektura Dworca Głównego we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1974 / Sygn. MGR 46

Dobińska Barbara, Rewitalizacja na Śląsku. Architektura i adaptacja budynków dawnych kopalń węgla kamiennego na Górnym Śląsku. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 911

Dobrzyniecki Arkadiusz, Płyty nagrobne z figurą stojącą na Śląsku w latach 1500-1560. Promotor: dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 369 / 6 vol.

Domagała Katarzyna Anna, Adaptacja średniowiecznych kamienic do współczesnych potrzeb. Promotor: dr hab. prof. UWr. Rafał Eysymontt, Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1163

Donner Katarzyna, Sztuka performans – głęboko bolesne doświadczenie osobiste. (Na podstawie performansu Mariny Abramovic). Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 829

Dreja Teresa, Pejzaż w śląskim sztalugowym malarstwie średniowiecznym. Promotor: doc. dr hab. Janina Orosz, Wrocław 1963 / Sygn. MGR 47

Drobińska Marta, Tryptyk świętego Hieronima fundacji kanonika Mikołaja Merbotha – monografia dzieła. Promotor: prof. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 451

Drobna Agnieszka, Epitafium Langnerów w kościele śś. Piotra i Pawła w Legnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 288

Drozdowska Małgorzata Zofia, Przemiany przestrzenno-architektoniczne dziewiętnastowiecznej ulicy Krupniczej we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 716 / 2 vol.

Drwięga Małgorzata, Kaplica zamkowa pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Wszystkich Świętych w Krasiczynie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 834

Dubaniowska Irmina, Akademie i pracownie paryskie, w których kształcili się polscy malarze od lat 90-tych XIX wieku do lat 20-tych XX wieku. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 555

Duczmal Anna, Ramy do obrazu w drugiej połowie XIX wieku. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 999

Duczmańska Jolanta, Symbolizm w malarstwie Olgi Boznańskiej. Martwe natury, wnętrza, widoki z okna i autoportrety. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska- Kębłowska, Wrocław 1997 / Sygn. MGR 393 / 2 vol.

Duda Magdalena Anna, Oblicza modernizmu w architekturze publicznej Opola. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 782

Duda Michał Mateusz, Monografia twórczości Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 657

Dudek Aleksandra, Próba wyróżnienia nurtu nowego surrealizmu w twórczości polskich artystów młodego pokolenia. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1159

Dul Aleksandra, Dekoracja freskowa w kaplicy św. Elżbiety przy katedrze wrocławskiej. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 809

Dusza Katarzyna, Zmiana funkcji obiektów historycznych a zachowanie ich pierwotnego wyglądu. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1125

Duszejko Małgorzata, Wysoki krzyż celtycki jako ukoronowanie tradycji pomnika kamiennego. Symbolika a forma. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 465

Dyda Ewa, Wystrój i wyposażenie kościoła ewangelicko-augsburskiego Zbawiciela w Jeleniej Górze – Cieplicach. Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1049

Dziedziński Jakub, Rzeźba społeczna w twórczości Pawła Althamera. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1061

Dziemidowicz Anna, Odwilż w architekturze? Czasopismo „Architektura” w latach 1956-1960. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1085

Dzienniak Joanna, Technika malarska Franza Antona Sebastiniego na podstawie konserwacji fresków w kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja w Głogówku. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1065

Dziewiecka Marta Emilia, Höfchenplatz / pl. Hirszwelda we Wrocławiu – tradycja i nowoczesność. Architektura i urbanistyka w XIX i XX wieku. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 827 / 2 vol.

Dzikowska Magdalena, Monografia Magdaleny Abakanowicz. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 769

Dzwonkowska Patrycja, Dalekowschodnie metody wypalania ceramiki drewnem, a współczesne kreacje artystyczne. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 889

Eysymontt Rafał, Zamek w Grodźcu. Rezydencja późnogotycka. Promotor: doc. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 247 / 2 vol.

Fabiańska Renata, Dawny dom handlowy Schottländera we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 290 / 2 vol.

Falkowska Anna, Łukasz Korolkiewicz – tajemnica nieoczywistości. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1076

Farys Patrycja, Sandro Botticelli – Fortuna critica, dzieje recepcji malarstwa artysty (wybrane zagadnienia). Promotor: dr hab. Waldemar Okoń., prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 800

Fąfara Zbigniew Grzegorz, Motyw okna w malarstwie niderlandzkim XV wieku. Promotor: dr Danuta Hanulanka, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 55

Fedorowicz Anna, „Madonna w komnacie”. Obraz z połowy XV wieku na tle zagadnienia wpływów niderlandzkich w malarstwie śląskim. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1962 / Sygn. MGR 48

Fekecz Beata, Wystrój rzeźbiarski z kościoła pod wezwaniem Św. Krzyża w Pogwizdowie (1618-1622). Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1975 / Sygn. MGR 49 / 2 vol.

Ferensowicz Grażyna, Triclinium – typ pałacu trójskrzydłowego na Śląsku w okresie baroku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, [Wrocław 1998] / Sygn. MGR 403

Festdorf-Mońka Ewa, Renesansowy ubiór kobiecy w Polsce w świetle źródeł ikonograficznych. Cz. 1-3. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1978 / Sygn. MGR 19 / 2 vol.

Figaszewska-Kuźmińska Aleksandra, Kościół pod wezwaniem św. Jadwigi w Stypułowie Dolnym. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 742

Figiel Małgorzata, Wystrój malarski kościoła pw. św. Michała Archanioła w Czernicy k. Jeleniej Góry. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 237

Fijas Magdalena, Współczesna autorska książka obrazkowa dla dzieci. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 987

Fijołek Ewa, Cynowe konwie cechów śląskich z przełomu XV i XVI wieku. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1975 / Sygn. MGR 50

Filipczyk-Topolnicka Joanna, Idee słowianofilskie w malarstwie polskim XIX i pierwszej połowy XX wieku. Promotor: dr Waldemar Okoń, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 347 / 2 vol.

Fiołek Rafał, Barokizacja Kaplicy Książęcej w Lubiążu. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 881

Flak Katarzyna, Realizacje i projekty budynków przemysłowych Hansa Poelziga na Górnym Śląsku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 447

Forszewska Joanna, Malarski świat Anny Szpakowskiej-Kujawskiej. Próba interpretacji. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 744

Fortuna Anna, Późnobarokowe wyposażenie rzeźbiarskie kościoła pielgrzymkowego w Wysokiej Cerekwi.. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1990 / Sygn. MGR 293 / 2 vol.

Förster Arkadiusz, Łaźnie miejskie przy ulicy Teatralnej we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 360 / 2 vol.

Franczak Agnieszka, Kościół odpustowy w Oleśnie jako drewniana architektura symboliczna. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 441

Frankowska Maria, Wyposażenie rzeźbiarskie kościoła w Ciechanowicach (powiat kamiennogórski). Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1973 / Sygn. MGR 51

Frejus Ewa, Sztuka polska lat 80. XX wieku – pomiędzy „kompleksem Matejki”, a anarchistyczną transawangardą. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1147

Fydrych Waldemar, Przełamywanie struktur akademickich w sztuce środowiska wrocławskiego 1980-1985. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1987 / Sygn. MGR 306

Gabiś Agata, Miasto-ogród Karłowice we Wrocławiu – inicjatywa firmy EIGENHEIM BAUGESELLSCHAFT FÜR DEUTSCHLAND m.b.H. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 664 / 2 vol.

Gabryś Karolina, Hans Scharoun – przedstawiciel architektury organicznej. Promotor: dr Cezary Wąs, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1025

Gajowska Małgorzata, Wizerunek „Świętej Rusi” w malarstwie rosyjskim końca XIX i początku XX wieku. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 840

Galantowicz Bogna, Rozwiązania urbanistyczne barokowych zespołów budowli jezuickich na Śląsku a problem akomodacji w działalności misyjnej jezuitów. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 372 / 2 vol.

Galantowicz Marta, Wierzchowice koło Milicza. Próba barokowego kształtowania przestrzeni wiejskiej. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 497 / 2 vol.

Galas Katarzyna, Monografia miasta i pałacu w Chocianowie. Promotor: dr hab. prof. UWr. Rafał Eysymontt, Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1164.

Gawron Hanna, Malarstwo wyobraźni. Analiza twórczości Zygmunta Waliszewskiego na przestrzeni lat 1897-1936. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 714

Gawrońska Alicja, Kościół św. Jadwigi w Mokrzeszowie. Historia – architektura – wyposażenie. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 990

Gąsior Irena, Założenie dworskie w Sokolnikach. Studium historyczno-architektoniczne.. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1994 / Sygn. MGR 336 / 2 vol.

Gebhard Zofia, Ozdobne kraty śląskie w latach 1500-1650. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1972 / Sygn. MGR 52 / 2 vol.

Gęsiorski Przemysław, Wnętrza pałacu w Zarzeczu. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 929

Gibski Daniel, Poewangelicka świątynia w Pogorzeliskach jako przykład śląskiego kościoła granicznego. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 420 / 2 vol.

Giełdoń Liliana, Monografia architektury kościoła ewangelicko-augsbusrkiego w Sycowie. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 248

Gilakowska Joanna, Cykle rysunkowe Tadeusza Kulisiewicza. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 649

Ginter Anna, Stan Rice 1942-2002. Poeta, malarz, fałszywy prorok. Zarys monografii. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 981

Gliński Radosław, Kościół filialny pw. śś. Piotra i Pawła w Dobrocinie (gm. Dzierżoniów) jako typowy przykład średniowiecznej fundacji rycerskiej. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 972

Głowacki Wojciech, Malarstwo Felixa Antoniego Schefflera w zamku Książ – treści ikonograficzne oraz ideowe wystroju sali balowej. Dekoracja pawilonu letniego. Promotor: dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 1991 / Sygn. MGR 316

Głowicka Eliza, Franciszek Żmurko: życie i twórczość. Promotor: dr Waldemar Okoń, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 382 / 2 vol.

Główczyńska Renata, Kościół parafialny pw. św. Andrzeja Apostoła w Lubnowie: architektura, wystrój i wyposażenie. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 525

Gniazdowska Małgorzata Zofia, „Legenda o Krzyżu Świętym” w barokowym malarstwie freskowym na Śląsku. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 323

Godlewski Paweł, Epitafium kanonika Bonawentury Hana w katedrze wrocławskiej. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1987 / Sygn. MGR 257

Godoj Agnieszka, Treści ideowe wrocławskich kazalnic barokowych w kościołach katolickich. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 478

Gola Agnieszka, Pektorał komtura elbląskiego Thilego Dagistera von Lorich. Promotor: doc. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 278

Gomzar Bogusław, Architektura trzynastowiecznego kościoła pod wezwaniem śś. Jana Chrzciciela i Katarzyny w Świerzawie. Promotor: doc. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1990 / Sygn. MGR 292

Gołębiowska Anna, Kamienica Sachsów przy Świdnickiej nr 36 – Pl. Teatralny nr 1 i 2. Miejski pałac czynszowy drugiej połowy XIX wieku we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1991 / Sygn. MGR 311 / 2 vol.

Gontowicz Katarzyna, Wizja mikrokosmosu – malarstwo materii Jadwigi Maziarskiej. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 816 / 2 vol.

Gorczyca Anna, Dwa manierystyczne epitafia z 1573 r. w kościele zamkowym w Oleśnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1984 / Sygn. MGR 216

Gorzelana Agnieszka, Późnobarokowe wyposażenie rzeźbiarskie kościoła pojezuickiego w Brzegu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 283 / 2 vol.

Gosławska Anna, Stanisław Kamocki (1875-1944). Próba monografii. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 942

Górak Aleksandra, Program ideowy wnętrza kościoła klasztornego cystersów w Henrykowie. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 922

Góral Agnieszka, Renesansowe kafle z Polkowic na Śląsku. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 430

Górka Łukasz, Angielska, mieszczańska architektura szkieletowa w Bristolu. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 628

Górska Katarzyna, Charakterystyka rzymskiej zabudowy miejskiej okresu schyłku Republiki i wczesnego Cesarstwa na przykładzie Pompejów. Promotor: dr Agata Kubala, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1122

Górska Małgorzata, Osiedle Szczepin we Wrocławiu z lat 1914-1938. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 986

Grabowska Hanna, Wpływ monachijskiego środowiska artystycznego na malarstwo Olgi Boznańskiej. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 572 / 2 vol.

Grabowski Jacek, Późnobarokowe rzeźby ołtarzowe kościoła w Lubomierzu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 263

Grad Helena, Kościół O.O. Bernardynów w Leżajsku. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1971 / Sygn. MGR 68 / 2 vol.

Grochal Iwona, Nagrobek biskupa Kaspra von Logau w kościele pw. św. Jakuba w Nysie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 209 / 2 vol.

Grochowska Ada, Wrocławskie złotnictwo świeckie w pierwszej połowie XIX wieku w polskich zbiorach publicznych. Wyroby korpusowe. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009/2010 / Sygn. MGR 915

Grodecka Katarzyna, Renesansowy wystrój kościoła parafialnego w Lubsku. Promotor: dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 377 / 2 vol.

Gromadzka Jolanta, Dawna miejska siedziba hrabiów von Ballestrem przy ul. P. Włodkowica 4/6 we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1992 / Sygn. MGR 310 / 2 vol.

Gruba Bożena, Ekspresja kobiecości w śląskiej sztuce czasów nowożytnych od XVI do XVIII wieku na podstawie wybranych przykładów. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 511 / 2 vol.

Gruca Monika, Malarski świat Tymona Niesiołowskiego – monografia artystyczna. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 523

Gruszczyk Karol, Rzeźba późnobarokowa na Śląsku Cieszyńskim i sąsiednich terytoriach. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1972 / Sygn. MGR 53

Grynia Barbara, Rzeźba ołtarzy Ukrzyżowania i Matki Boskiej w kościele pw. św. Mikołaja i Franciszka Ksawerego w Otmuchowie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 93

Grządzielewska Kinga, Renesansowa polichromia kaplicy Matki Bożej Różańcowej w kościele farnym pw. św. Jakuba w Wągrowcu. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / 2 vol.

Grzegorczyk Bożena, Gmach Teatru Miejskiego we Wrocławiu – dzieło Carla Ferdinanda Langhansa. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1987 / Sygn. MGR 254

Grzegorczyk-Milewska Agata, Mniej znaczy więcej, czyli malarstwo Teresy Pągowskiej. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 585 / 2 vol;.

Gucwa Włodzimierz, Historia i architektura katolickiego kościoła pw. Trójcy Świętej (1900-1904) i Cesarskiego Ewangelickiego Kościoła Jubileuszowego (1904-1908) w Legnicy. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 984

Gulbinowicz Mirosława, Oskar Dawicki. Monografia życia i twórczości. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 857

Guldan Bożena Krystyna, Ikonografia malarstwa i rzeźby na Śląsku w latach 1350-1520 w ujęciu statystycznym. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1978 / Sygn. MGR 15 / 2 vol.

Gurgul Krystyna, Barokowe rzeźby ogrodowe z Barszowa. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 95 / 2 vol.

Gutterwil Maria, Anioł w malarstwie i grafice europejskiej przełomu XIX i XX wieku. Zarys problematyki. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 580 / 2 vol.

Guzdek Izabela, Dekoracja freskowa Kaplicy Elektorskiej przy katedrze wrocławskiej. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 810

Guzewicz Agata, Handlowy dom mody Martina Schneidera we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1991 / Sygn. MGR 307 / 2 vol.

Gwiazdowska-Banaszek Ewa, Miasto w polskim malarstwie XIX wieku – wybrane problemy. Promotor: dr hab. Zofia Kębłowska, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 88

Hadaś Joanna, Zespół sześciu barokowych tarcz trumiennych jeleniogórskiego Towarzystwa Kupieckiego ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1106

Hadaś Krzysztof, Narodowe tendencje w architekturze i ochronie środowiska w pierwszej ćwierci XX wieku. Próba określenia podłoża, zakresu i rodzaju zjawisk. Promotor: dr Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 82 / 2 vol.

Halicka Marzenna, Nagrobek Anny Doroty Mecklenburger w kościele pw. św. Jana Ewangelisty w Oleśnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1991 / Sygn. MGR 308

Hantel Barbara Maria, Późnobarokowy pałac w Piotrowicach k. Jawora. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1978 / Sygn. MGR 98 / 2 vol.

Harasimowicz Jan Witold, Sztuka śląska 1520-1650 wobec konfliktu katolicko -protestanckiego. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1974 / Sygn. MGR 99 / 3 vol.

Hasiuk Ewelina, Semiotyczny robinhoodyzm. O polskim billboardzie społecznie zaangażowanym. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1001

Heinrich Izabela, Neo Rauch – ein deutscher Maler. Analiza różnorodności stylistycznych tropów i ich proweniencji w twórczości NEO RAUCHA. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 975

Heinrich Janina, Portret w malarstwie polskim w 2-giej połowie XIX wieku, Wrocław [1952] / Sygn. MGR 100

Herba Małgorzata Maria, „Don Kiszot polski”. Motyw Przemyślnego Szlachcica w sztuce polskiej XX wieku. Ilustracja, grafika, rysunek, malarstwo. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 938

Hercog Malwina, Architektoniczna podróż Tadao Ando. Promotor: dr Cezary Wąs, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 935

Hiltawska Agnieszka, Kościoły drewniane epoki nowożytnej na Śląsku Cieszyńskim. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1087

Hołownia Paweł, Z problematyki prospektu organowego: artystyczne i estetyczne aspekty piszczałek organowych. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 72

Hołownia Ryszard, Barokowy ołtarz główny kościoła parafialnego pw. śś. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1983 / Sygn. MGR 385 / 2 vol.

Hołownia Tatiana, Ewolucja struktury prospektu organowego w aspekcie jakości muzycznych instrumentu oraz przemian form muzycznych w okresie baroku na wybranych przykładach zabytków śląskich. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 346

Houszka Ewa, Nagrobek Erdmana von Promnitz w Zamienicach koło Chojnowa. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 101

Hryniewicz Artur, Malowany strop kościoła w Siedlcach. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1983 / Sygn. MGR 207 / 2 vol.

Huczyński Sebastian Maurycy, Wybrane wydarzenia związane z Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na przełomie XX/XXI wieku. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1151

Huminiak Anna, Herrnhut: XVIII-wieczne osiedle Jednoty Braci Morawskich. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 587 / 2 vol.

Igła Małgorzata, Barokowe rzeźby ogrodowe w Parku Słowackiego we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 282 / 2 vol.

Ignaczak Małgorzata, Efemeryczność i znaczenie upływu czasu w twórczości Andyʼego Goldsworthyʼego. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 850

Ignaszak Jagoda, Architektura w służbie natury. Wybrane zagadnienia. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 997

Ilkosz Barbara, Szopki Bożego Narodzenia na Dolnym Śląsku. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1980 / Sygn. 25

Izbicka Halszka, Inspiracje literackie w angielskim malarstwie wiktoriańskim. Wybrane zagadnienia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 811

Jabłońska Joanna, „Tryptyk Opłakiwania” Jeana Bellegambeʼa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 878

Jabłoński Stanisław, Modernizm w architekturze przemysłowej Kowal i Popiela we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 702

Jadowska Aneta Agnieszka, Późne autoportrety Jacka Malczewskiego. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1088

Jadziak Anna, Rzeźby prospektu organowego z kościoła św. Mikołaja w Brzegu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1984 / Sygn. MGR 208 / 2 vol.

Jagodzińska Anna, Śmierć kobiety w malarstwie polskim XIX wieku. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 751

Jajdelska Urszula, Miasto. Masa. Malarstwo. Konwencje współczesnego pejzażu miejskiego na przykładzie wybranych dzieł malarzy polskich. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 570

Jakimczyk Jarosław, Sztuka i cenzura. Wrocławskie środowisko artystów plastyków w świetle materiałów archiwalnych IPN. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1018

Jakimiak Danuta, Współzależność architektury i krajobrazu w rezydencjach śląskich okresu romantyzmu. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 77 / 2 vol.

Jakubiszyn Maria, Późnogotyckie Pasje z belek tęczowych na Śląsku. Promotor: doc. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1967 / Sygn. MGR 107 / 2 vol.

Jakubowicz Joanna, Eugeniusz Markowski i jego twórczość. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 680

Jakubowska Magdalena, „Laboratoria sztuki” – alternatywny ruch artystyczny we Wrocławiu w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 562

Jamrozik Agnieszka, Architektura sakralna archidiecezji szczecińsko – kamieńskiej w latach 1970 - 1997 – przegląd i zarys typologii. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 427

Janczak Zuzanna, Konstanty Laszczka – rzeźbiarz przełomu wieków. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 699

Janczara Marek, Rzeźba prospektu organowego w kościele pw. Św. Krzyża w Jeleniej Górze. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1979 / Sygn. MGR 2 / 2 vol.

Janiak Justyna, Kulturowy i artystyczny kontekst kaplicy św. Elżbiety we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 502

Janicki Miłosz, Fotografie Cindy Sherman jako demitologizujący performance. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 864

Janikowska Krystyna, Wzorzyste złote tła ołtarzy gotyckich Dolnego Śląska. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1969 / Sygn. MGR 102

Janiszewska Ewa, Dawny Gmach Zarządu Prowincji Śląskiej (Regierungsgebäude) we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1991 / Sygn. MGR 304

Jankowiak Ewelina, Jeszcze sztuka czy już botanika? Polscy artyści współcześni a posthumanizm. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1135

Jankowska Edyta, Vortycyzm. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 815

Janowska Krystyna, Renesansowe nagrobki Schaffgotschów przy kościele w Raszowie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 242 / 2 vol.

Janowski Grzegorz, Fundacje kościelne Hatzfeldów w dobrach żmigrodzkich w I-wszej połowie XVIII wieku. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1990 / Sygn. MGR 295 / 2 vol.

Janus Jerzy, Późnobarokowy pałac opatów lubiąskich w Legnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 197 / 2 vol.

Jańczak Natalia, Proces przekształceń architektonicznych zamków Grodziec i Czocha na początku XX wieku. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1052

Jara Karolina, Synagoga na Wygonie we Wrocławiu (1865-1872) i jej twórca Edwin Oppler (1831-1880). Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1068

Jarmołowicz Małgorzata, Gabinety i budowle ogrodowe w stylu chińskim na terenie Polski w XVII i XVIII w. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 440 / 2 vol.

Jarmuła Agnieszka, „Czyste obrazy” na przykładzie cyklu fotograficznego Stanisława J. Wosia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 627

Jarmuszewicz Adelina, Tezy graficzne w zbiorach Gabinetu Graficznego Biblioteki „Ossolineum” i na plebanii w Cieszkowie. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 474

Jarosz Andrzej, Rysunki Alfonsa Mazurkiewicza (1922-1975). Szkic na progu świata hermetycznego. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 350 / 2 vol.

Jaroszewska Anna, Fundacje artystyczne wrocławskich premonstratensów w XVI i XVII wieku. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1997 / Sygn. MGR 389 / 2 vol.

Jaroszewska-Ferencowicz Maria Jolanta, Jednonawowe wczesnogotyckie kościoły kamienne na Dolnym Śląsku w XIII wieku. Promotor: doc. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1965 / Sygn. MGR 191

Jaroszówna Zofia, Twórczość Zofii Stryjeńskiej na polu ilustracji książkowej. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1975 / Sygn. MGR 104

Jasińska Elżbieta, „Rekonstrukcja” siedziby rodowej w Kozłówce Konstantego Zamoyskiego. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 235 / 2 vol.

Jasiński Mirosław, Temat „Sfinksa” Józefa Deskura (1861-1915) – interpretacja i analiza cyklu. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 233

Jastrzębska Ewa, Późnobarokowa ambona w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Kłodzku. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 231

Jawdyk Monika, Język struktur malarskich Jana Tarasina. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 781

Jawor Paweł, Komiks artystyczny. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 512

Jaworek Joanna, Przedchrześcijańska rzeźba Słowian Zachodnich. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 411 / 2 vol.

Jaworowicz Hanna, Nagrobek Jerzego III Oppersdorffa w Głogówku. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 266 / 2 vol.

Jaworska Józefa Barbara, Malarstwo Józefa Mehoffera na tle epoki. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1965 / Sygn. MGR 113

Jaworska Małgorzata, Kościół parafialny pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Nowym Gierałtowie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 473

Jeleniewska Justyna, Wczesnobarokowe malarstwo wielkopolskie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 417

Jeleń Katarzyna, Świadomość transpersonalna w sztuce Andrzeja Dudka-Dürera. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1168/ 1 vol. + płyta DVD

Jerzykowska Dorota, Edward Hopper 1882-1967 – „Obrazy z krainy czarów”. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 608

Jezierska Anna, Wrocławska Rada Miejska w portretach Georga Scholtza Młodszego. Promotor: prof. dr hab. Jan. Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 654

Jezierska Ewelina, Wizerunek osób z niepełnosprawnością ruchową w polskiej sztuce od 1945 roku do czasów najnowszych. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1039

Jeziorowski Piotr, „Zaczęło się od kuchennego stołu” czyli o ceramicznych rzeźbach Adolfa Ryszki. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 910

Jeżewska Maria, Rzeźba architektoniczna Kaplicy Mariackiej w katedrze wrocławskiej. Promotor: doc. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1965 / Sygn. MGR 206 / 2 vol.

Jędrusik Monika, Gotyckie chrzcielnice kamienne z dekoracją plastyczną na Śląsku. Promotor: dr Romuald Kaczmarek, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 480

Jędrzejak Paweł, Twórczość Jerzego Tchórzewskiego w latach 1945-1980. Wybrane zagadnienia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 631

Jędrzejas Anna, Architektura pałacu w Mirosławiczkach koło Wrocławia. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 606

Jedrzejczak Beata, Budowanie dla sztuki. Architektura Herzoga & de Meurona w służbie muz. Promotor: dr Cezary Wąs, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 950

Jędrzejczyk Elżbieta, Dwór renesansowy w Pawłowicach Wielkich. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1972 / Sygn. MGR 105 / 2 vol.

Jochemczyk Magdalena, Przemiany funkcji i formy dawnych obiektów sakralnych w Europie po II wojnie światowej (wybrane przykłady). Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1030

Jóźwiak Bogdana Ewa, Średniowieczne hafty rzeźbiarskie w Polsce. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1971 / Sygn. MGR 106

Jóźwiak Michalina, Monografia artysty Zbysława Marka Maciejewskiego. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1066

Judka Aleksandra, Kościół parafialny pw. śś. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze. Monografia architektoniczna. Okres gotyku. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 594

Jurek Katarzyna, Ceramika Rudolfa Krzywca. Analiza kierunków estetycznych ujętych w kontekście nurtów programowych. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 806

Juszcze Karolina, Anna Bilińska. Życie i zarys twórczości. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 446

Juszczyk Barbara, Biżuteria metalowa w zasięgu występowania kultury wielbarskiej (I w n.e. – IV w n.e.). Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 500

Kachynska Evelina, Architektura kościołów chrześcijańskich w średniowiecznej Nubii (VI-XIV w.). Analiza typologiczna. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr., Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1173

Kacprzyk Ewa, Kościół Świętej Trójcy przy klasztorze OO. Bonifratrów we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 707

Kaczmarek Agata, Dekoracja malarska kaplicy Hochberga przy kościele św. Wincentego we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 847

Kaczmarek Klara, Architektura ratusza w Lwówku Śląskim ze szczególnym uwzględnieniem przebudowy na przełomie XV i XVI wieku. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 400 / 2 vol.

Kaczmarek Romuald, Śląskie nagrobki tumbowe z figurą leżącą w XVII i XVIII wieku. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1983 / Sygn. MGR 210

Kaczor Maciej, Twórczość Józefa Hałasa w latach dziewięćdziesiątych. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 576

Kal Elżbieta, Obraz św. Anny Samotrzeciej ze Strzegomia. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 76

Kalicka Ewa, Krytyka artystyczna na przełomie XIX i XX wieku – Eligiusza Niewiadomskiego myśli o sztuce. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 530

Kalita Magdalena, Wielorodzinna architektura typu „Existenzminimum” we Wrocławiu pod wpływem tendencji modernistycznych dwudziestolecia międzywojennego. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 841

Kaluch Marta, Kościół św. Anny w Praczach Odrzańskich. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 822 / 2 vol.

Kałuża Iwona, Działalność artystyczna Katedry Projektowania Sprzętu PWSSP we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1132

Kamińska Monika, Tobias Plackwitz Starszy (1657-1721) – monografia wrocławskiego złotnika doby baroku. Promotor: dr Piotr Oszczanowski, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1019

Kania Anna, Zdzisław Beksiński – sztuka i krytyka. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 615

Kańczukowski Zbigniew, Kościół pw. Niepokalanego Serca NMP w Siechnicach, powiat wrocławski. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 894

Kapustka Mateusz, Imago i Bild. Identyfikacja przedstawienia z przedstawionym. Funkcja i znaczenie rzeźb w późnośredniowiecznych celebracjach paraliturgicznych Wielkiego Tygodnia w południowych Niemczech. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 402

Kapuścińska Salomea, O twórczości Witolda Wojtkiewicza. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1962 / Sygn. MGR 108 / 2 vol.

Kapuściński Paweł, Polska rzeźba socrealistyczna - zarys. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 802

Karaban Edyta, Renesansowy dwór w Chobieni. Promotor: prof. dr hab. Jan. Harasimowicz, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 533

Karlik Rafał, Kontekst artystyczny i ideowy wystroju Auli Leopoldyńskiej we Wrocławiu. Wiedza przyrodzona i nadprzyrodzona. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 486 / 2 vol.

Karolewski Stanisław, Edward Hartwig w fotografii pejzażowej oraz teatralnej w pierwszej połowie swojego twórczego życia. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 861

Karpińska Magdalena, Kościoły w Niedźwiedzicy i Olszyńcu jako przykłady śląskich budowli sakralnych wieku reformacji. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 786

Karwasz Katarzyna, Wrocławskie witryny sklepowe XIX i początku XX wieku (na przykładzie ulicy Świdnickiej). Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 470 / 2 vol.

Karwowska-Bajdor Alicja, Jan Henryk Kynast : malarz śląski XVIII wieku. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1963 / Sygn. MGR 109

Kasperska Agnieszka, Dekoracja malarska poewangelickiego kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 636

Kasprzycka Małgorzata, Nurt neoklasyczny w twórczości wybranych artystów okresu XX-lecia międzywojennego (Wacław Borowski, Eugeniusz Żak, Ludomir Sleńdziński, Henryk Kuna). Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 535

Kastelnik Mieszko, Roman Kalarus, artysta wszechstronny, próba monografii. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1120

Kaszen Anatol, Nagrobek Schaffgotschów w kościele parafialnym w Gryfowie Śląskim. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 10

Kaszewska Barbara, Zespół fasad secesyjnych w Skoczowie. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 23

Kawecka Monika, „RPA dało mi treść, a Europa formę” – o fenomenie malarstwa Marlene Dumas w kontekście sztuki jako polityki. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1038

Kaźmierczak Joanna, Epitafia wrocławskich kanoników katedralnych z lat 1538-1556 jako wyraz refleksji nad ówczesnym stanem Kościoła. Promotor: prof. dr hab. Jan Harsimowicz, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1150

Kaźmierczak Natalia, Ikonografia Tristana i Izoldy w sztuce europejskiej czasów średniowiecza oraz jej związek ze średniowieczną epiką i poezją. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 623

Kąpińska Ewa, Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Różance – architektura i wystrój. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 365

Kenc-Lechowska Katarzyna, Twórczość Józefa Męciny-Krzesza. Promotor: dr Waldemar Okoń, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 353 / 2 vol.

Kica Ewa, Wzajemne relacje składników malarskich i rzeźbiarskich w późnogotyckich ołtarzach śląskich. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 110

Kiełpikowska Krystyna, Rękopis Mikołaja Czyrpsa I F 346 ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Janina Orosz, Wrocław 1963 / Sygn. MGR 111

Kierc Miłosław, Wewnętrzne widzenie. O krytyce i teorii sztuki Antoniego Gawińskiego. Promotor: dr Waldemar Okoń, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 363

Kierycz Magdalena, Działalność artystyczna dawnej Królewskiej Odlewni Żeliwa w Gliwicach w I połowie XX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 424 / 2 vol.

Kieszkowska Bożena, Freski w kościele parafialnym pw. św. Walentego w Lubiążu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1983 / Sygn. MGR 203 / 2 vol.

Kieza Aneta, Epitafium rodziny Rühnbaumów z Jawora. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 437

Kijaczko Aleksandra, Kościół św. Anny w Niemysłowicach koło Prudnika jako przykład protestanckiej budowli sakralnej z XVI wieku. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 611

Kiniorski Władysław, Średniowieczne pieczęcie Piastów Śląskich jako dzieło sztuki. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1973 / Sygn. MGR 24

Kisiel Adam, Dekoracja i rzeźba architektoniczna dwudziestolecia międzywojennego we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 534 / 2 vol.

Kisiel Ariadna, Problematyka malarska twórczości Władysława Podkowińskiego. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1965 / Sygn. MGR 112

Kiwała Bronisława, Wrocławski tryptyk św. Stanisława. Promotor: doc. dr hab. Janina Orosz, Wrocław 1964 / Sygn. MGR 114

Kiziak Zuzanna, Między horrorem a humorem. Nonsens i groteska w zbiorach Osobliwy gość oraz Pamiętna wizyta Edwarda Goreya. Promotor: prof. dr hab. Anna Markowska, Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1169

Klein Katarzyna, Krzysztof Wodiczko. Próba monografii artysty. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 842

Klepaczek Katarzyna, Grupa Praesens – propagator idei nowoczesności w sztukach plastycznych i architekturze. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 928

Kliber Alicja Maria, Późnogotycka kompozycja rzeźbiarsko-architektoniczna z dawnego szpitala świętej Barbary we Wrocławiu. Promotor: dr Romuald Kaczmarek, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 489

Klimczak-Dobrzaniecka Alicja, Ambitne oblicze socrealizmu? Analiza twórczości Alfonsa Karnego z lat 1947-1955 na podstawie wybranych przykładów. Promotor: dr hab.. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2010 / Sygn. MGR 920

Klimczewska Joanna, Grupa malarzy „Komitet Paryski”. Program i działalność w latach 1931-1948. Promotor: dr Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1979 / Sygn. MGR 83 / 2 vol.

Klimecka-Misiaszek Barbara, Tadeusz Brzozowski a krytyka artystyczna. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 687

Kloc Aleksandra, Nowoczesność wśród ruin. Osiedle Plac PKWN (obecnie Plac Legionów) we Wrocławiu w latach 1954-1973. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1148 / 2 vol.

Kloczkowska Agnieszka, Barokowa przebudowa i aranżacja wnętrza bazyliki św. Bartłomieja w Trzebnicy w drugiej połowie XVIII wieku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 485 / 2 vol.

Kluzowicz Katarzyna, Monografia retabulum z Pełcznicy. Promotor: prof. dr hab. Janusz Kębłowski, dr Romuald Kaczmarek, dr Jacek Witkowski, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 448 / 2 vol.

Kłębowska-Grabowska Bogumiła, Ewa Partum. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 843

Kłoda Emilia, Życie i twórczość Jeremiasa Josepha Knechtla (1679-1750). Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 960

Knobloch-Wąsowa Zofia, Grafika Józefa Pankiewicza, Wrocław 1952 / Sygn. MGR 115

Kobylańska Ewa, Malowidła sklepienne w kościele Św. Krzyża w Jeleniej Górze. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 73 / 2 vol.

Kobylińska Joanna, Renesansowe freski w kościele św. Michała Archanioła w Muchoborze Wielkim. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 921

Kobyłt Joanna, „Estetyka relacyjna” i „Antagonizm” jako strategie artystyczne w sztuce polskiej po roku 1989. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1027

Kochan Tomasz, Plakat rocznicowy w PRL. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 689

Kocowska Elzbieta, Zabudowa Góry Śnieżki w latach 1945-2008. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 832

Kokot Maja, „Skrzydła duszy”. Architektura Imre Makovecza. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 713

Kokot vel Kokocińska Marzena, Tadeusza Różewicza spotkania ze sztuką. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 778

Kokot-Skrobek Joanna, Franciszek Starowieyski – fenomen artysty współczesnego tworzącego w duchu baroku. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1016

Kokurewicz Barbara, Indyjska architektura skalna (III wiek p.n.e.-XII wiek n.e.). Ewolucja formy i dekoracji. Analiza na podstawie wybranych przykładów. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1101

Kolęda Monika, Polskie współczesne szkło artystyczne – artyści i dzieła. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 537

Komza Małgorzata, Miedziorytowa ilustracja w siedemnastowiecznej książce gdańskiej. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1972 / Sygn. MGR 116

Kondracka Maria, Dawne założenie klasztorne Braci Mniejszych Kapucynów we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 638

Kondratczyk Katarzyna, Między dźwiękiem, słowem a obrazem – analiza wybranych aspektów wizualnych w twórczości zespołu Pink Floyd. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 851

Konert Nela, Język krytyki artystycznej wobec powojennej twórczości Xawerego Dunikowskiego w latach 1948-1964. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 931

Konopka-Klus Marzena, Twórczość plastyczna więźniów obozu koncentracyjnego Auschwitz. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 579

Konsztat Robert, Artystyczny komiks polski w latach 1989-1999. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 898

Konury Alicja, Grupy artystyczne w Polsce. Lata osiemdziesiąte. Tradycja i anarchia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 563

Kończak Roma, „Marwencol”. Prywatna wojna Marka Hogancampa. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 991

Kopacz Marzena, Dekoracja rzeźbiarska z dawnego Domu Małej Wagi we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 419 / 2 vol.

Korczowska Małgorzata, Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła w Grodkowie – monografia historyczno-artystyczna. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 625

Kornicka Maria, Renesansowy pałac ks. Jana Podiebrada w Oleśnicy. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1974 / Sygn. MGR 192 / 2 vol.

Kortylak Urszula, Barokowe domy mieszczańskie w Świdnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 11 / 2 vol.

Korytowska Magdalena, Kościół w Szydłowcu (pow. niemodliński) jako przykład świątyni protestanckiej z początku XVII wieku. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1973 / Sygn. MGR 117

Korzeniowska Dorota, Włoskie traktaty architektoniczne w zbiorach starodruków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 444

Korzeń Krzysztof, Rozwój przestrzenny miasta – twierdzy Zamość na tle historycznej kartografii i ikonografii oraz kierunki rewitalizacji. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 724

Korzyńska Ewa, Pojezuicki kościół Św. Krzyża w Brzegu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1979/1980 / Sygn. MGR 14 / 2 vol.

Korżel-Kraśna Małgorzata, Epitafium Melchiora i Sabiny Scholz w Ząbkowicach Śląskich. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 239 / 2 vol.

Kos Jerzy, Architektura kościelna Carla G. Langhansa. Próba charakterystyki. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 229

Kosiba Leokadia, Rzeźby gotyckiego mostu w Kłodzku. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 7 / 2 vol.

Kosowska Aleksandra, Dawna prepozytura kanoników regularnych św. Augustyna w Sobótce-Górce. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 492 / 2 vol.

Kostańska Luiza Wiktoria, „Matrylinearyzm” w sztuce artystek polskich. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1062

Kostowski Jakub, Sztuka śląska wobec husytyzmu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1987 / Sygn. MGR 260 / 2 vol.

Kość Justyna, Gmach teatru w Jeleniej Górze i jego twórca, nieznany architekt Alfred Daehmel. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 673 / 2 vol.

Kośla Marta, Studia wnętrz w malarstwie Olgi Boznańskiej. Uczta dla oczu, uczta dla umysłu. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1034

Kot Monika Teresa, „Wolność lub Śmierć” – przedstawienia „Wielkiego Terroru” Maximilienia Robespierre’a na wybranych przykładach grafiki doby Rewolucji Francuskiej 1792-1795. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1145

Kotala Alfreda, Barokowy pałac w Grodźcu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 12 / 2 vol.

Kotkowska Elżbieta, Treści ideowe polichromii Włodzimierza Tetmajera w Kaplicy Świętej Trójcy na Wawelu. Promotor: dr Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 86

Kotkowska Magdalena Adelajda, Obca Realność. Portret wygenerowany w świecie fotografii cyfrowej na wybranych przykładach. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 976

Kotlińska Katarzyna, Cmentarz żydowski w Legnicy – zabytkiem ginącej kultury. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 983

Kowal Katarzyna, Ukraińska „nowa fala”. Narodziny nowej sztuki w nowym kraju. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 996

Kowalczuk Mieczysława, Tablica różańcowa z Wierzbna, powiat Oława. Ze zbiorów Wrocławskiego Muzeum Diecezjalnego. Promotor: doc. dr hab. Janina Orosz, Wrocław 1963 / Sygn. MGR 8

Kowalczyk Ewelina, Rusyfikacja przestrzeni publicznej Warszawy i Helsinek w XIX i na początku XX wieku. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1179

Kowalewska Dominika, Twórczość Eugeniusza Gepperta po roku 1945. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 658

Kowalska Danuta, Zewnętrzne formy zdobnicze charakterystyczne dla europejskiej mieszkalnej architektury ryglowej. Próba przeglądu na podstawie wybranych przykładów zachowanej zabudowy. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 946

Kowalska Maja, „Nowe w starym”. Problem integracji architektury współczesnej (1989-2004) z zabytkowym centrum Wrocławia. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 605

Kowalska Marta, Na obrzeżach city – monografia ulicy Pawła Włodkowica we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 871 / 2 vol.

Kowalska Zuzanna, Poliptyk Adoracji Dzieciątka fundacji rodziny Prockendorf z kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 593

Kowalski Mateusz, Tadeusz Kuduk. Czy w zbiorach muzealnych polskiej sztuki XX wieku jest miejsce dla artysty, który stworzył indywidualny styl? Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski, Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1158

Kownacka Karolina, Malarstwo Alfonsa Karpińskiego – styl zatrzymany w czasie. Promotor: dr hab. Anna Markowska, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 836

Kozak Stanisław, Centralno-eliptyczne założenia w sakralnej architekturze Śląska I połowy XVIII wieku. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1964 / Sygn. MGR 118

Kozak-Plewa Agnieszka, Problem funkcjonowania reklamy zewnętrznej w polskiej przestrzeni publicznej na przykładzie miasta Bielsko-Biała. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1073

Kozarska-Orzeszek Barbara, Działalność medalierska Konstantego Laszczki i jego uczniów w latach 1904-1938. Promotor: dr Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 89

Kozicka Iwona, Dekoracja malarska I i III empory w Kościele Pokoju w Jaworze. Promotor: prof. dr hab. Jan. Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 670 / 2 vol.

Kozieł Andrzej, Ołtarz Pięciu Boleści Marii z kościoła katedralnego pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 328 / 2 vol.

Kozioł Agata, Promenada w Bolesławcu. Rozwój architektoniczny i urbanistyczny 1813-1945. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 916 / 2 vol.

Kozioł Joanna, Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela w Cieplicach. Dzieje, forma i funkcje oraz treści ideowe. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 375

Kozłowska Agnieszka, Świat współczesnej fotografii – bajka dla dorosłych. O pełnej magii i fantazji twórczości Eugenio Recuenco. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 812

Kozłowska Aleksandra, Wpływ dzieł Francesco Borrominiego na architekturę śląską i dawnej Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 429 / 2 vol.

Kozłowski Marcin, „Obszar wspólny, obszar własny” – działania w pracowni Grzegorza Kowalskiego i poza jej obszarem. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 838

Kozołup Ewa, Śląskie dzieła rzeźbiarza Karola Sebastiana Flackera (1680-1746). Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 274

Kozubowski Jerzy, Systematyka kościołów romańskich w Polsce, Wrocław [br.] / Sygn. MGR 119

Kożuch Jadwiga, Dwa horyzonty polityczno-gospodarcze, dwa środowiska malarskie – Wrocław i Toruń (malarstwo ścienne). Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2017 /Sygn. MGR 1184

Krajewska Kamila, „ Nie tylko chłopczyce …”. Analiza kostiumologiczna portretów Art Déco. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 759

Krakowiak Anna, Pomnik nagrobny Hansa i Anny von Bocków w Luboradzu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 246

Krakowiecka Monika, Dekoracja freskowa Johanna Michaela Rottmayra w Kościele Uniwersyteckim we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 824

Krasnodębska Joanna, Poetyka współczesnego komiksu historycznego o Szoa na wybranych przykładach. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1100

Krasnosielski Michał, Artysta grafik Edmund Bartłomiejczyk. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 955

Kraszewska Joanna, Adaptacje architektury industrialnej na przykładzie belgijskiego MAC’s Musée des Arts Contemporains w Grand-Hornu. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 711

Krawczyk Natalia, Przestrzenie świetlne Jamesa Turrella. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 903

Kropiowski Łukasz, Jerzy Tchórzewski – życie, twórczość, myśli o sztuce. Zarys monografii. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 645

Król Aleksandra, Barokowa aranżacja wnętrza kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej w Bobolicach oraz jego funkcje ideowe. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 710

Król Marcelina, Jadwiga Sawicka. Dualizm bezkształtnej treści i pojemnej formy. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 818

Kruczek Victoria, Działalność „The Krasnals” – alegoria rzeczywistości, czy sztuka skandalu? Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1114

Krüger-Kuczkowska Aldona, Obraz Madonny z Dzieciątkiem z Katedry Wrocławskiej. Opracowanie monograficzne ze szczególnym uwzględnieniem dekoracji zdobniczych Pięknego Stylu w technice „opus punctorium”. Promotor: dr Romuald Kaczmarek, dr Jacek Witkowski, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 574

Krukowska Anna, Między modernizmem a socrealizmem – czasopismo „Architektura” w latach 1947-1950. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1108

Krysztoforski Wojciech, XVIII-wieczna polichromia Jana Jerzego Petriego w kaplicy Św. Krzyża kościoła kamedulskiego w Bieniszewie na tle pozostałych jego prac. Promotor: prof. dr hab. Jadwiga Puciata-Pawłowska, Toruń 1967 / Sygn. MGR 70

Krzemińska Agnieszka, Plastyka teatru lalkowego na przykładzie Teatru Lalki i Aktora „Miniatura” z Gdańska. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 728

Krzemińska-Szołtysek Sylwia, Płyty nagrobne z postacią stojącą w księstwie opolsko-raciborskim i państwie Bytom w latach 1550-1650. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1107

Krzymuska Joanna, Kaethe Kollwitz – ideologia i znaczenie jej sztuki. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1963 / Sygn. MGR 120

Krzyślak Katarzyna, Architektura na ziemiach polskich w długim XIX wieku – próba odczytania znaczeń. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2017 / Sygn. 1170

Krzywka Łukasz, Portret w stroju polskim 1788-1914. Promotor: dr Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 85 / 2 vol.

Krzyżanowska Agnieszka, Od Hundegasse do ulicy św. Antoniego – architektoniczne dzieje wrocławskiej ulicy. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 912

Kubacka Magdalena, Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Rosochatej koło Legnicy. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 663

Kubalka Ewa, Portret fotograficzny II połowy XIX wieku. Nowy obraz człowieka. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 603

Kubeczka Katarzyna, Jan Henryk Rosen. Twórczość malarska w latach 1925-1938. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 943

Kubiak Anna, „Żarska Arkadia”, czyli pałac myśliwski Erdmanna II von Promnitz, na tle innych budowli tego typu w Europie. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 462

Kubicka Martyna, Obramienie architektoniczne jako kontekst przestrzenny dla przedstawień figuralnych w malarstwie i rzeźbie średniowiecznej (okno – arkada – balkon). Studium wybranych przykładów. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1117

Kubik Bożena, Architektura Legnicy lat 20. i 30. XX wieku. Promotor: dr Cezary Wąs, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1031

Kucfir Agnieszka, Rewitalizacja Żyrardowa. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1126

Kucharczyk Krzysztof, Działalność członków Grupy Ładnie w latach 1995-2002. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 771

Kucharska Sylwia, Krucyfiks mistyczny z kościoła Bożego Ciała we Wrocławiu. Historia i próba określenia funkcji. Promotor: dr Romuald Kaczmarek, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 517

Kuczek Barbara, Net art w Polsce po 2000 roku. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 839

Kulak Dominika Krystyna, Macierzyństwo w polskiej sztuce współczesnej widziane oczami kobiet. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1078

Kuliniak Barbara, Kawna kamienica pałacowa przy Tauenzienstrasse nr 19-20. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 729

Kułacz Krzysztof, Pomnik nagrobkowy Jana Schweinichena (zm. 1677) w Mierczycach. Dzieło Hansa Jakuba Wagnera. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1990 / Sygn. MGR 291

Kułakowska Katarzyna, Rzeźba dekoracyjna naw bocznych katedry wrocławskiej. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1978 / Sygn. MGR 122 / 2 vol.

Kunicka Anna, Templo Expiatorio de la Sagrada Familia como esencia del estilo arquitectónico de Antoni Gaudí i Cornet. Promotor: prof. dr hab. Piotr Sawicki, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 421

Kunysz Dominik, Monografia twórczości Bogny i Kazimierza Klimczewskich – wrocławskich architektów doby powojennego modernizmu. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2011 / Sygn. MGR 970

Kupiecka Agata, Anamorfoza w sztuce XX i XXI wieku. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1074

Kurek Karolina, Wrocławski Ogród Zoologiczny w XIX wieku. Założenie przestrzenne i architektura. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 484 / 2 vol.

Kuprynowicz Joanna, Rokokowe rzeźby Henryka Hartmanna w kościele parafialnym w Bardzie Śląskim. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1984 / Sygn. MGR 217

Kurgan Agnieszka, Wspólna kreacja André Bretona i Marcela Duchampa. Wybrane międzynarodowe wystawy surrealistów. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 640

Kurpiewski Maciej, Świat za obrazami świata – twórczość Romana Cieślewicza. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 756

Kurzawska Katarzyna, Dom Biblijny w Görlitz. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 414

Kurzeja Zdzisław, Późnogotycka brązowa chrzcielnica z kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1971 / Sygn. MGR 121

Kuś Hanna, Ikonografia Matki Boskiej Bolesnej na Śląsku w dobie baroku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 731

Kuśmidrowicz-Wardawa Anna, Motyw antycznej budowli centralnej w polskich parkach krajobrazowych przełomu XVIII i XIX wieku. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 230 / 2 vol.

Kuśnierz Elżbieta, Dawny dom handlu hurtowego „Victoria” we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1992 / Sygn. MGR 315 / 2 vol.

Kuśnierz Katarzyna, Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej w Brzezinie jako przykład wykorzystania sztuki w polemice konfesyjnej. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 528 / 2 vol.

Kutrowska Agnieszka, Pierwszy kościół Imienia Zbawiciela na Wygonie Świdnickim we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 740

Kuźmiński Andrzej, Działalność artystyczna Jana Marcina Szancera w kontekście sztuki socrealistycznej. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1000

Kuźnicka Sylwia Monika, Sztuka jako twórca relacji międzyludzkich w kontekście polskiej sztuki najnowszej. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1086

Kwade Kazimierz, Maswerki budowli gotyckich Wrocławia. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 6 / 2 vol.

Kwaśna Joanna, W szponach lęku. Apokalipsa objawiona – Apokalipsa spełniona w twórczości Aleksandry Waliszewskiej. Promotor: prof. dr hab. Anna Markowska, Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1183

Kwaśnik Anita, Antyglamour w fotografii Juergena Tellera. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 994

Kwaśnik-Gliwińska Anna, Zamek Koniecpolskich i Rzewuskich w Podhorcach. Dzieje budowy i analiza struktury architektonicznej. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1975 / Sygn. MGR 65

Kwaśny Irena, Ołtarz renesansowy z kościoła w Ogrodzonej k. Cieszyna. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1970 / Sygn. MGR 123

Kwaśny Marek, Johann Jacob Eybelwieser w służbie Zakonu Joannitów na Śląsku. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1040

Kwella Anna, Architektura i wyposażenie kościoła parafialnego w Imbramowicach. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 544 / 2 vol.

Kwiatkowska Marta, Podmiejska rezydencja wrocławskich patrycjuszy w Wojnowicach. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 763

Kwiecień Adam, Bramy i portale rezydencji śląskich w XVI i w 1 połowie XVII wieku. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 267

Kwiecień Anna, Portale domów mieszczańskich na Śląsku 1520-1650. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 268

Kwiecińska Maja, Pozorna obojętność – wrocławski budynek sztabu projektu Otto Rudolfa Salvisberga przy ulicy Gajowickiej 122-126. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2017 / Sygn. 1172

Kwiotek Katarzyna, „Umuzycznienie malarstwa” Wojciecha Weissa – obrazy kształtowane według muzycznych tonacji, rytmów i temp. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 863

Lange Magdalena, Wariacje na temat twórczości Zuzanny Janin(y). Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 940

Lange Marta, Dawny Zwinger wrocławski. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1990 / Sygn. MGR 296 / 2 vol.

Lange Mariusz, Pałac bankiera Ignatzego Leipzigera przy ulicy Wierzbowej 15 we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 289 / 2 vol.

Lange Marta, Dawny Zwinger wrocławski. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1990 / Sygn. MGR 296 / 2 vol.

Laufer Agata, Fundacje artystyczne rodziny von Uthmann und Schmolz w XVI i 1 poł. XVII wieku. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 697

Lazarowicz Agata, Bractwo Św. Łukasza. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 799

Lehmann Bärbel, Malowidła wieży mieszkalnej w Siedlęcinie. Promotor: dr Danuta Hanulanka, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 30

Lehmann-Ziaja Karolina, Epitafium Jana Jetřicha Žerotina z kaplicy zamkowej w Opočnie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 820

Lem Agata, Wizja Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w malarstwie polskim 2 poł. XIX i 1 poł. XX wieku. Wybrane wątki i zagadnienia. Promotor: dr Waldemar Okoń, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 364 / 2 vol.

Len Ryszard, Działalność artystyczna jezuickiego malarza Jana Kubena. Promotor: dr Henryk Dziurla, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 21 / 2 vol.

Lenczewska Agnieszka, Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia w Oławie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 557 / 2 vol.

Lenczner Leon, Mauzoleum ostatnich Piastów legnicko-brzeskich w Legnicy. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1968 / Sygn. MGR 452 / 2 vol.

Lenkow Ewa, Łuki przyporowe na Dolnym Śląsku, Wrocław 1964 / Sygn. MGR 124

Leroch Oga, Wątki ludowe i słowiańskie w rzeźbie Młodej Polski. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1091

Leśniak-Kraczmar Joanna, Aniołowie o zamaskowanych twarzach czyli o nagrobkach żydowskich Abrahama Ostrzegi. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 522

Lewoc Magdalena, Śląskie Muzeum Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 334 / 2 vol.

Liberek Agnieszka, Meblarstwo płockie od schyłku wieku XIX – po lata trzydzieste XX wieku. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 819

Licimińska Aleksandra, „Niech zajaśnieją królewskie rapsody” – projekt realizacji kartonów wawelskich Stanisława Wyspiańskiego i aranżacji wnętrza wrocławskiego kościoła św. Jakuba i Wincentego jako mauzoleum księcia Henryka II Pobożnego. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla. Wrocław 2004 / Sygn. MGR 596

Licznerska Magda, Kostium kobiecy późnego średniowiecza w śląskim malarstwie tablicowym lat 1450-1520. Promotor: doc. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 261 / 2 vol.

Lipczyńska Beata, Barokowe malowidła Feliksa Antoniego Schefflera w gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1992 / Sygn. MGR 455 / 2 vol.

Lipińska Agata, Pies i Pasja. Znaczenie owego zwierzęcia w malarskich przedstawieniach Męki Chrystusa z czasów średniowiecza. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1104

Lipińska Aleksandra, Wyroby manufaktury alabastru w Mechelen z XVI i pierwszej ćwierci XVII wieku w zbiorach polskich. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 401

Lis Beata, Barokowy pałac w Szklarach Górnych (gmina Lubin). Studium architektoniczne. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 333 / 2 vol.

Lisicka Aleksandra, Nagrobki i effigia królów i królowych angielskich od XI do końca XV wieku. Między ceremoniałem pogrzebowym, a sztuką. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 598

Lisińska Halszka, Zabudowa rynku świdnickiego w okresie XVIII, XIX oraz na początku XX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 717

Lisowska Katarzyna, „Tam gdzie piwo warzono…”. Problem adaptacji i rewitalizacji budynków XIX-wiecznych browarów. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 869 / 2 vol.

Los-Pławszewska Luiza, Epitafia żeliwne z XVI w. na Śląsku Opolskim. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1991 / Sygn. MGR 309 / 2 vol.

Loster Katarzyna, Secesyjne fasady kamienic wrocławskich. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2005 / Sygn. 683 / 2 vol.

Lubos-Kozieł Karolina, Kalwaria w Piekarach Śląskich. Studium założenia i architektury. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 335 / 2 vol.

Ludwin Justyna, Kino „Capitol” jako przykład ekspresjonizmu niemieckiego w architekturze modernistycznej. Promotor: prof. dr hab. Paweł Banaś, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 733

Ludwin Marcin, O codzienności współczesnego mieszkańca metropolii. Relacja pomiędzy czasem i ciałem w twórczości Tsai Ming-lianga. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2011 / Sygn. MGR 973

Ludwińska-Stulin Ewa, Monografia architektoniczno-rzeźbiarska gotyckiego kościoła św. Jadwigi w Bolkowie. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 22

Łaba Bogna, Renesansowy dom „Pod Złotą Koroną” we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1992 / Sygn. MGR 313 / 2 vol.

Łaba Magdalena, Jan Rembowski – ilustrator. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 954

Łanowiecki Mirosław, Dekoracja barokowego szkła śląskiego 1680-1790. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 26 / 2 vol.

Łata Katarzyna, Scenografia w pantomimie Henryka Tomaszewskiego. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 620

Ławniczak Antonina, Vaclav Böhm – twórczość rzeźbiarska na Morawach. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 561 / 2 vol.

Ławniczak Karolina, Zespół granicznej stacji kolejowej w Nowych Skalmierzycach – historia i architektura. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1051

Łączna Urszula, Artysta krytyczny w agonistycznej przestrzeni publicznej w Polsce w latach 90. XX wieku – Katarzyna Kozyra i Zbigniew Libera. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 876

Łobacz Magdalena, Architektura Franka O. Gehryʹego. Promotor: dr Cezary Wąs, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1023

Łozińska Ewa, Architektura i zabudowa osad neolitycznych na Bliskim Wschodzie. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 583

Łuczyńska-Myszakowska Aleksandra, Dawna synagoga i kościół ewangelicki imienia Zbawiciela w Oleśnicy. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 904

Łukaszewicz Ewa, Ze studiów nad relacjami między misteriami i sztukami plastycznymi w dobie późnego średniowiecza. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 54

Łukojć Maciej Karol, Rzeźba z kości słoniowej i jej wrocławski przykład – ołtarzyk z figurką Marii z Dzieciątkiem ze skarbca katedry pw. św. Jana Chrzciciela. Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1090

Łyp Bożena, Zespół rzeźby wspornikowej i zwornikowej z Kaplicy Książęcej przy kościele pocysterskim w Lubiążu. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1976 / Sygn. MGR 125

Łysik Renata, Motyw pożegnania w sztuce polskiej XIX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 490

Łyszczarz Małgorzata, Kolekcja Motyli. Twórczość fotograficzna Diane Arbus. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 797

Macalik Joanna, „Tak oto stoję”. Kościół imienia Marcina Lutra (1896) we Wrocławiu jako przykład świątyni rocznicowej. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 918

Macała Krzysztof, Epitafium Hansa i Barbary von Reibnitz w kościele Bożego Ciała w Wierzbicach. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1994 / Sygn. MGR 338

Machnik Leszek, Inspiracje weneckie w malarstwie polskim drugiej połowy XIX wieku. Promotor: dr Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 81 / 2 vol.

Maciaszczyk Wioletta, Grupa trzech kościołów halowych z filarami ściennymi na Śląsku: w Starych Bogaczowicach, Krzeszowie i Wołowie oraz ich geneza. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 435 / 2 vol.

Maciąg Monika, Przemiany przestrzenne i architektoniczne Obornik Śląskich jako uzdrowiska. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 536 / 2 vol.

Maciejkowicz Paweł, Aurum philosophicum; nowa gnoza w sztuce polskiej drugiej połowy XX wieku. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 619

Maciuk Anna, Andrzej Pietsch – grafika. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 614

Maciuła Monika, Współczesne witraże w zabytkach architektury sakralnej Wrocławia. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 803

Macura Małgorzata, Dekoracja malarska stropów pałacu w Moczydlnicy Klasztornej – zapomniane dzieło Michaela Willmanna. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1064

Madera Ewa, Kościół parafialny pw. św. Jerzego w Wilkanowie. Architektura, wystrój i wyposażenie. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 791

Magdziarczyk Izabela, Malarstwo Hanny Krzetuskiej. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1997 / Sygn. MGR 394 / 2 vol.

Magdziński Marcin, Problematyka lokacji miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, połączona z analizą wybranych miast śląskich – Wrocławia, Świdnicy i Nysy. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 736

Majeran Małgorzata, Nagrobek Jana Sighofera (zm. 1649) w kościele śś. Piotra i Pawła w Legnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1990 / Sygn. MGR 294

Makowska Beata, Dom handlu hurtowego firmy „Schlesinger u. Grünbaum – dzieło architekta Leo Schlesingera. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1991 / Sygn. MGR 303 / 2 vol.

Makowska Irena, Teoretyczne podstawy architektury Zahy Hadid. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 902

Makuszak-Krzyżaniak Renata, Artystyczne i symboliczne aspekty zegarów nowożytnych na przykładzie wyrobów śląskich warsztatów zegarmistrzowskich. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 370

Malart Mateusz, Piękno i zmysłowość jako składniki sukcesu pracowni Herzog & de Meuron. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1045

Malewicz Joanna, Autoportrety Kazimierza Malewicza. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 783

Malicka Aleksandra, Gotycki kościół farny w Lubinie. Monografia architektoniczna. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 626

Malita Elżbieta, Zamek rodziny von Saurma w Laskowicach. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 993

Małachowicz Ewa, Zarys monografii twórczości rzeźbiarskiej Franciszka Józefa Mangoldta. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 732

Małkus Marta, Dom renesansowy przy ul. Chopina 1 w Brzegu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1992 / Sygn. MGR 322

Mandecka Maria, Ezoteryka w sztuce Janiny Kraupe-Świderskiej. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1119

Mańczyńska Karolina, Analizakostiumologiczna wybranych portretów z dawnej galerii balliwów i komendantów zakonu joannitów na zamku w Słońsku (Sonnensburg). Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski, Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1155

Marchewka Karina, Kościół pw. św. Jadwigi w Ząbkowicach Śląskich - Sadlnie – architektura oraz jej wystrój i wyposażenie. Promotor” prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 867

Markowska Aleksandra, Teatr operowy w baroku – dekoracje, kostiumy, inspiracje. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurka, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 790

Markowska Magdalena, Przemiany architektoniczne wrocławskiego bloku śródrynkowego w wieku XIX i pierwszej połowie XX. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 872

Markowska Natalia, „Gott beschirme deinen Eingang”. Historia kościoła św. Mikołaja we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1033

Marszałek Katarzyna, Słowacki ilustrowany. Recepcja twórczości Juliusza Słowackiego w malarstwie oraz ilustracji polskiej XIX wieku. Wybrane zagadnienia. Promotor: dr Waldemar Okoń, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 379

Marszałkowicz Andrzej, Rozwój krajobrazu w malarstwie polskim wieku XIX i na początku XX w. Próba syntezy, Wrocław 1951 / Sygn. MGR 126

Masior Agnieszka, Parateatralność w twórczości Władysława Hasiora. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1166

Masłoń Anna, Lech Twardowski. Zarys działalności artystycznej. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1134

Maśnica Emilla, Pomiędzy Gestem a Mitem. Jackson Pollock – próba monografii. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 547

Matkowski Krzysztof, Stalle lubiąskie. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 789

Matlewska Joanna, Wpływ teatru elżbietańskiego na obraz Bartłomieja Strobla młodszego „Uczta u Heroda i ścięcie św. Jana Chrzciciela” w Museo del Prado w Madrycie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 965

Matusiak Beata, Architektoniczne fundacje prymasa Stanisława Karnkowskiego w Kaliszu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 243 / 2 vol.

Matuszczyk Krystian, Klasycyzm w rzeźbie Henryka Kuny. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1976 / Sygn. MGR 127

Matuszewska Monika, Miasto Radków. Architektura – urbanistyka – środowisko kulturowe. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 476 / 2 vol.

Matysik Jadwiga, Średniowieczne wieże mieszkalne na Dolnym Śląsku. Promotor: doc. dr hab. Janina Orosz, Wrocław 1963 / Sygn. MGR 205

Mazurek Patrycja, Wpływ rosyjskiego konstruktywizmu na plakat polski w dwudziestoleciu międzywojennym. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1136

Melnyk Ganna, Sztuki wizualne na Ukrainie i w Polsce w okresie przemian ustrojowych lat 90. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1096

Merkułowska Magdalena, Architektura Stanów Zjednoczonych Ameryki oczami Hugh Ferrissa (1889-1962). Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 956

Merta Małgorzata, Obrazy Feliksa Antona Schefflera w Krzeszowie. Promotor: dr Henryk Dziurla, Wrocław 1990 / Sygn. MGR 299 / 2 vol.

Męcińska Ewa, Realizm w twórczości Aleksandra Gierymskiego. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1966 / Sygn. MGR 128 / 2 vol.

Mędrecka Maja, Ogrójce gotyckie na Śląsku. Promotor: dr Romuald Kaczmarek, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 575

Michalska Anna, Legenda obrazowa św. Klary z dawnego klasztoru klarysek we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1015

Michałek Monika, Estetyka przestrzeni domów mody. Promotor: prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1165

Micherdzińska Halina, Pałac przy ul. Kościuszki 34 we Wrocławiu, jego właściciel i epoka. Zarys monograficzny. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1978 / Sygn. MGR 129 / 2 vol.

Mickiewicz Ewa, Estetyka pożądania. Twórczość Roberta Mapplethorpeʹa. Wybrane zagadnienia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 651

Micuła Małgorzata, Autobiografia jako źródło kreacji czyli konfesyjna sztuka Tracey Emin. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 858

Miedzińska Kamila, Sztuka chrześcijańska w państwie pierwszych Piastów. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 618

Mielnik Mariusz, Kościół i klasztor Zgromadzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty w Nowogrodźcu nad Kwisą. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 825

Mielnik Tomasz, Autoportrety Michaela Leopolda Willmanna. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 632

Miernik Magdalena, Obrazy włoskie z kolekcji hrabiów von Ingenheim. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 595

Mijalski Stanisław, Portal romański przy kościele Marii Magdaleny we Wrocławiu, Wrocław 1952 / Sygn. MGR 458

Mikłuszka Katarzyna, Inspiracje sztuką baroku i rokoka w europejskim designie (wystroju i wyposażeniu wnętrz) XXI wieku. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 968

Mikołajczak Ewa, Zespół pałacowych kamienic przy wrocławskim Podwalu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 801 / 2 vol.

Mikołajczak Tomasz, Nagrobek biskupa Przecława z Pogorzeli w katedrze pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 426 / 2 vol.

Mikołajek Zuzanna, Zespół trzech kaplic za prezbiterium kościoła cystersów w Henrykowie – struktura artystyczna, program ideowy, funkcje. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 735 / 2 vol.

Milanik Anna, Architektura Adolfa Radinga w latach 1919-1933. Promotor: dr Cezary Wąs, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1026

Milczanowska Anna, Powiązania między literaturą a sztuką w dwudziestoleciu międzywojennym na przykładzie wybranych portretów polskich literatów. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 974

Mildner Paweł, Analiza wybranych zagadnień w twórczości Marka Sobczyka. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 930

Milewska-Pintal Bożena, Barokowy pałac we Wrocławiu przy ul. Wierzbowej 30. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 324

Milka Katarzyna, Kamienica mieszczańska a współczesne miasto. Sposoby postępowania konserwatorskiego. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1099

Miłkowska Dorota, Wrocławskie szafy mistrzowskie w XVIII wieku. Z dziejów stolarstwa śląskiego. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 368 / 2 vol.

Mirocznik Lena, Gotyckie sakramentaria na Śląsku. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1970 / Sygn. MGR 130

Miroszewska Anna Ewa, Zamki wyżynne jako rezydencje gotyckie i późnogotyckie – analiza porównawcza wybranych obiektów z terenów Śląska, Niemiec, Czech i Austrii na tle kontaktów polityczno-gospodarczych. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1112

Misiak Anna Maja, Bolesław Biegas (1877-1954). Twórczość rzeźbiarska. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 431 / 2 vol.

Misiecka Ewa Izabela, Oddziaływanie angielskiej koncepcji „picturesque” na wielkopolskie założenia folwarczne w XIX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska- Kębłowska, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 450 / 2 vol.

Misiewicz Kamila, Kościół św. Marka w Świętym Marku koło Sycowa. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 674

Miszczyk Iwona, Ogród Laurentiusa Scholza we Wrocławiu (1587/88-1599). Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 762

Miś Marta, Kościół pw. św. Michała Archanioła w Michalicach. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 425

Miś Magdalena, Wrocławska architektura sakralna z lat 1970-2000. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 565 / 2 vol.

Mitura Paweł, Malarstwo monumentalne braci Schefflerów w dawnym kościele Bożogrobców pw. śś. Piotra i Pawła w Nysie. Promotor: dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 1992 / Sygn. MGR 320

Mituś Anna, Neorenesans niemiecki w rezydencjach wrocławskich końca XIX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 549 / 2 vol.

Młodecka Alicja, Portret w grafice śląskiej XVII wieku. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 131

Modrzejewska Eliza, Scena i sztuka – o twórczości scenograficznej Małgorzaty Szczęśniak. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 682

Molenda Ewelina, Fascynacje szkłem optycznym – wrocławscy artyści i ich dzieła. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 770

Mondzelewski Marcin, Modlitewniki protestanckie drugiej połowy XVI wieku z wrocławskiej oficyny Scharffenbergów (w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej „Na Piasku”). Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 821

Morisson Ewa, Malowane stropy renesansowe w kamienicy „Pod Złotym Słońcem” we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 556

Mościcki Waldemar, Gotycka architektura katedry we Fromborku. Promotor: doc. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 272

Możdżyńska Małgorzata, Motyw „łoża śmierci” w malarstwie polskim w końcu XVIII wieku i w wieku XIX. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1984 / Sygn. MGR 215 / 2 vol.

Mroczkiewicz Irena, Istota oceny estetycznej. Analiza i krytyka poglądów Stanisława Ossowskiego. Promotor: prof. dr hab. Maria Kokoszyńska-Lutmanowa, Wrocław 1951 / Sygn. MGR 133

Mucha Danuta, Twórczość Leona Wyczółkowskiego w dziedzinie litografii, Wrocław 1952 / Sygn. MGR 132

Muła Arkadiusz, Język artystyczny Johanna Franza de Backera na podstawie jego sygnowanych dzieł. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 540 / 2 vol.

Muras Wioleta, Kwestia poprawności przestawień instrumentów muzycznych na przykładzie rzeźby barokowej na Śląsku. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 958

Musielak Tomasz, Przedstawienia Kozaków w dziewiętnastowiecznym malarstwie polskim. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 798

Musik Magdalena, Kościół św. Michała Archanioła w Sławie Śląskiej – architektura i wyposażenie z XVI i XVII wieku. Promotor: prof. dr hab. Jan. Harasimowicz, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 594

Mussur-Nagel Jolanta, Motywy niderlandzkie w malarstwie śląskim XV wieku na wybranych przykładach dzieł śląskich. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 194

Muszała Joanna, Kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Mirsku (woj. jeleniogórskie). Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 201

Muszyńska Monika, Wrocławska rzeźba pomnikowa III tysiąclecia (2000-2010) – próba charakterystyki. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 924

Muszyński Filip Maria, Epitafium dla Cesarstwa Niemieckiego. Ewangelicki kościół pod wezwaniem św. Pawła Apostoła na Przedmieściu Mikołajskim we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 900 / 2 vol.

Myślicka-Wolak Kamila, Wpływ Arnolda Böcklina na sztukę polską. Promotor: dr Waldemar Okoń, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 374

Myślińska Anna, „Edyp i Antygona” – obrazy Aleksandra Kokulara i Antoniego Brodowskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1984 / Sygn. MGR 245 / 2 vol.

Nadzieja Łukasz, Ekspresjonizm dziś. Malarstwo Zdzisława Nitki. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 644

Naglik Agnieszka, Przedstawienie miasta w sztuce późnego średniowiecza na przykładzie tapiserii „Oblężenie Dijon przez Szwajcarów” z ok. 1516 roku. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1177

Najbar Hanna, Architektura rezydencji książąt brzeskich w drugiej połowie XVI wieku. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 481

Najwer Małgorzata, U źródeł malarstwa narodowego i realnego socjalizmu w Niemczech. Od romantyzmu do socrealizmu – przegląd wrocławskich zbiorów prywatnych. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 746

Napierała Janina, Kościół garnizonowy pw. Kazimierza Królewicza w Katowicach jako przykład sakralnego, modernistycznego obiektu na Górnym Śląsku. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1110

Narewski Michał, Murale wrocławskie. Wybrane przykłady z lat 2006-2014. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1142

Nasiadko Kamila, Murowany dom wiejski w krajobrazie kulturowym Warmii i Mazur. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 913

Natusiewicz Janina, Monografia gotyckiego kościoła parafialnego pw. św. Marcina w Jaworze. Promotor: doc. dr hab. Janina Orosz, Wrocław 1966 / Sygn. MGR 202 / 2 vol.

Nespiak Danuta, Ołtarz główny w kościele bernardynów w Rzeszowie oraz jego związki z rzeźbą śląską XVI i XVII wieku. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1962 / Sygn. MGR 134

Niemaszyk Jadwiga, Szata graficzna dzieł Martina Opitza wydanych w latach 1617-1750. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 406 / 2 vol.

Niklas Katarzyna, Sztuka w cieniu Brechta. Twórczość Bartolta Brechta w ilustracjach polskich artystów. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 581

Nitecka Izabela Katarzyna, Dawny kościół minimitów pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Novej Pace koło Jičina – architektura i program ideowy. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 552 / 2 vol.

Nitka Maria, Romantyczne spojrzenie na góry w sztuce polskiej XIX stulecia. Wybrane wątki i zagadnienia. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 546 / 2 vol.

Niwińska Marta, Czasopismo Architektura i Budownictwo w latach 1925-1930. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1171

Niziołek Magdalena, Śmierć, ewolucja, absolut. Kolor niebieski w twórczości artystów w XX i XXI wieku. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1161

Noszka Marta, Budowle muzealne ostatniego dwudziestolecia XX wieku. Próba typologii i krytycznej analizy. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 642

Nowak Aleksandra, Stefan Żechowski. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 678

Nowak Jarosław, Pomnik nagrobny opata Szymona II Petzolda (zm. 1544) w klasztorze poaugustiańskim w Żaganiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 250

Nowak Kamila, Dekoracja freskowa w kościele Joannitów pw. św. Jana Chrzciciela w Łosiowie. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1154

Nowak Katarzyna, Kalwińskie zbory Małopolski. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 442

Nowak Malwina, “Artysta” w cudzysłowie. Marka Sobczaka inspiracje inspiracjami. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 817

Nowak Romuald, Barokowe malowidła w wielkim refektarzu i pokoju gościnnym w pałacu opackim w Lubiążu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 58

Nowakowska Anna, Od „Turnieju artystów” do „Rozejścia się narodów”. Początek polskiego malarstwa narodowego w twórczości malarzy z grupy Marcina Olszyńskiego. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 755

Nowicki Tomasz, Kształtowanie architektury grobowej we wczesnej epoce żelaza na ziemiach polskich. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 493

Noworolska Małgorzata, Późnogotyckie Piety na Śląsku (2 ćwierć XV – 1 tercja XVI wieku). Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1069

Nyckowski Wiktor, Biżuteria z tzw. „grobów książęcych”. Technika i technologia wykonania oraz funkcja dystynktywna. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 545

Ociepka Franciszek, Utwór filmowy jako dzieło sztuki. Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gałecki, Wrocław 1963 / Sygn. MGR 135

Okoń Patrycja, Podominikański kościół pw. Św. Krzyża w Ząbkowicach Śląskich. Wczesny przykład hali ścienno-filarowej na Śląsku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 792

Okoń Waldemar, Zagadnienia narracji wizualnej w malarstwie polskim drugiej połowy XIX wieku. Promotor: dr Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 87

Okoński Tomasz, Dekoracje malarskie ścienne i stropowe renesansowych dworów na Dolnym Śląsku. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1007

Olbromska Urszula, Pieta z Lubiąża. Zarys monograficzny na tle duchowości religijnej XIV-wiecznego Śląska. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 92

Olczyk Katarzyna, Franciszek Xawery Dunikowski – życie i twórczość. Wybrane zagadnienia. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 896

Oleksyk Piotr, Budownictwo obronne na terenach księstwa świdnicko-jaworskiego. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1005

Oleszczuk Natalia, Twórczość Věry Liškovej (1924-1985) – od projektantki do rzeźbiarki. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 907

Olszewska Kamila, Treści i funkcje ideowe „Theatrum Vitae et Mortis” Theodora Rindfleischa (Biblioteka Uniwersytecka, Rękopis – B 1950). Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 496 / 2 vol.

Olszewska Ludmiła, Szczotka toaletowa Excalibur i inne … Twórczość Phillippe’a Starcka. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 777

Onzol Ewelina, Arki ego w potopie popu? Działalność Grupy Twożywo w świetle teorii sztuki publicznej. Na podstawie wybranych zagadnień. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 804

Onzol Wojciech, Zespół sądu i więzienia we Wrocławiu przy ulicy Podwale na tle współczesnego budownictwa penitencjarnego. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1978 / Sygn. MGR 136 / 2 vol.

Oracz Anna, Kaplice Bożego Grobu na Śląsku i w dawnym Hrabstwie Kłodzkim. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1006

Orawiec Tadeusz, Pierwotna architektura i wystrój kościoła w Gościszowie k. Bolesławca. Promotor: prof. dr hab. Janusz Kębłowski, dr Romuald Kaczmarek, dr Jacek Witkowski, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 445 / 2 vol.

Orlińska Dorota, Metalowa biżuteria celtycka na ziemiach polskich. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 506

Orłowska-Sobków Angelika, Kaplica czaszek w Czermnej – przestroga śmierci. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1137

Osadowska Olga, Fotografie Patricka Demarcheliera w kontekście współczesnej kultury celebrity. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 877

Ostrowska Katarzyna, Powrót do epoki snu, czyli o sztuce naskalnej pierwotnych mieszkańców Australii. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 591

Ostrowska Marta, Nowoczesna rzeźnia miejska – kształtowanie formy architektonicznej w XIX wieku oraz problem adaptacji i rewitalizacji na przełomie XX i XXI wieku. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 814

Otrębska Gabriela, Iluzjonistyczne retabula ołtarzowe na Śląsku i w dawnym Hrabstwie Kłodzkim w dobie baroku. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 982

Ouidir Grażyna. Chrzcielnica w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Stanisława i Wacława w Świdnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 33

Ożyhar Marek, Skulptur Projekte Münster 1977-2007. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2009 / Sygn. MGR 901

Pacholska Ewa, Kościół św. Jakuba i św. Krzysztofa na wrocławskim Psim Polu – monografia zabytku. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1053

Pańczuk Krzysztof, Pałac w Tulczynie na tle architektury rezydencjonalnej XVIII wieku. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 813

Papadopulu Eliana, Alternatywne jednostki mieszkalne – nowe punkty odniesienia w myśleniu o modelach mieszkalnych. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1109

Pasternak Stanisław, Sylwetka twórcy Jóżefa Gielniaka. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1967 / Sygn. MGR 137

Pastucha Katarzyna, Dawne kino Capitol w Wałbrzychu (1928) autorstwa Ludwika Moshamera. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 868 / 2 vol.

Paszowska Jadwiga, Rzeźbiarskie dzieła Gotfryda Augusta Hoffmanna w Kościele Pokoju w Świdnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 279

Paszyn-Lukierska Irena, Barokowa monstrancja z Drzewem Jessego w kościele w Henrykowie i jej twórca. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1974 / Sygn. MGR 138

Paśko Anita, Twórczość Teodora Axentowicza. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1994 / Sygn. MGR 343

Patała Agnieszka, Tryptyk „Pokłonu Trzech Króli” z Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu – dzieło z kręgu antwerpskiego atelier Pietera Coecke van Aelst. Przykład południowoniderlandzkiego wytworu masowej produkcji artystycznej. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 919

Patralski Janusz, Architektura kościoła parafialnego Świętej Anny w Ząbkowicach Śląskich. Promotor: dr Romuald Kaczmarek, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 488

Patro Edyta, Barokowy ołtarz główny kościoła klasztornego pw. Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Starszego w Kamieńcu Ząbkowickim. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 906

Patyniak Bogusław, Kościół pw. św. Jadwigi w Rybnicy Leśnej koło Wałbrzycha. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 787

Pawlaczek Barbara, Kaplice i aneksy kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1967 / Sygn. MGR 139 / 2 vol.

Pawlicka Elżbieta, Tryptyk z Wojnowa. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1976 / Sygn. MGR 224

Pawłowicz-Weychan Marta, Motyw labiryntu w europejskich kulturach pradziejowych. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 499

Pazoła Barbara, Monografia architektoniczna kościoła pw. śś. Piotra i Pawła w Legnicy. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Świechowski, Wrocław 1971 / Sygn. MGR 140

Paździor Elżbieta, XVI wieczne dwory murowane w Polsce, ich architektura i codzienne życie mieszkańców. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1138

Perelska Tatjana, Kultura i sztuka Żydów w Polsce do połowy XIV w. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 494

Pernaczyńska Agnieszka, Dawna Forckenbeckstrasse we Wrocławiu. Przestrzeń i architektura. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 749 / 2 vol.

Petelska Izabela, Między renesansem a barokiem – kościół pw. Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Starej Kamienicy. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 503

Petraniuk Agnieszka, Rysunki Marii (Mai) Berezowskiej. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 796

Petri Maria, Indywidualność twórcza w malarstwie Tadeusza Makowskiego. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1962 / Sygn. MGR 141

Petryna Monika, Dwa sposoby interpretacji sztuki klasycznej na przykładzie prac Igora Mitoraja i Adama Myjaka. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 757

Pękalska Ewa, Pałac rodziny Korn w Pawłowicach. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1994 / Sygn. MGR 342 / 2 vol.

Piasecka Barbara, Jan Stanisławski – twórca nowoczesnego krajobrazu polskiego. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1965 / Sygn. MGR 142

Piasecka-Ludwin Magdalena, Malownicza koncepcja wiejskiej posiadłości wielkopolskiej w 1 poł XIX wieku. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 249 / 2 vol.

Piaskowski Roger, Ołtarz główny w kościele śś. Piotra i Pawła w Legnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 5

Pichler Anna, Działalność artystyczna Zbigniewa Więckowskiego. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 529

Pidłypczak Katarzyna, Malarstwo ołtarzowe Feliksa Antoniego Schefflera w kaplicy pw. św. Jadwigi w Trzebnicy i w kościele parafialnym pw. św. Anny w Szewcach. Promotor: dr Henryk Dziurla, Wrocław 1990 / Sygn. MGR 297

Pieczka Michał Antoni, Późnobarokowy kościół pw. św. Marcina w Barkowie koło Żmigrodu – architektura i wyposażenie. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 741

Piekarska-Man Anetta, „Życiomalowanie” Eugeniusza Józefowskiego. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1098

Pierucka Sylwia, Od ogrodów warzywniczych do wielkomiejskiej ulicy – architektura wschodniej części ulicy Piłsudskiego we Wrocławiu do II Wojny Światowej. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1149 / 2 vol.

Pierzchała Marek, Późnobarokowy wystrój malarski kaplicy pałacowej w Sarnach. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 60

Pierzchała-Jaroszewicz Katarzyna, Jacek Gaj. Grafiki – rysunki – ilustracje. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 652

Pierzyna Helena, Pogranicza sztuki. Plakat i film animowany w twórczości Jana Lenicy. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 509

Piesiewicz Ewa, Rokokowe wyposażenie rzeźbiarskie kościoła pod wezwaniem św. Katarzyny w Górze Śląskiej. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 28 / 2 vol.

Pietrajtys-Generowicz Wiesława, Snycerka ołtarza Koronacji Marii w Czerninie. Promotor: doc. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 262 / 2 vol.

Pietruszczak Karolina, Ewolucja metafory okna na podstawie interpretacji malarstwa Jerzego Nowosielskiego, Łukasza Korolkiewicza i Wilhelma Sasnala. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 779

Pietrzak Agnieszka, Kościół pw. św. Wojciecha w Lewkowie – domniemane dzieło Franciszka Marii Lanciego. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1994 / Sygn. MGR 344 / 2 vol.

Piętka Anna, Dekoracja freskowa w kościele Benedyktynów pod wezwaniem Wywyższenia Krzyża Świętego i Świętej Jadwigi w Legnickim Polu. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 926

Pikulska Daria Dorota, Działalność Carla Johanna Christiana Zimmermanna we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 516 / 2 vol.

Pilarska-Świerszcz Ewa, Kościół pw. św. Antoniego we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 251

Pilipionek Katarzyna, Jan Dobkowski – monografia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 768

Piłaszewicz Zofia, Xawery Dunikowski, największy współczesny rzeźbiarz polski. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1964 / Sygn. MGR 144

Piotrowska Dominika, Renesansowy zamek w Kostrzynie nad Odrą. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 805

Piotrowska Joanna, Dawny kościół graniczny w Biedrzychowicach (pow. Lubań). Architektura i wyposażenie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1143

Piróg Patrycja, Symptomy kryzysu modernistycznego na wybranych przykładach dzieł filmowych Michelangelo Antonioniego i Federica Felliniego. Promotor: dr hab.. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1009

Piss Małgorzata, Anime. Historia i źródła estetyczne – wybrane zagadnienia. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1080

Piwońska Teresa, Barokowa dekoracja stiukowa kaplicy Oleśnickich w Tarłowie. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 146

Pliszka Anna, Tadeusz Dominik – malarstwo. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 686

Pluta Ewa, Kościół filialny pw. Najświętszej Marii Panny i św. Zuzanny w Stolcu koło Ząbkowic Śląskich. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 737

Płuchator Maryna, Kino jako rodzaj zaplanowanego eksperymentu. Strukturalna twórczość Paula Sharitsa. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1095

Pochodaj Andrzej, Legenda napoleońska w sztuce polskiej do 1918 roku. Wybrane wątki. Promotor: dr Waldemar Okoń, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 357 / 2 vol.

Podanowska Joanna, Motyw wozu czterokołowego w kulturze pomorskiej i jego europejskie analogie w epoce brązu i żelaza. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 505

Podruczny Grzegorz, Budownictwo wojskowe Wrocławia w drugiej połowie XVIII wieku. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 471 / 2 vol.

Podżorska Aleksandra, Pod niebem Italii. Pejzaż włoski na obrazach malarzy polskich z przełomu XIX i XX wieku. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1042

Pokojowczyk Marta, Zwalnianie czasu i nadawanie mocy obrazom i widzowi w instalacjach video Fiony Tan. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2011 / Sygn. MGR 978

Pokora Henryk Jakub, Nagrobne płyty kamienne z aplikacjami metalowymi na Śląsku do 1400 r. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1970 / Sygn. MGR 145

Polańska Bogumiła, Jerzy Duda Gracz. Ilustrator rzeczywistości i dźwięku. Synteza życia i twórczości artystycznej. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 721

Polańska Krystyna, Jan Lebenstein. Ilustrator. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 773

Politowicz Joanna, Wrocławska willa Wutzdorf (wzniesiona w latach 1882-1883). Dzieło Friedricha Barchewitza. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 439

Poliwoda Jadwiga, Ołtarz z baptysterium przy kościele św. Jakuba w Nysie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 59

Pollok Donata, Ratusze południowej Wielkopolski z pierwszej połowy XIX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 466

Polok Lidia, Szkoła pejzażowa Jana Stanisławskiego i jej znaczenie w malarstwie polskim. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1965 / Sygn. MGR 143 / 2 vol.

Popek Wojciech, Barokowe ołtarze pw. św. Józefa w kaplicy św. Jadwigi w Trzebnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 275 / 2 vol.

Popów Monika, Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca w Borowie Wielkim koło Kożuchowa. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 725

Poradzisz Magdalena, Kościół pw. Trójcy Świętej przy ul. Świdnickiej we Wrocławiu – oratorium szpitalne czasów średniowiecza i epoki nowożytnej. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz,. Wrocław 2006 / Sygn. MGR 695

Postrożny Łukasz, Nieistniejąca Freiburgerstrasse we Wrocławiu. Przestrzeń, którą można sobie tylko wyobrazić. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 671 / 2 vol.

Poszumska Marta, Narracyjne dekoracje malarskie stropów i ścian kościołów na Pomorzu w II poł. XVII i I poł. XVIII wieku. Promotor: dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 366 / 3 vol.

Poślednia Joanna, Rewitalizacja architektury socmodernistycznej w Polsce. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1133

Powałowska-Kroczak Beata, Polska sztuka w okresie rewolucji 1905-1907. Wybrane zagadnienia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 554

Powichrowska Agnieszka Katarzyna, Dekonstrukcja w twórczości Grupy Architektonicznej Coop Himmelb(l)au. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 831

Praski Marcin, Monografia twórczości wrocławskich architektów Anny i Jerzego Tarnawskich. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2011 / Sygn. MGR 948

Prochaska Marta, Wystawa „elles@centrepompidou”, nowa przestrzeń dla polskiej sztuki kobiet. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2011 / Sygn. MGR 963

Prodeus Adrianna, Poszukiwanie niemożliwego czyli próba portretu twórczości Franciszki i Stefana Themersonów. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 613

Prokop Marta, Budzenie marzeń. Plakaty reklamowe w dwudziestoleciu międzywojennym jako obraz artystycznych, historycznych i społecznych przemian w Polsce. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 701

Prokopowicz Magdalena, Średniowieczna mozaika monumentalna na terenie Pomorza. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 793

Przestalska Alicja, Apoloniusz Kędzierski (1861-1939). Zarys monograficzny artysty. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 860

Przetakiewicz Marta, Posągi w legnickim Mauzoleum Piastów Śląskich. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla. Wrocław 2005 / Sygn. MGR 669

Przewirska Marta, Krzesława Maliszewska. Próba monografii. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 679

Przystupińska Hanna, Działalność architektoniczna Sławomira Odrzywolskiego (1846-1933). Promotor: dr Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1979 / Sygn. MGR 78 / 2 vol.

Ptak Anna, Wrocławska replika „Pejzażu zimowego z łyżwami i pułapka na ptaki” na tle malarstwa pejzażowego Piotra Bruegla Starszego i jego warsztatu. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 428 / 2 vol.

Ptaszyński Wojciech, Metafizyka znaku w malarstwie średniowiecznym. Promotor: dr Danuta Hanulanka, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 74

Puchała Szymon, Nowożytne skrzydło północne pałacu w Gorzanowie – pierwotna funkcja, dekoracje malarskie i koncepcja rewitalizacji. Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1102

Pulik Magdalena, Technika malarska Georga Wilhelma Neunhertza na podstawie konserwacji fresków w Kościele Łaski NMP i Mauzoleum Piastów w Krzeszowie. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 886

Pypno Ewa, Kościół pw. Narodzenia NMP w Sadach Górnych. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 764

Pytlik Barbara, Próba rekonstrukcji przemian kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Rybniku. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1160

Raczkowski Marcin, Autoprezentacja kobiet – artystek w kolejnych falach feminizmu. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1037

Raczyńska Maria, Twórczość malarska Juliana Fałata. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1968 / Sygn. MGR 147

Radłowska Kamila, Twórczość Banksyʹego w świetle instytucjonalizacji street artu. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 908

Radosz Patrycja, Dekoracja biblijna II i IV empory w kościele Pokoju w Jaworze. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 696 / 2 vol.

Radożycka Kornelia, Kondycja i perspektywy młodego polskiego wzornictwa reprezentowanego przez uczestników konkursu Design – Open Space w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dobrych Projektów Wroclove Design 2013. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1071

Radtke Adam, Kaplica zamkowa w Siedlisku. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1144

Rainczak Kazimierz, Urbanistyka Namysłowa i architektura kościoła farnego pod wezwaniem śś. Piotra i Pawła w Namysłowie. Promotor: doc. dr hab. Janina Orosz, Wrocław 1962 / Sygn. MGR 223

Rajkowski Mirosław, Brian Eno. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. 659

Rajna Karolina, Problem rekonstrukcji dzieła sztuki na przykładzie realizacji konserwatorskich przy gotyckich malowidłach ściennych z Sierot i Jemielnicy. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 837

Rak Maria, Kościół pod wezwaniem świętych Mikołaja i Franciszka Ksawerego w Otmuchowie. Historia, analiza formalna, problem autorstwa projektu i treści ideowe dzieła. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 373 / 2 vol.

Rapita Justyna, „Chimera” Zenona Przesmyckiego. Dzieło sztuki ilustratorskiej. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 891

Ratajczak Beata, Kościół i klasztor urszulanek w Świdnicy – architektura, wystrój i wyposażenie. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 761

Ratusińska Ewa, Syn Boży – autoportrety Jacka Malczewskiego. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 362

Rawska-Kwaśnikowa Zofia. Gotyckie kościoły joannickie w dawnym księstwie świdnickim, Wrocław 1952 / Sygn. MGR 456 [I st.]

Reczuch Justyna, Pałac w Pieszycach. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 416

Reinhard Maja, Kształtowanie się, lokalizacja i rozwój urbanistyczny Lubomierza na tle wybranych miast śląskich. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 624

Rejda Anna, Monografia rzeźby św. Jerzego z Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu. Promotor: dr Jacek Witkowski, dr Romuald Kaczmarek, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 504

Rejek-Jamróz Anna, Polonica w holenderskiej i flamandzkiej grafice książkowej XVII wieku. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1972 / Sygn. MGR 148 / 2 vol.

Reznik Zofia, Metoda postprodukcji w praktyce polskich artystów po 1989 roku. Promotor: dr hab. Anna Kuraj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1003

Rochowicz Maria, Grafika Antoniego Oleszczyńskiego. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1966 / Sygn. MGR 149

Roczek Piotr, Plac Jana Pawła II we Wrocławiu, jego zabudowa oraz miejsce w strukturze urbanistycznej dziewiętnastowiecznego miasta. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 794

Rodziewicz Andrzej, Jan König i Krzysztof Königer oraz Tomasz Weissfeld – rzeźbiarze śląscy z okresu późnego baroku. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1974 / Sygn. MGR 193

Rodzik Jolanta, Twórczość scenograficzna Leona Baksta a współczesne prądy artystyczne. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 548

Rogalska Katarzyna, Kaplica Narodzenia Pańskiego w Krzeszowie jako kopia Groty Betlejemskiej na tle innych tego typu założeń w Europie. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 880

Rogińska Małgorzata, Pieta późnogotycka na Śląsku. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1968 / Sygn. MGR 189

Rojek Karolina, Autopromocja w twórczości Damiana Hirsta. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 835

Rojewska Dagmara, Stanisław Kopystyński (1893-1969). Twórczość artystyczna i działalność pedagogiczna. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 469

Romanek Luiza, Witraże Józefa Mehoffera – przemiana form. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 706

Romaniewska Krystyna, Nagrobek hetmana Jana Tarnowskiego w kościele katedralnym w Tarnowie. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 150

Ross Joanna Zofia, Twórczość Hugleikura Dagssona na tle historii komiksu i współczesnego społeczeństwa islandzkiego. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2011 / Sygn. MGR 964

Rosiak Iwona, Początki nowożytnego malarstwa portretowego na Śląsku (1520-1550). Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 264

Rostkowska Iwona, Tumbowy nagrobek małżeństwa von Schellendorfów w Koninie Żagańskim. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 238

Roszuk Wanda, Pałac w Luboradzu (pow. jaworski). Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1973 / Sygn. MGR 151

Rozciecha Agnieszka, Płynność podmiotu i dzieła w fotografii Erwina Olafa. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 758

Róż Dorota, Epitafium Hansa Żyrowskiego w kościele pw. N.P. Marii we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 236

Różycka Katarzyna, Architektoniczny i przestrzenny rozwój Augustastrasse (ul. Szczęśliwej) we Wrocławiu na przełomie XIX i XX wieku. Promotor: dr hab. Agnieszka-Zabłocka Kos, Wrocław 2009 / Sygn. 884 / 2 vol.

Ruda Aleksandra, Dawna Dyrekcja Kolei Królewskich we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 998

Rudnicka Magdalena, Dekoracja malarska pałacu w Luboradzu. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1115 / 2 vol.

Rudnik-Ociesa Monika, Sceny narracyjne na ceramice kultury łużyckiej i pomorskiej. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 463

Rusinowicz Magdalena, Przed wielkim odrodzeniem ikony: malarstwo sakralne Rosji końca XIX wieku na przykładzie prac Wiktora Wasniecowa i Michała Wrubla. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1012

Rusińska-Pijaczewska Irena, Wpływy polskie w śląskiej rzeźbie nagrobnej XVI wieku, Wrocław 1951 / Sygn. MGR 152

Rusnak-Kozłowska Agata, Recepcja gotyckiej architektury hanzeatyckiej na ziemiach Polski Zachodniej. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 951 / 2 vol.

Rutkowska Monika, Działalność miejskiego wydziału architektury we Wrocławiu w latach 1873-85 w okresie kadencji Roberta Mendego. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 745

Ryba Magdalena, Zbigniew Dłubak. Fotografia i malarstwo. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 630

Rybacka Karolina, Seksualność kobiet w sztuce polskich artystek od lat. 60. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 875

Rybka Iwona, Przejawy kultury rycersko-dworskiej w ikonografii i formie stylu miękkiego. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 63

Rzadkowska Ewelina, Plac św. Macieja we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 681 / 2 vol.

Rząśnicka Irena, Jan Piotr Norblin jako ilustrator polskiej rzeczywistości społecznej u schyłku XVIII wieku, Wrocław 1952 / Sygn. MGR 153 / 2 vol.

Rzeźniczek Henryk, Dom i ogród w mieście średniowiecznym. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1057

Rzytki Sabina, Główne typy postaci ludzkich w twórczości Tomasza Weisfeldta. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 826

Sadlak Małgorzata, Poselstwa oraz związane z nimi elementy zachodnioeuropejskiego ceremoniału i etykiety dyplomatycznej na wybranych przykładach malarstwa i grafiki europejskiej na przestrzeni od XVI do XVIII wieku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 753

Sadurska Danuta Izabela, Barokowe rzeźby ołtarzowe z kościoła pod wezwaniem św. Marcina w Jaworze. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 90

Saj Krzysztof, Archeologia fotografii Jerzego Lewczyńskiego. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 719

Sakal Konstanty, Folklor huculski w malarstwie polskim XIX i XX wieku. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1964 / Sygn. MGR 64

Sakowski Edward, Kaplica Hochberga przy kościele św. Wincentego we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1975 / Sygn. MGR 161

Salamon Katarzyna, Wacław Taranczewski – monografia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 521

Salińska Janina, Vilhelms Purvitis – życie i twórczość. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 602

Sarzyńska Olga, “Jesteśmy sumą tego, co przeżyliśmy i czego pragniemy”. Świat Franciszka Pikuły. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 925\

Sawicka Jadwiga, Dualizm bezkształtnej treści i pojemnej formy. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 818

Sawik Irena, Neogotycka przebudowa tzw. Pockoihofu we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1987 / Sygn. MGR 256 / 2 vol.

Sądel Magdalena, Neohistoryzm w architekturze polskiej lat 1990-2005. Próba uchwycenia zjawiska. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 694

Sebzda Beata, Dawna „Villa Pflug” przy ul. Liskiego 5/7 we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 325 / 2 vol;.

Seidel Agnieszka, Słowno-obrazowa dekoracja empor i lóż w Kościele Pokoju w Świdnicy. Promotor: dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 348 / 2 vol.

Sendal Agata, Działalność architektoniczna Leo Schlesingera we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 708

Serafińska Magdalena, Konteksty interpretacyjne malarstwa Pawła Susida. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 655

Siarka Jerzy, Twórcy neonów w polskiej sztuce współczesnej. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 977

Siatka Alicja, XIX-wieczna rezydencja Magnisów w Bożkowie. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 351

Siedlecka Agnieszka, Portrety królewicza Jakuba Sobieskiego oraz ich funkcje. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 432 / 2 vol.

Siedlecka Wiesława, Adrian de Vries 1560-1627, ze specjalnym uwzględnieniem dwóch dzieł na Śląsku.. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1963 / Sygn. MGR 154

Siegieńczuk Magdalena, Cesarski pułkownik Johann Adam baron von Garnier i jego pobożne fundacje. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 660

Siemieniec Anna, Ikona w świetle tradycji i wobec współczesności na podstawie polichromii cerkwi w Sokołowsku. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 874

Siemińska Beata, Eugeniusz Get Stankiewicz. Próba monografii. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 648

Sienkowska Anna Monika, Barokowy pałac w Rząśniku. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1174

Sienkowska Kamila, Stalle zakonne w kościele klasztornym cystersów w Henrykowie. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 905

Sierpińska Anna, Erna Rosenstein. Monografia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 754

Sierpińska Jolanta, Muzeum Tatrzańskie im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. Historia powstania instytucji i budynku. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1983 / Sygn. MGR 204

Sikora Joanna, Monografia ulicy Ruskiej we Wrocławiu – „Między wielkomiejskim handlem a ludzka biedą”. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 883 / 2 vol.

Sikora Patrycja, Krytyka instytucjonalna w strategiach artystów i kuratorów w Polsce w latach 2000-2010 na wybranych przykładach. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1046

Sikorska Agnieszka, Architektura willi Haase we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 380 / 2 vol.

Sikorski Marek, Nagrobek biskupa Jana VI Sitscha w kościele pw. św. Jakuba w Nysie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 240 / 2 vol.

Siwiec Emilia, Pablo Picasso a sztuka polska XX wieku. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 582 / 2 vol.

Skirpan Marta, Dziewiętnastowieczna architektura i założenie przestrzenne wrocławskiej fundacji Świętej Trójcy – czyli tak zwanego Reiche Spittel. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 491 / 2 vol.

Skotnicka Katarzyna, „Z godłem Piękna na sztandarze” – szata graficzna „Chimery” Zenona Przesmyckiego. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 774

Skowron Anna, Kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej w Nowej – monografia zabytku. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 917

Skura Magdalena, Gotyckie malowidła ścienne w kościele pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Małujowicach. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 616 / 2 vol.

Słodkowska-Zamorska Katarzyna, Wpływy wiedeńskie w śląskich założeniach ogrodowych doby baroku. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 386 / 2 vol.

Smakosz Ida, Jacek Sroka – monografia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 748

Smerek Karolina, „Teatr to takie przestrzenne malarstwo – troszkę przypomina wernisaż jednego czy nawet wielu obrazów” – twórczość scenograficzna Jerzego Skarżyńskiego. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 844

Smolińska Paula Monika, Rewitalizacja średniowiecznych zamków na terenie Polski po II wojnie światowej. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1139

Smorek Katarzyna, Wieża mieszkalna rodu von Kurzbach w Żmigrodzie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 882

Smoter Justyna, Monografia Jacka Szewczyka. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 772

Snela Liliana, XVIII-wieczne kościoły drewniane Ziemi Ostrzeszowskiej. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 622

Sobczak Tomasz, Merkury i spółka, czyli o symbolicznym języku fasad wrocławskich z lat 1871-1918. Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1093

Sobczyk Dorota, Kościół parafialny pw. św. Karola Boromeusza we Wrocławiu. Forma i sens architektury. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 387 / 2 vol.

Sobczyńska Mirosława, Synkretyzm w kościołach jezuickich w dawnym Wicekrólestwie Peru. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 404

Sobieszczuk Grażyna, Jan Ciągliński – „Malarz słońca”. Wpływ podróży na Wschód na rozwój i przemiany malarstwa. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1984 / Sygn. MGR 218 / 2 vol.

Sobolewska Weronika, Współczesne instalacje dźwiekowe we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Anna Markowska, Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1182

Sobota Jan, Alvin Langdon Coburn – jego podróż przez fotografię. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 647

Socewicz Wiktor, Początki architektury zakonów żebraczych na Śląsku. Promotor: dr Danuta Hanulanka, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 97

Sokalska Joanna, Kościół pw. Chrystusa Króla przy ul. Młodych Techników we Wrocławiu – historia i architektura. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1055

Sokół Teresa, Trzy barokowe kaplice pw. Św. Krzyża na Śląsku: Wrocław, Żmigród, Rudy Raciborskie – architektura, wystrój, program ideowy i funkcja. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 354 / 2 vol.

Sokulska Dobrochna, Antoni Rząsa, Władysław Hasior i Eugeniusz Mucha wobec sztuki ludowej i religijnej. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 934

Solecka Kamila, Dekoracja rzeźbiarska fasady dawnego kościoła pw. św. Jakuba we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1058

Solski Przemysław, Ikonografia fresków Georga Wilhelma Józefa Neunhertza w strahowskim kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 927

Soroka Michał, Dawny kościół ewangelicki (Prinz Wilhelm-Gedächtniskirche) autorstwa Arnolda Hartmanna w Pisarzowicach koło Sycowa – koncepcja rewitalizacji. Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1103

Sośnicka Dominika, Renesansowe sgraffita kamienicy „Pod Przepiórczym Koszem” w Legnicy. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 551

Sowa Katarzyna, Józef Czapski – artysta malarz, pisarz i niezwykły świadek wieku. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 513

Sozańska Jolanta, Epitafium Franza Maltzana i nagrobek Jana Bernarda Maltzana w kościele parafialnym w Sycowie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 228

Spielvogel Izabela, Od reprezentacji do funkcji. Architektura uzdrowiskowa w Europie – wybrane przykłady. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1153

Sroczyńska Blanka, Renesansowy zamek w Tarnowicach Starych. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 969

Stachowiak Justyna, Techniki ilustracji w polskich książkach dla dzieci. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1002

Stachowiak Martyna, Sztuka ludowa we współczesnym designie na wybranych przykładach. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1121

Stachowicz Wioletta, Gliwice – Łabędy i Głogówek – fundacje artystyczne górnośląskich rodów Welczków i Oppersdorffów. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1054

Stadnicki Marek, Monografia architektoniczno-rzeźbiarska kościoła pw. śś. Stanisława i Wacława w Świdnicy. Okres gotyku. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 531 / 2 vol.

Stanek-Żbikowska Natalia, Janusz Stanny – artysta książki. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 897

Stanicka Ksenia, Nieistniejący pałac hrabiego Henckel von Donnersmarck we Wrocławiu – dzieło Juliusza Schultza (1780 – ok.1850). Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 423 / 2 vol.

Staniorowska Anna Maria, Przedstawienia związane ze śmiercią i rytuałami pogrzebowymi w sztuce starożytnego Egiptu. Promotor: dr Agata Kubala, Wrocław 2015 / Sygn. Mgr 1128

Staniszewska Wiesława, Architektura kościoła Panny Marii w Złotoryi. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1978 / Sygn. MGR 17 / 2 vol.

Stankiewicz Małgorzata, Zamek w Gościszowie (k. Bolesławca). Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1978 / Sygn. MGR 156 / 2 vol.

Stankiewicz Michał, Marek Budzyński – architekt. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 607

Starewicz Agnieszka, Życie i twórczość Bolesława Cybisa. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 747

Starzyńska Natalia, Artysta – kameleon, czyli o ilustracjach książkowych Jerzego Skarżyńskiego. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 992

Stasińska Agata, Figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem i Chrystusa jako Vir Dolorum z kościoła św. Doroty we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr., Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1152

Stasiowski Piotr, „LuXuS events show”. Mity, legenda i postulaty “kultury hipno” wrocławskiej niezależnej formacji artystycznej z lat 80. i 90. dwudziestego wieku. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 635

Staszkiewicz Magdalena, Kontrowersja między dobrem a złem, prawdą i kłamstwem, kościołem i herezją na podstawie rzeźb z kościoła Imienia Jezus, kaplicy św. Elżbiety i kaplicy błog. Czesława. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 436

Staśko Kamila, Muzyka w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza w Europie Środkowej w świetle ikonografii. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 569

Stec Anna, „What you see is not what you get” – twórczość Anisha Kapoora wobec tradycji. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1036

Stefański Łukasz, Jerzy Bereś – etapy i kierunki rozwoju twórczości. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 718

Stembalska Joanna, Hans Dürer. Monografia artysty. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 610

Stępa Ewa, Późnobarokowy pałac w Chróstniku. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 157

Stępień Agnieszka, Grób Boży w Żaganiu jako przykład naśladownictwa Grobu Bożego w Görlitz. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 653

Stępień Monika, Architektura zespołu Herzog & de Meuron w latach 1996-2005. Promotor: dr Cezary Wąs, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1082

Stoces Dariusz, Zespół krat żelaznych w Bazylice Świętej Rodziny w Branicach – dzieło Gebharda Utingera. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 477 / 3 vol.

Stojak Małgorzata, Starożytne stworzenia fantastyczne w sztuce XX wieku. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 961

Stojek-Sawicka Karolina, Mecenat artystyczny Katarzyny Ludwiki z Sapiehów Sapieżyny na Śląsku i w Wielkopolsce. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 690

Stoklasek Joanna, Cztery barokowe kazalnice śląskie ze sceną „Objawienia na Górze Tabor”. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 510

Stolarska Małgorzata, Żydowskie symbole i motywy w sztuce Efraima Mojżesza Liliena. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 479 / 2 vol.

Stragierowicz Beata, Gmach dawnej Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu. Dzieje budowy – charakter architektury. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1984 / Sygn. MGR 212

Strauss Stanisław, Społeczna funkcja grafiki, Wrocław 1952 / Sygn. MGR 158

Stronciwilk Agata, Jedzenie w polskiej sztuce współczesnej. Wybrane motywy. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1084

Stronczak Ewa, Renesansowa dekoracja sgraffitowa kościoła pw. św. Jadwigi w Gryfowie Śląskim. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 656

Stróżyńska-Goraj Katarzyna, Procesy rewitalizacyjne ogrodów krajobrazowych w Kotlinie Jeleniogórskiej na tle wybranych przykładów angielskich. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1129

Strumpf Magdalena, Dwory Ziemi Wieluńskiej w XVIII w. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1994 / Sygn. MGR 341 / 2 vol.

Strzelecki Piotr, Europejskie meblarstwo późnogotyckie w malarstwie tablicowym. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1083

Studnicka Aleksandra, Erotyzm w twórczości Andrzeja Wróblewskiego. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 936

Styś Anna Karolina, Muzeum Louisiana na Humlebaek. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 888

Suchońska Joanna, Kościół pw. św. Mateusza w Boguchwałowie i jego ołtarze. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1997 / Sygn. MGR 396 / 2 vol.

Sulej Katarzyna, Fundacje artystyczne wrocławskiego patrycjusza Heinricha Rybischa w XVI w. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 684

Sulowska Barbara, Nagrobek księcia Karola Krzysztofa Podiebrada z kościoła zamkowego w Oleśnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1983 / Sygn. MGR 196

Surowiec Krystyna, Wrocławski pałac Hornesa. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 287 / 2 vol.

Switalla Fabiola, Kościół pw. św. Walentego w Lubiążu i problem jego autorstwa. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 541 / 2 vol.

Swoboda Marta, Dekoracja freskowa kościoła pw. Wniebowzięcia NMP i św. Maternusa w Lubomierzu. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 953 / 2 vol.

Szachnowska Anna, Od stylu tektonicznego do dynamicznego – o przekształceniach formy kazalnic śląskich w epoce baroku (na wybranych przykładach). Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 722

Szajt Jakub, Późnogotyckie konwisarstwo cechowe na Śląsku. Fasetowane konwie z przedstawieniami figuralnymi z lat 1491-1564. Promotor: dr hab. Romuald Kaczmarek, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 995

Szal Małgorzata, Dawny ewangelicki kościół pw. św. Jana Chrzciciela – dzieło Richarda Gazego i Alfreda Böttchera. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 409 / 2 vol.

Szala Magdalena, Tetraptyk klarysek wrocławskich. Promotor: prof. dr hab. Janusz Kębłowski, dr Romuald Kaczmarek, dr Jacek Witkowski, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 461

Szary Joanna, O ilustracji świata dziecięcego do utworów Marii Konopnickiej dla najmłodszych. Wybrane zagadnienia. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 752

Szatanik Justyna, Wybrane śląskie rezydencje miejskie – analiza porównawcza. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1111

Szatkowska Ida Maria,„Hiszpańska gorączka”. Fenomen nowego muzeum sztuki w Hiszpanii II połowy XX wieku. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 892

Szczechla-Gołuchowska Mariola, Barokowy klasztor benedyktynek w Legnicy. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 578 / 2 vol.

Szczęść Anna, Holophagus i Rycerz. Studium średniowiecznej ikonografii świętego Jerzego na Śląsku. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 609

Szczodrak Anna, Architektura Wielkiej Morawy – pierwszej słowiańskiej organizacji państwowej. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 412

Szczuka Wojciech, Pałac w Strudze (k. Wałbrzycha). Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 159 / 2 vol.

Szczygielska-Wąs Gabriela, Obraz „Korona Najświętszej Panny Maryi” z kościoła pw. św. Bernardyna we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 273 / 2 vol.

Szczypka Barbara, Udział Polski w Wystawie Paryskiej 1925 i jego wpływ na dalszy rozwój sztuki polskiej. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1979 / Sygn. MGR 16 / 2 vol.

Szeląg Adam, Bernhard Krause (1743-1803). Życie i twórczość. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1050

Szelegejd Bogdan Jacek, Nurt neogotycki w twórczości Henryka Marconiego. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1975 / Sygn. MGR 160

Szemborski Henryk, Późnobarokowe wyposażenie rzeźbiarskie w pokarmelickim kościele pw. św. Eliasza Proroka w Głębowicach koło Wołowa. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 276

Szewczuk Piotr, Reprezentacja i doświadczenie transpłciowości w sztuce. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 967

Szewczyk Aleksandra, Mecenat artystyczny biskupa wrocławskiego Jana V Thurzona (1506-1520)..Promotor: dr Jacekl Witkowski, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 543 / 2 vol.

Szkarłat Agata, Barokowa apteka jezuicka w gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego. Promotor: dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 1992 / Sygn. MGR 319 / 2 vol.

Szkopek Agnieszka, Strategie artystyczne Zdzisława Jurkiewicza. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 988

Szlempo Joanna Jadwiga, Twórczość litograficzna Honoré Daumiera na przykładzie cyklu Les Gens de Justice. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1167

Szmek-Bakalarz Krystyna, Renesansowe kafle śląskie. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1973 / Sygn. MGR 165

Szmida-Półbratek Magdalena, Zagadnienia formy wyrobów złotniczych wrocławskiego warsztatu Mentzlów. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 408

Szopa Ryszard, Monografia architektury średniowiecznej kościoła farnego pw. Wniebowzięcia NMPanny w Bytomiu. Promotor: doc. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1994 / Sygn. MGR 339

Szot Katarzyna, Twórczość Jerzego Kaliny. Wybrane zagadnienia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 767

Szpala Ewa, Zaha Hadid – architektura przełomu XX i XXI wieku. Promotor: dr Cezary Wąs, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 937

Szpiech Barbara, Paweł Pierściński - pionier kieleckiej szkoły krajobrazu. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 676

Szpilka-Drifkowska Magdalena, Nieistniejący dawny gmach Stanów Śląskich we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 788

Sztuciński Krzysztof, Ikonografia św. Stanisława biskupa w śląskiej sztuce średniowiecznej. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 807 / 2 vol.

Szuba Marcin, Zarys rozwoju urbanistycznego osiedli podwrocławskich. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1070

Szufnarowski Jakub, Reklama fotograficzna mody Guya Bourdin. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 685

Szumigalska Monika, Motywy roślinne w sztuce w dobie romanizmu i gotyku na Śląsku. Rozpoznanie gatunków i interpretacja ikonograficzna wybranych przykładów. Promotor: dr Jacek Witkowki, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 589

Szumska Mirosława Maria, Domy handlowe przy ulicy Ruskiej we Wrocławiu na przełomie XIX – XX wieku. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 221

Szupieńko Stanisław, Dawny kościół ucieczkowy w Kościelcu k. Legnicy. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 539 / 2 vol.

Szwaczkiewicz Elżbieta, Grzegorz Klaman. Artysta zaangażowany. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 866

Szydłowska Małgorzata, Polski portret antykizujący na przełomie XVIII i XIX w. Promotor: doc. dr hab.Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1984 / Sygn. MGR 220 / 2 vol.

Szymanowicz Małgorzata, Robert Kuśmirowski. Próba monografii. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 923

Szymczak Daniela, Koncepcje sztuki w Polsce w latach 1945-1950 na podstawie „Kuźnicy”. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 693

Szymczyk Teresa, Epitafia rodu von Saltza w kościele filialnym w Niwnicach. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 558

Szyrocki Marian, Idea rozwoju w historii sztuki, Wrocław 1951 / Sygn. MGR 163

Szytel Marta, Kapitele w części prezbiterialnej katedry wrocławskiej. Promotor: doc. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1965 / Sygn. MGR 164

Ślesiński Arkadiusz, Sztuka Zbigniewa Dłubaka jako sztuka kontekstualna. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1081

Śliwa Kazimierz, Grupa „Drogi na Golgotę” z kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1976 / Sygn. MGR 155

Śliwińska Barbara, Piękno i forma. O twórczości Igora Mitoraja na podstawie analizy wybranych dzieł. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 641

Śliwowska Anna, Oprawa plastyczna uroczystych wjazdów monarszych do Wrocławia w latach 1527-1620. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 560 / 2 vol.

Śniegula Barbara, Motyw kwiatów w sztuce przełomu XIX/XX wieku. Wybrane zagadnienia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 553

Śpik Anna, Fotografia w twórczości Zdzisława Beksińskiego w latach 1953-1959. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 688

Średniawa Helena, Lud wiejski w malarstwie polskim XIX wieku, Wrocław 1951 / Sygn. MGR 162

Świerszcz Jarosław, Wczesna twórczość malarska Alfonsa Karpińskiego. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 269

Święcicka Aneta, Barokowe ołtarze niearchitektoniczne w kościołach katolickich na Dolnym Śląsku – zagadnienia typologii. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 637

Świsłocka-Karwot Sylwia, Oddziaływanie krytyki na twórczość i osobowość twórczą Stasysa Eidrigevičiusa. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 433

Tabaka Anna, Górny fryz ratusza wrocławskiego między groteską a karnawałem. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 399

Tabor Dariusz, Gotyckie monstrancje śląskie. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 75 / 3 vol.

Tarnawska Teresa, Dramatyzm w sztuce późnego gotyku na przykładzie malarstwa środkowoeuropejskiego 2 połowy XV wieku. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 71

Teper-Dziendziel Katarzyna, Eksperyment w polskim filmie animowanym. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 855

Tichoniuk Agnieszka, Monasterska cerkiew pw. Zwiastowania NMP w Supraślu. Studium porównawcze z dziejów architektury sakralnej Wielkiego Księstwa Litewskiego. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2008 / Sygn. MGR 845 / 2 vol.

Toczyńska Krystyna, Bystrzyca Kłodzka – studium średniowiecznego miasta. Promotor: doc. dr hab. Janina Orosz, Wrocław 1963 / Sygn. MGR 167

Tolia Janula, Dom mieszczański we Wrocławiu w XVI wieku. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 4 / 2 vol.

Tomaszewski Jerzy, Porcelana wałbrzyska w XIX wieku (na podstawie zbiorów Muzeum Okręgowego w Wałbrzychu). Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 168 / 2 vol.

Tomczak Agnieszka, Hans Poelzig 1869-1936. Próba monografii. Promotor: dr Cezary Wąs, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1024

Tomczak Karolina, Krytyczna recepcja twórczości plastycznej Stanisława Ignacego Witkiewicza w latach 1945-1989. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 760

Tomczyk Patrycja, Renesansowy wystrój i wyposażenie kościoła św. Katarzyny w Piotrowicach. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 559

Tomoń Anna, Cyprian Godebski. Zycie i twórczość rzeźbiarska na tle XIX-wiecznej sztuki i krytyki artystycznej w Polsce i we Francji. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 795

Topoła Maria, Dzieła sztuki sakralnej przywiezione przez repatriantów z Kresów Wschodnich w kościołach Dolnego Śląska. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 959

Towarnicka Izabela, Herrmann Carl Robert Haertel (1811-1882). Życie i twórczość na tle wybranych dzieł złotnictwa wrocławskiego i europejskiego. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1004

Tracz Ewa, Nagrobek Bartłomieja Franciszka Gregera w Gryfowie Śląskim. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1989 / Sygn. MGR 285 / 2 vol.

Tramś Monika, Do czego służą artystom pomniki – analiza transgresywnych działań artystycznych, które przyczyniają się do demokratyzacji przestrzeni publicznej w Polsce po transformacji systemowej. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1089

Trembałowicz-Chęć Izabella, Pałac w Kamieniu Śląskim. Monografia architektury. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocłąw 1997 / Sygn. MGR 395

Trochimowicz Katarzyna, Polityka kreowania przeszłości w nowopowstałych polskich muzeach. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1013

Trojan Agnieszka, Arsenał – Ogólnopolska Wystawa Młodej Plastyki w 1955 r. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 766

Trojnar Barbara, Postacie fundatorów i zmarłych w malarstwie średniowiecznym na podstawie zabytków wrocławskich. Promotor: dr Danuta Hanulanka, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 56 / 2 vol.

Trzaska Martyna, Analiza porównawcza sudeckiego domu podgórskiego na Ziemi Kłodzkiej na tle budownictwa wiejskiego z pogranicza czesko - niemieckiego – architektura i wnętrze. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1116

Trzemżalska Monika, Ogród Strzelecki we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 468

Trzop Irena, Barokowa przebudowa kościoła pw. św. Wawrzyńca w Głuchołazach. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1985 / Sygn. MGR 227

Trzynadlowski Jan, Renesansowe malowidła ścienne dworu w Czernicy (pow. lwówecki). Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1973 / Sygn. MGR 169

Turowski Dariusz, Kościół ewangelicko-augsburski imienia Zofii w Pokoju. Historia, forma, funkcja, treści ideowe. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1997 / Sygn. MGR 390 / 2 vol.

Turska Agnieszka, Późnogotycki ołtarz Chrztu Chrystusa ze Strzegomia. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 601

Turzańska Monika, Dawna kaplica Mathiasa Smedchina w kościele św. Elżbiety we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1063

Tużnik Ewa, Barokowe wyposażenie kościoła parafialnego w Jaszkotlach. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 332 / 2 vol.

Tworzydło Krzysztof, Przez sport do nowego społeczeństwa. Niemiecka architektura sportowa na Dolnym Śląsku do 1939 roku. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2016 / Sygn. MGR 1156

Tybur Marek, Motywy architektoniczne w śląskim malarstwie ściennym i sztalugowym XIV i pocz. XV w. Promotor: dr Danuta Hanulanka, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 195

Tyślewicz Zofia, Matejko i Repin jako malarze realiści, Wrocław 1952 / Sygn. MGR 170 [I st.]

Tyws Damian, Zamki Piastów świdnicko-jaworskich na Dolnym Śląsku. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004/2008 / Sygn. MGR 808

Ukleja-Nonas Liuza, Przemiany w technologii wytwarzania i konstrukcji mebli od baroku do rokoka – na podstawie wybranych przykładów ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 508 / 2 vol.

Ulanecki Wojciech, Kościół parafialny pw. św. Józefa w Chełmsku Śląskim – historia, forma i funkcja, treści ideowe. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 367 / 2 vol.

Urbańska-Kidoń Lucyna, Dziewiętnastowieczne kamienice przy ulicy Podwale. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1987 / Sygn. MGR 255 / 2 vol.

Urbańska-Żak Justyna, Poszukiwanie ukraińskiego stylu narodowego na terenach Ukrainy Naddnieprzańskiej i w Galicji. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1178

Uszałowicz Barbara, Mauzoleum św. Jadwigi w byłym kościele pp cystersek w Trzebnicy. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1962 / Sygn. MGR 171

Uszok Wojciech, Małopolskie zbory Braci Polskich. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 443

Voisé-Mackiewicz Irena, Toruńska grafika książkowa w latach 1569-1621, Wrocław 1962 / Sygn. MGR 172

Wacław Magdalena, Kościół Łaski w Kamiennej Górze. Architektura i wyposażenie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1997 / Sygn. MGR 398

Wacław Teresa, Ołtarz pw. Trójcy Świętej w kościele parafialnym w Żaganiu. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1972 / Sygn. MGR 173

Wacowska Magdalena, Figura św. Katarzyny z około 1400 roku w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Promotor: prof. dr hab. Janusz Kębłowski, dr Romuald Kaczmarek, dr Jacek Witkowski, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 460

Wacyra Zuzanna, Powojenna odbudowa zabytkowych centrów miast. Tożsamość a materialne świadectwa historii we Wrocławiu i Münster. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 873

Wajdowicz Marta, Twórczość malarska Leona Wyczółkowskiego. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1965 / Sygn. MGR 174

Walaszek Barbara, Barokowe wyposażenie kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelinie. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 384 / 2 vol.

Walendowska Agata Wioleta, Twórczość Przemysława Tyszkiewicza. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2008 / Sygn. MGR 848

Waleszczyk Magdalena, Późnogotycki poliptyk Mistrza Ołtarza z Gościszowic z kolegiaty pw. Wniebowzięcia NMP w Kaliszu. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 588

Wallin Aleksandra, Polska Szkoła Plakaku a plakaty filmowe Wojciecha Fangora.Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 980

Waszkiewicz Irena, Inicjały kierunku sasko-turyngeńskiego w rękopisach skryptorium cysterskiego w Lubiążu. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1979 / Sygn. MGR 3 / 2 vol.

Wawrzyńczuk Anna Adela, „Ihr Kirchbau ist eine Zierde der Stadt”. Ewangelicko-luterański kościół Chrystusa we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1032

Wądołkowska Anna, Zagadnienie wpływów sztuki Wita Stwosza na późnogotycką rzeźbę śląską, Wrocław 1951 / Sygn. MGR 457

Wąs Cezary, Rezydencja Fryderyka Wilhelma IV we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1987 / Sygn. MGR 302 / 2 vol.

Wątroba Joanna Maria, Ikonografia kobiecej intymności. Wybrane zagadnienia wizerunków waginy w sztuce polskiej. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1094

Weinert Maria Teresa, Starotestamentowe antycypacje i prefiguracje ofiary Chrystusa na Krzyżu w sztuce katolickiej na Śląsku w dobie baroku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 723

Weksler Michał, Pokolenie Insiders czyli współczesna sztuka czeska drugiej połowy lat 90. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 784

Wełpa Agnieszka, Oporów. Ostatnie wielkie osiedle okresu międzywojnia we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 743

Wencka Urszula, Pius Weloński. Szkic do sylwetki artystycznej rzeźbiarza. Promotor: dr Waldemar Okoń, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 383 / 2 vol.

Wernik Kazimiera, Grafika Jana Piotra Norblina, Wrocław 1952 / Sygn. MGR 190

Wędzina Dariusz, Renesansowe sgraffita z dworu von Schellendorfów w Zagrodnie. Promotor: dr hab. Henryk Dziurla, Wrocław 1991 / Sygn. MGR 317

Wegrzyn Barbara, Malarze polskiego romantyzmu. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1964 / Sygn. MGR 175

Wiater Małgorzata, Nagrobek Franciszka Dominika von Schellenberga w kościele parafialnym w Ząbkowicach Śląskich. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1987 / Sygn. MGR 258

Wiater Przemysław, Portrety Stanisława i Antoniego Kamieńskich w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1987 / Sygn. MGR 259

Wiącek Katarzyna, Rafael Moneo. Twórczość architektoniczna. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 633

Wieczorek Katarzyna, Georg Wilhelm Neunhertz w Neuzelle. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 887 / 2 vol.

Wieczorkiewicz Justyna, Twórczość Bronisława Wojciecha Linkego – „Świat krzyku i oskarżenia”. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 519

Wiejak Agata, Agorafobia w Polsce – analiza zjawiska na podstawie działalności Zerwnętrznej Galerii AMS (1998-2000). Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 849

Wiergowska Anna, Kościół pod wezwaniem Chrystusa Króla w Spalonej koło Legnicy. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 734

Wierzbicka-Banaszczyk Małgorzata, Gotycka kustodia z Raciborza. Promotor: doc. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 270 / 2 vol.

Wierzchucka Agnieszka, Motyw tańca w malarstwie polskim od 1880 roku do lat trzydziestych XX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 577 / 2 vol.

Wierzchucka Justyna, Obraz niepełnosprawności w malarstwie europejskim w czasach nowożytnych na wybranych przykładach. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 785

Więcek Adam, Daniel Chodowiecki i jego znaczenie dla sztuki polskiej, Wrocław [br.] / Sygn. MGR 176

Więcław Natalia Michalina, Daniel Mróz (1917-1993). Zarys sylwetki artystycznej na podstawie analizy ilustracji do wybranych utworów poetyckich. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 944

Wiktor Krzysztof, Fotomontaże Aleksandra Krzywobłockiego. Monografia twórczości na tle zagadnień związanych z fotomontażem. Promotor: dr Waldemar Okoń, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 487

Wilczyńska Wiesława, Ołtarz Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie z kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1976 / Sygn. MGR 198

Wilk Andrzej, Dwór cystersów krzeszowskich w Świdnicy. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 330

Wincencjusz Anita, „Wędrowna muza malarska” Bronisława Rychter-Janowska. Źródła do życiorysu i twórczości. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 361 / 2 vol.

Windyka Teresa, Carl Daniel David Friedrich Bach. Życie i działalność. Sztambuch artysty. Promotor: dr Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 80 / 2 vol.

Winkelbauer Ewa, Wczesnobarokowe stalle F.G. Zellera (1638-1711) z kościoła pw. św. Wincentego we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 337 / 2 vol.

Wisłocki Marcin, Protestanckie adaptacje ołtarzy średniowiecznych na Pomorzu w XVI i XVII wieku. Promotor: dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 356 / 2 vol.

Wiszniewska Małgorzata, Założenie zamkowe w Głogówku i jego funkcje od średniowiecza do czasów współczesnych. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2001 / Sygn. MGR 472 / 2 vol.

Witecki Jacek, Malarstwo monumentalne Feliksa Antona Schefflera w klasztorze w Lubiążu. Promotor: dr Henryk Dziurla, Wrocław 1990 / Sygn. MGR 298 / 2 vol.

Witkowski Jacek, Gotycki ołtarz główny kościoła pw. śś. Piotra i Pawła w Legnicy. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1983 / Sygn. MGR 199 / 2 vol.

Witos Edyta, Program ideowy czasopisma „Polski Przegląd Fotograficzny”. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 853

Wittchen Damian, Działalność „dynastii” Casparinich na Śląsku – Opis historii konserwacji prospektu organowego Adama Horatio Caspariniego z Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego. Promotor: prof. dr hab. Henryk Dziurla,, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 600

Włodarczyk Arkadiusz, Realizm w twórczość Witolda Pruszkowskiego, Józefa Chełmońskiego, Jacka Malczewskiego, Aleksandra Gierymskiego i Leona Wyczółkowskiego, Wrocław [b.r.] / Sygn. MGR 177

Wodecka Kamila, Rola ciała w rzeźbiarskiej twórczości Mirosława Bałki. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 865

Wodniak Dagmara Lilianna, Treści i funkcje ideowe wyposażenia i wystroju kościoła filialnego pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Starym Mieście koło Dzierzgonia. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 405 / 2 vol.

Wojciech Przemysław, Odbudowa i rewitalizacja miast zachodniej części historycznego Dolnego Śląska po drugiej wojnie światowej (Głogów, Polkowice, Lubin, Bytom Odrzański, Krosno Odrzańskie). Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1176

Wojciechowska Katarzyna, Ikonografia św. Antoniego Pustelnika. Przemiana charakteru przedstawień na przestrzeni epok. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 566 / 2 vol.

Wojciechowski Michał, Wpływ rozwoju przestrzennego miasta średniowiecznego na nowożytne kamienice we Lwówku Śląskim. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 599

Wojnicka Dorota, Przejawy sztuki skandynawskiej we wczesnym średniowieczu na ziemiach polskich. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 705

Wojtalczyk Ewa, Nagrobek von Salischów w kościele filialnym w Cieślach. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 96

Wojtasik Łucja Teresa, Nagrobki i epitafia neoklasycystyczne we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 29

Wojtasik-Tokarz Anna, Motyw teatru w sztuce polskiej w końcu XVIII i w XIX wieku. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 567 / 2 vol.

Wojtukiewicz Joanna, Polski hiperrealizm – wybrane zagadnienia. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2006 / Sygn. MGR 703

Wojtuń Anna, „Forma Otwarta” Oskara Hansena. Teoria i kontynuacje. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 932

Wojturski Grzegorz, Trzy górskie kaplice św. Anny w Sosnówce, Kowarach i Starych Bogaczowicach. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1993 / Sygn. MGR 329 / 2 vol.

Wojtyła Arkadiusz, Układy łańcuchowe w barokowej architekturze sakralnej. Geneza artystyczna i ideowa. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2002 / Sygn. MGR 495

Wolak Agnieszka, Makiety i modele architektoniczne od średniowiecza do czasów współczesnych – funkcja i forma. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1118

Wolska Joanna, Ewolucja architektury w ruchu. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, prof. UWr., Wrocław 2007 / Sygn. MGR 738

Woźniak Agnieszka, Styl narodowy w architekturze polskiej a działalność Stanisława Noakowskiego. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 854

Woźniak Dorota, Antiphonarium I F 401 ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1974 / Sygn. MGR 178

Woźniak Marta, Kościół Trójcy Świętej w Bierutowie jako przykład budowli sakralnej z czasów wojny trzydziestoletniej. Promotor: dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 661

Woźniak Wioletta, Drewniane epitafia obrazowe z przełomu XVI/XVII wieku w kościele farnym w Lubinie. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 438

Woźny Juliusz, Kaplica bł. Czesława przy kościele św. Wojciecha we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 94

Wójciak Wioletta, Miejska Kasa Oszczędności (niem. Städtische Sparkasse) Rynek 9-11 we Wrocławiu. Obecna siedziba Banku Zachodniego. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1995 / Sygn. MGR 359 / 2 vol.

Wrabec Hanna, Wilhelm Leopolski 1828-1892. Życie i twórczość. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1970 / Sygn. MGR 67

Wrona Wioletta Joanna, Siedziby rodowe Schaffgotschów i Hochbergów w XIX wieku – próba porównania. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2011 / Sygn. MGR 945

Wrońska Karolina, Kościół pw. św. Marii Dominiki Mazzarello w Krzeczynie Wielkim. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 765

Wrońska Marta, Manierystyczna ambona z 1607 r. w kościele pw. św. Macieja we Wrocławiu. Promotor: dr hab. Piotr Oszczanowski, Wrocław 2014 / Sygn. MGR 1097

Wróbel Kamila, Polska sztuka wideo w latach 1989-1995. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, Wrocław 2010 / Sygn. MGR 914

Wyrzykowska Małgorzata, Escorial jako prototyp barokowych założeń klasztornych na terenie monarchii austriackiej – klasztor jako rezydencja cesarska. Promotor: dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1996 / Sygn. MGR 378

Wysmyk Aleksandra, Od undergroundu do oficjalnego obiegu – instytucjonalizacja i komercjalizacja street artu w Polsce. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 985

Wysmyk Anna, Twórczość Wojciecha Weissa w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 989

Wysocka Barbara, Rzeźba wsporników anielskich z kościoła NMP na Piasku we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1975 / Sygn. MGR 166

Wysocka Julia, Siedemnastowieczny wystrój i wyposażenie kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzeszowie jako wyraz mecenatu rodziny Rehdigerów z Wrocławia. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 1999 / Sygn. MGR 418

Wywiał Stanisława, Nagrobek Przecława z Pogorzeli w katedrze wrocławskiej. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1969 / Sygn. MGR 179

Zabawa Barbara, Barokowy pałac w Piotrkowicach. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1977 / Sygn. MGR 180 / 2 vol.

Zaczek Aleksandra, Maurits Cornelis Escher – życie i twórczość. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 542

Zając Bożena, Pomnik nagrobkowy Rechenbergów w Kliczkowie (pow. bolesławiecki). Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1973 / Sygn. MGR 183

Zakrzewska Elżbieta, Kościół w Żórawinie i jego protestancka przebudowa około roku 1600. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1971 / Sygn. MGR 453

Zalejski-Smoleń Tomasz, Metafora w twórczości Jacka Wesołowskiego. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 571

Zamaro Magdalena, Scena Zaśnięcia Marii z Ptaszkowej na tle współczesnych przedstawień tego tematu, znajdujących się w zbiorach polskich. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1981 / Sygn. MGR 57 / 2 vol.

Zamęta Monika, Wyposażenie i wystrój kościoła pw. św. Macieja w Trzebicku koło Milicza. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 643

Zamojska Dorota, Rozwój kompleksu szkolnych budowli jezuickich w Nysie na tle przemian stylowych architektury śląskiej w latach 1641-1741. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 1997 / Sygn. MGR 397 / 2 vol.

Zaremba Katarzyna Malwina, Nieznane dzieła znanego artysty, czyli o obrazach Felixa Antona Schefflera w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Lubawce. Promotor: dr hab. Andrzej Kozieł, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 879

Zarzycki Jakub, Trudna sztuka poświęceń. Wojciech Gerson (1831-1901) a malarstwo historyczne. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1008

Zaucha-Stoces Iwona, Późnobarokowy kościół Bożogrobców w Nysie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysłąw Zlat, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 234

Zawadzka Joanna, Budownictwo i architektura Celtów na ziemiach polskich. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Gediga, Wrocław 1998 / Sygn. MGR 410

Zawidzka Danuta, Liebichshöhe (Wzgórze Partyzantów). Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1984 / Sygn. MGR 219

Zawisza Norbert, Kielich tzw. Królewski z Trzemeszna. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, Wrocław 1971 / Sygn. MGR 184

Zdebel Małgorzata, Zespół kościelno-klasztorny Franciszkanów we Wrocławiu-Karłowicach w latach 1895-1939. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr., Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1020

Zduniak Maria, Okres Młodej Polski w twórczości Wojciecha Weissa. Promotor: doc. dr hab. Helena Blum, Wrocław 1967 / Sygn. MGR 182

Zduńczyk Aurelia, Śląskie kolumny maryjne. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2012 / Sygn. MGR 1011 / 2 vol.

Zeman Anna, Początki nowoczesnego rozwoju przestrzennego i budownictwa willowego w Brzegu. Promotor: prof. dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska, Wrocław 1997 / Sygn. MGR 392 / 2 vol.

Zerka Paulina, Rodzina w twórczości Marii Anto i Zuzanny Janin (matki – córki). Promotor: dr hab. Anna Kutaj-Markowska, prof. UWr., Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1079

Zielińska Marta, Poglądy na genezę, początki, symbolikę i rozwój tematyki zimowej w plastyce europejskiej czasów nowożytnych, na podstawie dotychczasowych badań. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2006 / Sygn. MGR 730

Zieniewicz Łucja, Gender i wystawa. Feministyczne ujęcie płci i ciała w sztuce współczesnej. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2011 / Sygn. MGR 949

Zienkiewicz Krystyna, Malarstwo Bronisława Jamontta. Promotor: prof. dr Zbigniew Hornung, Wrocław 1971 / Sygn. MGR 181

Ziental Krzysztof, Instytut Matematyki i Instytut Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego w kontekście rozwoju dzielnicy naukowej w rejonie placu Grunwaldzkiego. Promotor: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 870 / 2 vol.

Zięba Magdalena, Muzeum jako performans i rzeźba na przykładzie nowych muzeów Hiszpanii. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2009 / Sygn. MGR 899

Zimka Agata, Tajemnica żywiołowości i feministyczne wątki w twórczości Natalii LL. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1113

Ziółkowska Aleksandra, Kościół św. Mikołaja we Włodzieninie i jego dawny wystrój rzeźbiarski. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2007 / Sygn. MGR 739

Zlat Mieczysław, Zamek w Krasiczynie. Promotor: prof. dr hab. Władysław Podlacha, prof. dr hab. Zbigniew Hornung, Wrocław 1951 / Sygn. MGR 187

Zobek Ewa, Plakaty Jana Młodożeńca. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 646

Zychowicz Anna, Kominki dolnośląskie od gotyku do klasycyzmu. Promotor: dr Jacek Witkowski, Wrocław 2003 / Sygn. MGR 586 / 2 vol.

Żak Izabella, Ołtarz Mariacki w kaplicy Brackiej w kościele św. Jakuba w Nysie. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1982 / Sygn. MGR 91

Żak Katarzyna, Barokowy budynek Kamery Cesarskiej we Wrocławiu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1991 / Sygn. MGR 305 / 2 vol.

Żak Zdzisław, Ołtarz fundacji Piotra von Wartenberg. Monografia. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1984 / Sygn. MGR 213

Żankowska Bożena, Życie i twórczość Piotra Potworowskiego w latach 1925-1958. Promotor: doc. dr hab. Helena Blumówna, Wrocław 1965 / Sygn. MGR 69

Żarejko Małgorzata, Sakramentarium kościoła pw. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1988 / Sygn. MGR 271 / 2 vol.

Żarnowiecka Alicja, Płaskorzeźba Adriana de Vries w katedrze wrocławskiej, Wrocław 1952 / Sygn. MGR 186

Żelasko Stefania, Pomnik nagrobny Jerzego von Braun w Bytomiu Odrzańskim. Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1976 / Sygn. MGR 185

Żelasko Jan, Działalność warsztatu kamieniarskiego kościoła Saint Pierre z Aulnay na Saintonge i pozostałych rejonach Francji zachodniej. Zwierzęce maski monstrualne na kapitelach romańskich Francji zachodniej i ich geneza. Promotor: doc. dr hab. Janusz Kębłowski, Wrocław 1976 / Sygn. MGR 188 / 2 vol.

Żernik Monika, In humido loco iacens. Kościół św. Katarzyny w Makowicach k. Świdnicy. Architektura i renesansowe wyposażenie wnętrza. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 675 / 2 vol.

Żłobińska Barbara, Obraz katedry gotyckiej jako ważny składnik świadomości społeczeństwa średniowiecznego. Promotor: dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr., Wrocław 2015 / Sygn. MGR 1141

Żmijewski Marek, Monografia kościoła św. Krzysztofa we Wrocławiu. Promotor: doc. dr hab. Marian Kutzner, Wrocław 1986 / Sygn. MGR 244

Żrałko Dorota, Forma graficzna „Przeraźliwego echa trąby ostatecznej” Klemensa Bolesławiusza na tle innych wydawnictw tego rodzaju w czasach baroku. Promotor: prof. dr hab. Jan Wrabec, Wrocław 2000 / Sygn. MGR 459

Żukowska Natalia, Recepcja motywów staroegipskich w sztuce polskiej od końca XVIII do połowy XX wieku. Promotor: dr Agata Kubala, Wrocław 2017 / Sygn. MGR 1180

Żumirska Malwina, Epitafia portretowe w Kościele Pokoju w Świdnicy. Promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1067

Żumirski Maciej, Logo. Historia znaków graficznych w sztuce użytkowej oraz ich aspekty artystyczne. Promotor: prof. dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2013 / Sygn. MGR 1056

Żuraw Katarzyna, Leon Tarasewicz. Malarstwo 1984-2004. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2004 / Sygn. MGR 621

Żydowicz Małgorzata, Kaplica Loretańska w kościele pocysterskim w Lubiążu. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Zlat, Wrocław 1980 / Sygn. MGR 9

Żymańczyk Katarzyna, Tadeusz Ajdukiewicz. Promotor: dr hab. Waldemar Okoń, Wrocław 2005 / Sygn. MGR 677