Informacje bieżące

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji będzie agregacja i integracja danych dotyczących dziedzictwa kulturowego. Zapraszamy do udziału!


Collecting Antiquities from the Middle Ages to the End of the Nineteenth Century, Wrocław, Poland, 25-28 March, 2020


Pracownia Badań nad Urbanistyką i Architekturą Nowoczesną ma zaszczyt zaprosić na KOLOKWIUM NAUKOWE - ARCHITEKTURA W POLSCE CZ.3


Collecting of Antiquities from the Middle Ages to the End of the Nineteenth Century, Wrocław, Poland, 25-28 March, 2020. Call for papers


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 17 kwietnia 2019 roku odszedł od nas Prof. zw. dr hab. Jan Wrabec.


26 stycznia w Warszawie odbył się Nadzwyczajny Kongres Nauk Humanistycznych