Informacje bieżące

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 17 kwietnia 2019 roku odszedł od nas Prof. zw. dr hab. Jan Wrabec.


Rusza rekrutacja w ramach Programu mobilności studentów i doktorantów MOST


Call for Papers - "Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego". Ogłaszamy nabór ciągły artykułów do czasopisma naukowego.


26 stycznia w Warszawie odbył się Nadzwyczajny Kongres Nauk Humanistycznych


17.01.2019

Kolokwium naukowe Pracowni Badań nad Urbanistyką i Architekturą Nowoczesną


Szanowni Państwo, Na platformie e-learningowej BUWr znajduje się prosty kurs przeznaczony dla początkujących użytkowników Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.