Informacje bieżące


Targi Pracy i Praktyk KAMPUS KARIERY, które w tym roku będą dostępne Was - on-line - przez pięć dni!


Nagroda dla Pana dr. hab. Cezarego Wąsa


Darmowa poradnia psychologiczna w Instytucie Psychologii


Zasady dotyczące skanowania materiałów bibliotecznych w Bibliotece Instytutu Historii Sztuki UWr


Wstrzymanie udostępniania zbiorów bibliotecznych


Zmiana formy zajęć od 20 października


Rada Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych przyjęła w dniu 23 września br. uchwałę.


Zmiana terminu konferencji Collecting Antiquities from the Middle Ages to the End of the Nineteenth Century


International Conference “Collecting Antiquities from the Middle Ages to the End of the Nineteenth Century”, University of Wrocław, 25 – 28 March, 2020