Informacje bieżące

17.01.2019

Kolokwium naukowe Pracowni Badań nad Urbanistyką i Architekturą Nowoczesną


Szanowni Państwo, Na platformie e-learningowej BUWr znajduje się prosty kurs przeznaczony dla początkujących użytkowników Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.