Informacje bieżące

Tryb pracy Biblioteki i Czytelni IHS


International Conference “Collecting Antiquities from the Middle Ages to the End of the Nineteenth Century”, University of Wrocław, 25 – 28 March, 2020


Instytut Historii Sztuki UWr zaprasza na wykład Prof. Martina Kohlrauscha (Katholieke Universiteit Leuven, Belgia) "The Rise and Fall of ‘Technocelebrities’. Le Corbusier, Walter Gropius and Mass Media 1920s-1960s.".


Pracownia Badań nad Urbanistyką i Architekturą Nowoczesną ma zaszczyt zaprosić na KOLOKWIUM NAUKOWE - ARCHITEKTURA W POLSCE CZ.3


Collecting Antiquities from the Middle Ages to the End of the Nineteenth Century, Wrocław, Poland, 25-28 March, 2020


Collecting of Antiquities from the Middle Ages to the End of the Nineteenth Century, Wrocław, Poland, 25-28 March, 2020. Call for papers


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 17 kwietnia 2019 roku odszedł od nas Prof. zw. dr hab. Jan Wrabec.


Zarządzenia Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 marca 2020 r.: 1) nr 2/2020 o zabezpieczeniu obsługi procesów dydaktycznych i wspierających badania i dydaktykę na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych; 2) nr 3/2020 o zabezpieczeniu procesu dydaktycznego na Wydziale w okresie zawieszenia zajęć prowadzonych w kontakcie z wykładowcami.