Informacje bieżące
Targi Pracy i Praktyk KAMPUS KARIERY, które w tym roku będą dostępne Was - on-line - przez pięć dni!


Nagroda dla Pana dr. hab. Cezarego Wąsa


Darmowa poradnia psychologiczna w Instytucie Psychologii


Zasady dotyczące skanowania materiałów bibliotecznych w Bibliotece Instytutu Historii Sztuki UWr


Wstrzymanie udostępniania zbiorów bibliotecznych


Zmiana formy zajęć od 20 października


Rada Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych przyjęła w dniu 23 września br. uchwałę.


Zmiana terminu konferencji Collecting Antiquities from the Middle Ages to the End of the Nineteenth Century