Nagroda dla Pana dr. hab. Cezarego Wąsa

W konkursie JM Rektora UWr na publikację książki w ramach Złotej Serii Uniwersytetu Wrocławskiego nagrodę tę uzyskał w tym roku nasz kolega dr hab. Cezary Wąs. Zwycięska praca nosi tytuł Cień Boga w ogrodzie filozofa. Parc de la Villette w Paryżu kontekście filozofii chôry.Serdecznie gratulujemy!