Kadra

 

PRACOWNICY SAMODZIELNI:

prof. dr hab. Jan Harasimowicz
prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska
prof. dr hab. Waldemar Okoń
prof. dr hab. Andrzej Kozieł
dr hab. Rafał Eysymontt, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim
dr hab. Romuald Kaczmarek, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim
dr hab. Piotr Oszczanowski, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim
dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim
dr hab. Jerzy Krzysztof Kos
dr hab. Cezary Wąs

ADIUNKCI:

dr Łukasz Krzywka
dr Agata Kubala
dr Joanna Lubos-Kozieł
dr Agnieszka Patała
dr Agnieszka Seidel-Grzesińska
dr Sylwia Świsłocka-Karwot
dr Jacek Witkowski
dr Marcin Wisłocki
dr Arkadiusz Wojtyła
dr Małgorzata Wyrzykowska
dr Jakub Zarzycki

ASYSTENCI NAUKOWI:

mgr Justyna Chodasewicz
mgr Wojciech Gruk

PRACOWNICY BIBLIOTEKI:

mgr Ryszard Hołownia - bibliotekarz
mgr Izabela Magdziarczyk - bibliotekarz
mgr Adam Szeląg

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI:

mgr Beata Boczkowska
mgr Monika Wójtowicz