Struktura instytutu

 

STRUKTURA INSTYTUTU

Dyrektor: dr hab. Romuald Kaczmarek, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim
Z-ca dyrektora do spraw dydaktycznych i studenckich: dr Arkadiusz Wojtyła
Z-ca dyrektora do spraw naukowych: dr Agnieszka Patała
Kierownik podyplomowego studium Wiedzy o Sztuce: dr Arkadiusz Wojtyła

SEKRETARIAT

mgr Beata Boczkowska
mgr Monika Wójtowicz

ZAKŁAD HISTORII SZTUKI PRADZIEJOWEJ I ŚREDNIOWIECZNEJ

Kierownik: dr hab. Romuald Kaczmarek, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim
dr hab. Rafał Eysymontt, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim
dr Jacek Witkowski, docent w Uniwersytecie Wrocławskim
dr Agnieszka Patała

ZAKŁAD HISTORII SZTUKI RENESANSU I REFORMACJI

p.o. Kierownik: dr Marcin Wisłocki
prof. dr hab. Jan Harasimowicz
dr hab. Piotr Oszczanowski, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim
dr Agnieszka Seidel-Grzesińska
dr Agata Kubala

ZAKŁAD HISTORII SZTUKI I KULTURY BAROKU

Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Kozieł
dr Arkadiusz Wojtyła
dr Małgorzata Wyrzykowska

ZAKŁAD HISTORII SZTUKI NOWOCZESNEJ

Kierownik: prof. dr hab. Waldemar Okoń
dr hab. Jerzy Krzysztof Kos
dr Łukasz Krzywka
dr Joanna Lubos-Kozieł
prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska
dr Sylwia Świsłocka-Karwot
dr hab. Cezary Wąs
dr Jakub Zarzycki

PRACOWNIA DOKUMENTACJI ZABYTKÓW SZTUKI

Kierownik: dr Agnieszka Seidel-Grzesińska

PRACOWNIA BADAŃ NAD URBANISTYKĄ I ARCHITEKTURĄ NOWOCZESNĄ

Kierownik: dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim

BIBLIOTEKA

Kierownik: mgr Izabela Magdziarczyk
mgr Ryszard Hołownia
mgr Adam Szeląg