Studia dzienne licencjackie

 

 

Rozkład zajęć w semestrze letnim 2017/18

 

Pobierz pdf

 

Rok I

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-9.00

 

 

 

8.00-11.15

 

Lektoraty

 

 

9.00-10.00

 

9.00-10.30 Gr. 1

Dr hab. P. Oszczanowski, prof. UWr

Wprow. do hist. sztuki – rzeźba – ćwiczenia s. 309

 

9.00-10.30 Gr. 2

Mgr Sylwia Krzemińska-Szołtysek

Wprow. do hist. sztuki –architektura – ćwiczenia

s. 306

 

języka obcego

9.00-9.45 Gr. 1

Mgr B. Machalska

Lektorat języka łacińskiego

 

 

9.55-10.40 Gr. 2

8.45-10.15

Dr C. Wąs

Historia filozofii

wykład s. 309

10.00-11.00

10.25-11.10 Gr. 1

Mgr B. Machalska

Lektorat języka łacińskiego, s. 306

 

 

10.45-12.15 Gr. 2

Dr hab. P. Oszczanowski, prof. UWr

Wprow. do hist. sztuki – rzeźba – ćwiczenia s. 309

 

10.45-12.15 Gr. 1

Mgr Sylwia Krzemińska-Szołtysek

s. 406

 

 

10.50-11.35 Gr. 3

s. 306

10.35-12.05

Dr A. Kubala

Historia sztuki starożytnej

wykład s. 306

11.00-12.00

11.20-12.05 Gr. 2 s. 306

13.20-14.05 Gr. 3 s. 307

 

11.30-14.45

Wprow. do hist. sztuki –architektura – ćwiczenia

s. 306

11.30-13.00

Przedmiot fakultatywny 2

Dr J. Lubos-Kozieł s. 308

11.35-13.05 Gr. 1

Dr A. Jarosz

Wprow. do hist. sztuki –

malarstwo

 

12.00-13.00

Lektoraty

 

języka obcego

 

12.30-14.00

Prof. dr hab. W. Okoń

Dr A. Seidel-Grzesińska s. 207

 

 

 

 

12.15-13.45

Dr A. Seidel-Grzesińska

13.00-14.00

 

 

Wprowadzenie do hist. sztuki

wykład s. 309

13.15-14.45

Dr A. Seidel-Grzesińska

13.20-14.50

Gr. 2

Cyfrowe techniki komunikacji
i informacji w humanistyce

14.00-15.00

 

 

s. 406

 

14.15-15.45

Dr Jacek Witkowski

Historia sztuki średniowiecznej w Polsce

Cyfrowe techniki komunikacji
i informacji w humanistyce

Gr. 1 s. 207

s. 309

Gr. 2

14.00-15.30 Gr. 3 s. 207

15.00-16.00

15.00-16.30

Dr hab. R. Kaczmarek, prof. UWr

wykład

s. 309

 

 

 

 

16.00-17.00

Hist. szt. śred. powsz. – wykład s. 309

 

16.45-18.15

Dr J. Witkowski

16.00-17.30

Dr Jacek Witkowski

Historia sztuki średniowiecznej w Polsce

 

 

 

17.00-18.00

Hist. szt. śred. powsz. – ćwiczenia

Gr. 1/ Gr. 2 * s. 309

 

 

ćwiczenia s. 309

Gr. 1/Gr. 2 *

 

 

*zajęcia co dwa tygodnie

 

 

 

 

Rok II

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-9.00

 

 

 

 

8.00-12.00

 

 

 

 

9.00-10.00

 

Dr M. Wyrzykowska

Proseminarium III

 

9.15-10.45 Gr. 1

Lektoraty języków obcych

s. 406

9.15-10.45

Dr hab. A. Kozieł, prof. UWr

Historia sztuki nowożytnej powszechnej – barok

9.00-10.30

Dr M. Wisłocki

Ikonografia i ikonologia –

wykład *

10.00-11.00

 

 

 

10.30-12.00 Gr. 1

Mgr B. Machalska

Lektorat języka łacińskiego

wykład s. 309

s. -1

11.00-12.00

11.30-14.45

Lektoraty

11.00-12.30 Gr. 2

 

s. 308

 

 

 

10.45-12.15

Dr A. Seidel-Grzesińska Ikonografia i ikonologia

12.00-13.00

 

języków

 

 

 

12.45-14.15

Dr M. Wyrzykowska

Historia sztuki nowożytnej

12.05-13.35 Gr. 2

 

 

 

s. 306

 

 

ćwiczenia Gr. 1/ Gr. 2 * s. 308

 

 

13.00-14.00

 

obcych

 

powszechnej – barok

– ćwiczenia s. 308

Gr. 1/ Gr. 2 *

 

 

 

14.00-15.00

 

s. 406

 

 

 

14.30-16.00

14.00-15.30

Dr A. Szewczyk

Przedmiot fakultatywny 4

 

12.45-14.15

Dr hab. A. Kozieł, prof. UWr

 

 

15.00-16.00

Dr hab. J. Kos

Proseminarium IV

15.00-16.30 Gr. 1

Dr J. Lubos-Kozieł

Komputerowe techniki dokumentacji zabytków

Gr. 1 s. 207

s. 308

 

15.45-17.15

Dr J. Lubos-Kozieł

Przedmiot fakultatywny 4

 

s. 306

 

 

16.00-17.00

 

16.45-18.15 Gr. 2

s. 308

 

Komputerowe techniki dokumentacji zabytków

Gr. 2 s. 207

 

 

17.00-18.00

 

 

 

 

 

 

*zajęcia co dwa tygodnie

 

 

 

Rok III

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-9.00

 

 

 

 

 

9.00-10.00

 

9.30-11.00

Dr S. Świsłocka-Karwot

 

 

 

 

10.00-11.00

Rynek dzieł sztuki

wykład * s. 309

 

10.45-12.15

 

 

10.30-12.00 Gr. 1

 

11.00-12.00

11.15-12.45

Dr A. Kubala

Dr hab. J. Kos

Seminarium lic.-pom.

s. 307

 

Dr Ł. Krzywka

Muzealnictwo i ochrona zabytków

 

12.00-13.00

Seminarium lic.-pomoc.

 

s. 307

 

12.30-14.00

 

 

12.15-13.45 Gr. 2

s. -1

 

 

 

13.00-14.00

13.00-14.30

Dr hab. J. Kos

Historia sztuki XX i XXI w. – architektura – wykład

Prof. dr hab. A. Kutaj-
-Markowska

Teoria i metodologia nauk o sztuce – wykład * s. 306

 

 

 

 

14.00-15.00

s. 306

14.45-16.15

Dr S. Świsłocka-Karwot

Historia sztuki powsz. XX i XXI w. – mal., rzeźba, nowe formy sztuki – konwers.

Gr.1 /Gr.2 *

 

14.15-15.45

Prof. dr hab. A. Kutaj-
-Markowska

Hist. sztuki powsz. XX i XXI w. – mal., rzeźba, nowe formy sztuki – wykład

 

14.00-15.30

Dr J. Witkowski

Seminarium lic.-pom.

 

 

s. 307

 

15.00-16.00

s. 306

s. 306

 

 

15.45-17.15

 

16.00-17.00

 

16.30-18.00

Dr S. Świsłocka-Karwot

16.00-17.30

Dr A. Wojtyła

Sem. lic.-pom.

 

 

Dr Emilia Kłoda

Historia sztuki nowoż. w Polsce – barok

 

17.00-18.00

Hist. sztuki XX i XXI w. – architektura – konwers.

Gr.1 /Gr. 2 * s. 306

s. 308

17.45-19.15

Dr A. Wojtyła – Hist. sztuki nowoż. w Polsce – barok –wykład s. 306

 

ćwiczenia Gr. 1 / Gr. 2 *

s. 306

*zajęcia co dwa tygodnie