Studia dzienne magisterskie

 

 

Rozkład zajęć w semestrze letnim 2017/18

 

Pobierz pdf

 

 

Rok I

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-9.00

 

 

 

 

 

 

 

9.00-10.00

 

 

9.30-11.00

Dr A. Seidel-Grzesińska

9.00-10.30

Dr A. Kubala s. 307

Prof. dr hab. A. Kutaj-
-Markowska s. 406

Seminarium magisterskie

 

9.15-10.45

Dr A. Jarosz

Przedmiot fakultatywny 4

(Malczewski)

9.00-10.30

Prof. dr hab. W. Okoń

Dzieje myśli o sztuce

– ćwiczenia

10.00-11.00

Przedmiot fakultatywny 3

(Sztuka… cz. 2)

s. 406

 

 

10.45-12.15 Gr. 1

 

 

s. 406

 

Gr. 1/ Gr. 2 * s. 306

10.45-12.15

Dr hab. C. Wąs

11.00-12.00

 

11.15-12.45

Dr hab. A. Zabłocka-Kos, prof. UWr

Dr Ł. Krzywka

Muzealnictwo i ochrona zabytków

 

11.00-12.30

Dr hab. A. Kozieł, prof. UWr

Przedmiot fakultatywny 4

Dzieje myśli o sztuce

wykład s. 309

12.00-13.00

Seminarium magisterskie

s. 308

s. -1

12.30-14.00

Seminarium magisterskie

 

 

 

(Rembrandt)

s. 308

 

 

12.30-14.00

Seminarium magisterskie

13.00-14.00

13.00-14.30

Dr hab. A. Zabłocka-Kos, prof. UWr

Wykład monograficzny VI

 

 

Dr hab. R. Eysymontt, prof. UWr s. 406

Dr hab. R. Kaczmarek, prof. UWr s. 103

13.15-14.45 Gr. 2

Dr Ł. Krzywka

Muzealnictwo…

 

Prof. dr hab. W. Okoń
s. 406

Dr hab. A. Kozieł, prof. UWr,
s. 307

14.00-15.00

s. 309

14.15-15.45

Dr hab. Piotr Oszczanowski, prof. UWr

s. -1

 

 

 

15.00-16.00

 

 

 

Wykład monograficzny V

s. -1

15.00-16.30

Dr hab. R. Eysymontt, prof. UWr

Warsztat badawczy

15.05-16.35

Dr A. Jarosz

Przedmiot fakultatywny 3

 

16.00-17.00

16.00-17.30

Prof. dr hab.
J. Harasimowicz

Seminarium magisterskie gabinet

 

 

historyka sztuki

ćwiczenia s. 309

 

16.45-18.15

(Teoretyczne… cz. 2)

s. 406

 

16.50-18.20

 

17.00-18.00

 

 

 

 

Dr hab. R. Eysymontt, prof. UWr

Wykład monograficzny IV

s. 309

Dr hab. C. Wąs

Metodologia… wykład s. 309

*zajęcia co dwa tygodnie

 

 

 

 

Rok II

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-9.00

 

 

 

 

 

 

9.00-10.00

 

 

 

9.00-10.30

Dr A. Kubala s. 307

Prof. dr hab. A. Kutaj-
-Markowska s. 406

 

 

 

 

 

10.00-11.00

 

Seminarium magisterskie

 

 

 

 

 

11.00-12.00

 

 

 

 

 

 

12.00-13.00

11.15-12.45

Dr hab. A. Zabłocka-Kos, prof. UWr

Seminarium magisterskie

 

12.30-14.00

Seminarium magisterskie

 

 

 

 

12.30-14.00

13.00-14.00

s. 308

 

Dr hab. R. Eysymontt, prof. UWr                         s. 406

Dr hab. R. Kaczmarek, prof. UWr                      s. 103

 

 

Dr hab. A. Kozieł, prof. UWr

Seminarium magisterskie

 s. 307

14.00-15.00

 

14.15-15.45

Prof. dr hab. W. Okoń

 

 

 

15.00-16.00

 

 

Seminarium magisterskie

 s. 406

 

15.00-16.30

Dr hab. C. Wąs

 

16.00-17.00

16.00-17.30

Prof. dr hab.
J. Harasimowicz
gabinet

Seminarium magisterskie

 

 

Metodologia historii sztuki

i badań nad sztuką

wykład s. 309

 

 

17.00-18.00

 

 

 

 

 

 

 

18.00-19.00

 

 

 

 

 

 

*zajęcia co dwa tygodnie