Studia dzienne licencjackie

 

 

Rozkład zajęć w semestrze zimowym 2019/2020

STUDIA LICENCJACKIE – I STOPNIA

Rozkład zajęć w semestrze zimowym                   Rok akademicki 2019/20

Rok I

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-9.00

 

 

 

 

Mgr B. Machalska

Lektorat języka łacińskiego

8.00-8.45 Gr. 1

 

9.00-10.00

9.00-9.45

Gr. 1

Dr hab. P. Oszczanowski

Wprow. do hist. sztuki – rzeźba – ćwiczenia         s.309

9.00-10.30 Gr. 1

 

8.55-9.40 Gr. 2

 

 

9.50-10.35  Gr. 3

9.00-10.30

Dr Agnieszka Bandura

Historia filozofii

10.00-11.00

Mgr B. Machalska

Lektorat języka łacińskiego

9.55-10.40

Gr. 2

 

10.45-12.15 Gr. 2

 

Dr A. Wojtyła                                  

 

 

 

 

10.45-11.30 Gr. 4            s. 306

wykład                                 s. 309

 

10.45-12.15

11.00-12.00

10.50-11.35

Gr. 3                

 

 

Wprow. do hist. sztuki –

architektura – ćwiczenia                                                      s. 306

9.00-10.30 Gr. 2

 

 

                                        

 

 

Dr A. Jarosz

Wprow. do hist. sztuki –

malarstwo – ćwiczenia

Dr A. Kubala

Historia sztuki starożytnej

wykład                                  s. 309

12.00-13.00

11.45-12.30

Gr. 4      

                                      s. 306

10.45-12.15 Gr. 1

12.30-14.00

Prof. W. Okoń

 

11.45-13.15 Gr. 1

 

 

 

12.30-14.00

Dr Agnieszka Patała

13.00-14.00

                                      

Wprowadzenie do hist. sztuki

wykład                             s. 309

 

 

 

 

13.30-15.00 Gr. 2            s. 309

Gr. 1

Techniki sztuk plastycznych

                                               

14.00-15.00

14.00-15.30

Dr hab. R. Kaczmarek

Hist. szt. śred. powsz. – wykład                          s. 309

14.15-15.45

Przedmiot fakultatywny 1

Dr J. Kos                           s. 406

Dr hab. P. Oszczanowski

 

 

 

 

14.15-15.45

Gr. 2

15.00-16.00

15.45-17.15

Dr Jacek Witkowski

 

                                         s. 307

Dr J. Lubos-Kozieł

                                         s. 207    

                                             

15.15-16.45

Dr S. Świsłocka-Karwot

Przedmiot fakultatywny 1

                                                 s. 306

16.00-17.00

Hist. szt. śred. powsz. – ćwiczenia
                                      s. 309

16.00-17.30

Dr hab. R. Kaczmarek

Historia sztuki wczesnochrześ.

 

                                             s. 207

 

17.00-18.00

Gr. 1/ Gr. 2 *

 

 

wykład                             s. 309

 

 

*zajęcia co dwa tygodnie

 

STUDIA LICENCJACKIE – I STOPNIA

Rozkład zajęć w semestrze zimowym                   Rok akademicki 2019/20

Rok II

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-9.00

 

 

8.00-12.00

 

8.20-9.50

 

9.00-10.00

 

 

Lektoraty

Dr M. Wisłocki

Ikonografia i ikonologia

wykład *

                                              s. 309           

 

10.00-11.00

10.00-11.30

Prof. J. Harasimowicz

Historia sztuki nowoż. powszechnej

Renesans – wykład      s. 309

 

 

 

 

 

języków

 

10.00-11.30

Dr M. Wisłocki

Ikonografia i ikonologia

ćwiczenia                           s. 309

Gr. 1 / Gr. 2 *

 

11.00-12.00

 

 

11.30-14.45

 

              

 

obcych

Mgr B. Machalska

Lektorat języka łacińskiego

11.40-13.10

Gr. 1

 

12.00-13.00

Lektoraty

 

 

12.30-14.00

Dr A. Kubala                 s. 308

 

12.15-13.45   Gr. 1

Dr A. Patała

                                  

                                           

13.00-14.00

języków

 

Przedmiot fakultatywny 3

Prof. A. Kozieł             

                                        s. 406

Proseminarium I                    s. 308

 

14.00-15.30     Gr. 2

13.15-14.45

 

 

14.00-15.00

obcych

 

 

14.15-15.45

Dr J. Witkowski

Historia sztuki średn. w Polsce                      

 

12.15-13.45    Gr. 2

Dr Ł. Krzywka                                            

Nauki pomocnicze                s. –1      

 

Gr. 2                                 

                                        s. 306

 

 

15.00-16.00

15.00-16.30 

Prof. J. Harasimowicz

Historia sztuki nowoż. powszechnej

Renesans - ćwiczenia

wykład                             s. 306

16.00-17.30

Dr J. Witkowski

Historia sztuki średn. w Polsce

14.00-15.30     Gr. 1

 

 

 

15.00-16.30

Dr M. Wisłocki

Proseminarium II

 

 

16.00-17.00

Gr. 1/ Gr. 2 *

                                      s. 308

 – ćwiczenia

Gr. 1/ Gr. 2 *                   s. 308

                                          

Gr. 1

 

16.45-18.15

 

17.00-18.00

 

 

 

 

 

 

Gr. 2              

                                            s. 308

*zajęcia co dwa tygodnie

 

STUDIA LICENCJACKIE – I STOPNIA

Rozkład zajęć w semestrze zimowym                   Rok akademicki 2019/20

Rok III

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-9.00

 

 

 

 

 

9.00-10.00

 

 

 

 

 

10.00-11.00

 

 

 

10.45-12.15

 

 

10.45-12.15

 

 

 

 

10.00-11.30

Dr Ł. Krzywka

Gr. 1                               s. 406

Muzealnictwo

 

11.00-12.00

Dr A. Kubala

Seminarium licen.-pomoc.

 

                                      s. 307

Dr M. Wyrzykowska

Seminarium licen.-pomoc.                                                                                               

                                                s. –1

 

 

 

 

11.45-13.15

Dr Ł. Krzywka

 

12.00-13.00

       

 

12.30-14.00

Dr J. Witkowski                              

 

 

12.30-14.00

Dr J. Lubos-Kozieł

 

 

Gr. 2

--------------------------------------   

13.30-15.00

Dr S. Świsłocka-Karwot                          

 

 

 

13.00-14.00

Seminarium licen.-pomoc.                         

 

                                      s. 307               

Historia sztuki nowoczesnej

malarstwo i rzeźba          

wykład                                   s. 306

  

Teoria i metodologia nauk

 

 

14.00-15.00

14.15-15.45

Dr hab. A. Zabłocka-Kos /

Mgr P. Korneluk

Historia sztuki nowoczesnej architektura

14.15-15.45

Historia sztuki nowoczesnej

malarstwo i rzeźba Prof. W. Okoń   

ćwiczenia  Gr. 1/ Gr. 2 *   s. 308

 

 

wykład  *                    s. –1                                     

 

15.00-16.00

Gr. 1 / Gr. 2 *        

ćwiczenia                      s. 307

                                         

 

15.15-16.45

Dr A. Jarosz

 

16.00-17.00

 

16.45-18.15

Dr J. Kos

16.00-17.30

Dr hab. P. Oszczanowski

Historia sztuki nowożytnej w Polsce

 

 

Seminarium licen.-pomoc.

                                         s. 307

 

 

17.00-18.00

Historia sztuki nowoczesnej architektura

wykład                           s. 306

 

 

 

 

 

wykład

                                                   s. 306

-----------------------------------------------

17.45-19.15

Dr hab. P. Oszczanowski

Historia sztuki nowożytnej w Polsce

Ćwiczenia

Gr. 1 / Gr. 2 *                            s. 306

 

 

*zajęcia co dwa tygodnie