Studia dzienne magisterskie

 

 

Rozkład zajęć w semestrze letnim 2018/2019

 

 

Rok I

 

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-9.00

 

 

 

 

 

9.00-10.00

 

 

 

 

 

 

9.00-10.30

Dr hab. A. Kozieł

Seminarium magisterskie

gabinet

10.00-11.00

 

 

10.45-12.15

 

 

 

10.45-12.15

Dr hab. C. Wąs

11.00-12.00

 

 

Prof. dr hab. A. Kutaj-Markowska

Wykład monograficzny VI

 

 

11.30-13.00

11.00-12.30

Mgr P. Korneluk

Dzieje myśli o sztuce

Dzieje myśli o sztuce

wykład s. 309

12.00-13.00

 

s. 309

12.30-14.00

Seminarium magisterskie

Dr Ł. Krzywka

Muzealnictwo…

Gr. 1 s. -1

Gr. 1/ Gr. 2 * s. 308

 

12.45-14.15

 

12.30-14.00

Dr M. Wyrzykowska

13.00-14.00

 

Prof. dr hab. A. Kutaj-Markowska

Dr hab. R. Eysymontt, prof. UWr gabinet

Dr hab. R. Kaczmarek, prof. UWr s. 103

Dr hab. J. Kos s. 308

Dr A. Kubala s. 408

 

 

 

 

 

13.15-14.45 Gr. 2

 

Dr A. Seidel-Grzesińska

Przedmiot fakultatywny 3

 

 

s. 207

Przedmiot fakultatywny 3

 

 

s. -1

14.00-15.00

 

14.15-15.45

Dr A. Wojtyła

 

 

 

14.15-17.15

Prof. dr hab. W. Okoń

15.00-16.00

 

 

 

Przedmiot fakultatywny 4 s. -1

 

 

15.00-16.30

Dr hab. R. Eysymontt, prof. UWr

Warsztat badawczy

15.00-16.30

Dr A. Jarosz

Przedmiot fakultatywny 4

Wykład monograficzny V *

 

s. 309

Seminarium magisterskie *

16.00-17.00

16.00-17.30

Prof. dr hab.
J. Harasimowicz

Seminarium magisterskie

16.00-17.30

Dr hab. J. Kos

Wykład monograficzny IV

 

historyka sztuki

ćwiczenia s. 309

 

 

(Teoretyczne… cz. 2)

s. 308

 

16.45-18.15

 

17.00-18.00

gabinet

 

 

s. -1

 

Dr hab. C. Wąs

Metodologia

Wykład s. 309

*zajęcia co dwa tygodnie

 

 

Rok II

 

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-9.00

 

 

 

 

 

 

9.00-10.00

 

 

 

 

 

 

9.00-10.30

Dr hab. A. Kozieł

Seminarium magisterskie

gabinet

10.00-11.00

 

 

 

 

 

 

 

11.00-12.00

 

 

 

 

 

 

12.00-13.00

 

 

12.30-14.00

Seminarium magisterskie

 

 

 

 

 

13.00-14.00

 

 

Prof. dr hab. A. Kutaj-Markowska s. 307

Dr hab. R. Eysymontt, prof. UWr gabinet

Dr hab. R. Kaczmarek, prof. UWr s. 103

Dr hab. J. Kos s. 308

Dr A. Kubala s. 408

 

 

 

14.00-15.00

 

 

 

 

 

14.15-17.15

Prof. dr hab. W. Okoń

15.00-16.00

 

 

 

 

15.00-16.30

Dr hab. C. Wąs

Seminarium magisterskie *

 

16.00-17.00

16.00-17.30

Prof. dr hab. J. Harasimowicz gabinet

Seminarium magisterskie

 

 

Metodologia historii sztuki

i badań nad sztuką

wykład s. 309

 

s. 309

17.00-18.00

 

 

 

 

 

 

 

18.00-19.00

 

 

 

 

 

*zajęcia co dwa tygodnie