Studia dzienne magisterskie

 

 

Rozkład zajęć w semestrze zimowym 2019/2020

STUDIA MAGISTERSKIE – II STOPNIA

Rozkład zajęć w semestrze zimowym                   Rok akademicki 2019/20

Rok I

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-9.00

 

 

 

 

 

9.00-10.00

 

 

 

9.00-10.30

Prof. A. Kozieł

Seminarium magisterskie

 

 

 9.00-10.30

Dr M. Wisłocki

Dzieje myśli o sztuce

10.00-11.00

 

                                            s. 406

 

10.45-12.15

 

10.00-11.30

Dr A. Jarosz                    s. 308                                   

Przedmiot fakultatywny 2

ćwiczenia

Gr. 1 / Gr. 2 *                 s. 308

---------------------------------------

10.45-12.15

11.00-12.00

 

 

 

Dr A. Kubala                       s. 307

Przedmiot fakultatywny 1

 

Dr A. Patała                    s. 307

----------------------------------------

11.45-13.15

Dr M. Wisłocki

Dzieje myśli o sztuce

wykład                              

12.00-13.00

 

Prof. W. Okoń                       s. 406

12.30-14.00

Seminarium magisterskie

 

 

 

 

Dr S. Świsłocka-Karwot

Metodologia

 

wykład                            s. –1

                                          s. 306

---------------------------------------

12.30-14.00

Dr Ł. Krzywka

13.00-14.00

 

 

13.15-14.45

Prof. W. Okoń

Dr hab. R. Eysymontt        s. –1

Dr hab. R. Kaczmarek        s. 103a

Prof. dr hab. A. Kutaj-Markowska

                                                s.307

 

                                       

 

 

Gr. 1

Muzealnictwo

ćwiczenia

                                                       

14.00-15.00

Seminarium magisterskie

                                   s. 406

14.15-15.45

Prof. A. Kozieł           

Wykład monograficzny III

             

 

 

 

14.15-15.45

Mgr R. Kulig

15.00-16.00

15.00-16.30

Dr hab. J. Kos

Wykład monograficzny II

                                               s. 309

 

 

Gr. 2

                                          s. 308

16.00-17.00

                                    s. 306

------------------------------------

16.45-18.15

Seminarium magisterskie                                                                                     

16.00-17.30

Dr hab. J. Kos

Seminarium magisterskie

 

16.00-17.30

Dr hab. R. Eysymontt

Wykład monograficzny I

 

 

 

 

 

 

17.00-18.00

                                  

Dr hab. A. Zabłocka-Kos

                                   s. 307

                                           s. 406

                                        s. 309                                                                     

 

*zajęcia co dwa tygodnie

 

 

STUDIA MAGISTERSKIE – II STOPNIA

Rozkład zajęć w semestrze zimowym                   Rok akademicki 2019/20

Rok II

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-9.00

 

 

 

8.00-11.15

 

 

 

9.00-10.00

 

 

9.45-11.15

9.00-10.30

Dr A. Kubala                         s. 307

Seminarium magisterskie

Lektoraty

 

 

 

 

 

10.00-11.00

Dr S. Świsłocka-Karwot

Metodologia

wykład

                                               

Prof. A. Kozieł                      s. 406

języków

 

 

 

 

                               

 

11.00-12.00

                                           s. –1

 

11.30-14.45

 

obcych

 

 

 

 

 

12.00-13.00

 

 

Lektoraty

 

12.30-14.00

Seminarium magisterskie

 

 

 

 

13.00-14.00

 

 

języków

Dr hab. R. Eysymontt          s. –1

Dr hab. R. Kaczmarek          s. 103a

Prof. A. Kutaj-Markowska     s. 307

 

 

 

14.00-15.00

 

obcych

14.15-15.45

Prof. A. Kozieł

 

 

 

 

15.00-16.00

15.00-16.30

Dr J. Kos

Wykład monograficzny II s. 306

Wykład monograficzny  III

                                                  s. 309                        

 

 

 

 

16.00-17.00

 

16.45-18.15

Seminarium magisterskie

16.00-17.30

Dr hab. J. Kos

Seminarium magisterskie

 

 

16.00-17.30

Dr hab. R. Eysymontt

 

 

 

17.00-18.00

                                    

Dr hab. A. Zabłocka-Kos

                                     s. 307

                                               s. 406

 

 

 

 

Wykład monograficzny I

                                      s. 309

 

17.45-19.15

Dr hab. R. Eysymontt                                       

 

 

18.00-19.00

 

 

Warsztat badawczy historyka sztuki   

                                      s. 309                                                                                            

 

*zajęcia co dwa tygodnie