Studia dzienne licencjackie

 

 

 

Rozkład zajęć w semestrze letnim 2019/2020

 

 

Rok I

 

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-9.00

 

 

 

8.00-11.15

 

Lektoraty

8.00-8.45 Gr. 1

Mgr B. Machalska

 

 

9.00-10.00

9.00-9.45 Gr. 1

 

Mgr B. Machalska

Lektorat języka łacińskiego

 

Dr hab. P. Oszczanowski

Wprow. do hist. sztuki – rzeźba – ćwiczenia                               s.309

9.00-10.30 Gr. 1

 

 

języka

 

obcego

8.55-9.40 Gr. 2

Lektorat języka łacińskiego

 

 

9.50-10.35  Gr. 3

9.00-10.30

Dr A. Bandura

Historia filozofii

10.00-11.00

9.55-10.40 Gr. 2

                                  s. 306

10.45-12.15 Gr. 2

9.00-10.30 Gr. 2      

Mgr S. Krzemińska-Szołtysek    s. 306

 

                                               s. 406

 

                                         s. 306

wykład                                 s. 309

 

10.45-12.15

11.00-12.00

10.50-11.35 Gr. 3               

 

 

11.30-14.45

Wprow. do hist. sztuki –

architektura – ćwiczenia                      

Dr A. Wojtyła                               s. 306

10.45-12.15 Gr. 1

11.30-13.00   Gr. 1

Dr J. Lubos-Kozieł              

Cyfrowe techniki komunikacji
i informacji w humanistyce

11.00-12.30   Gr. 1

Dr J. Lubos-Kozieł

Wprow. do hist. sztuki –

malarstwo

Dr A. Kubala

Historia sztuki starożytnej

wykład                                 s. 306

12.00-13.00

Lektoraty

języka

12.30-14.00

Prof. dr hab. W. Okoń

                                             s. 207

 

 

12.30-14.00  Gr. 3

Dr J. Lubos-Kozieł

13.00-14.00

 

 

Wprowadzenie do hist. sztuki

wykład                             s. 309

13.15-14.45      Gr. 2

 

 

12.45-14.15

Cyfrowe techniki komunikacji
i informacji w humanistyce

                                                    s. 207

14.00-15.00

obcego

 

                                      s. 406

 

14.15-15.45

Dr Jacek Witkowski

 

Gr. 2                                           s. 309 

 

14.30-16.00   

 

 

 

15.00-16.00

15.00-16.30

Dr hab. R. Kaczmarek, prof. UWr

Historia sztuki średniowiecznej w Polsce

wykład                           s. 309

 

Dr hab. R. Eysymontt

Przedmiot fakultatywny 2

                                                  s. 308

 

16.00-17.00

Hist. szt. śred. powsz. – wykład                           s. 309

 

16.00-17.30

 

Dr J. Lubos-Kozieł

                                                   s. 306

 

17.00-18.00

16.45-18.15

Dr J. Witkowski

Hist. szt. śred. powsz. –    

 

Dr Jacek Witkowski

Historia sztuki średniowiecznej w Polsce

ćwiczenia                     s. 309

Gr. 1/Gr. 2 *

 

 

 

18.00-19.00

ćwiczenia

Gr. 1/ Gr. 2 *                 s. 309

 

 

 

 

 

 

19.00-20.00

 

 

 

 

 

*zajęcia co dwa tygodnie

 

 

Rok II

 

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-9.00

 

 

8.00-12.00

 

 

 

9.00-10.00

 

 

 

9.45-11.15

9.00-10.30

Dr M. Wyrzykowska

Proseminarium III Gr. 1  s. –1

Dr J. Lubos-Kozieł

Lektoraty języków obcych

                                                s. 406

9.15-10.45

Dr M. Wisłocki

Ikonografia i ikonologia –   

wykład *    

 

10.00-11.00

Prof. A. Kozieł

Historia sztuki nowożytnej powszechnej – barok

                                     s. 309

Komputerowe techniki dokumentacji zabytków Gr. 2

                                           s. 207

10.45-12.15 Gr. 2

 

 

                                          s. -1

 

 

 

 

11.00-12.00

11.30-14.45

Lektoraty

Proseminarium III Gr. 2  s. –1

Komputerowe techniki dokumentacji zabytków Gr. 1

                                           s. 207

 

 

10.45-12.15  Gr. 1

Lektoraty

 

12.00-13.00

 

języków

 

 

 

12.30-14.00

Prof. A. Kozieł Gr. 1

12.15-13.45 Gr. 1

Dr S. Świsłocka-Karwot

Proseminarium  IV                                    

                 

12.20-13.50  Gr. 2

języka

 

łacińskiego                         s. 306                            

 

 

13.00-14.00

 

obcych

 

Mgr J. Błoch Gr. 2

Historia sztuki nowożytnej powszechnej – barok

ćwicz.

Gr. 1/ Gr. 2 *                 s. 306

                                           s. 406

14.00-15.30

Dr M. Wisłocki                                             Ikonografia i ikonologia     

Gr. 1/ Gr. 2 *                    

 

14.00-15.00

 

                                     s. 406

 

14.15-15.45

Dr A. Wojtyła

 

 14.00-15.30 Gr.2

 

                                           s. 406

 

 

15.00-16.00

15.00-16.30

Dr J. Witkowski

Fakultet 2

Fakultet 2                       s. 406

 

                

 

16.00-17.00

                                     s. 308

 

 

 

 

 

 

17.00-18.00

 

 

 

 

 

 

                                         

*zajęcia co dwa tygodnie

 

 

Rok III

 

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-9.00

 

 

 

 

 

9.00-10.00

 

 

9.30-11.00

9.30-11.00

Prof. W. Okoń

Seminarium lic.-pom.

 

9.15-10.45

Dr S. Świsłocka-Karwot

Teoria i metodologia…

 

10.00-11.00

Mgr Maria Feliks

Historia sztuki nowożytnej w Polsce – barok               ćwicz.

Gr. 1/ Gr. 2 *                    s. 308                                                                       

                                                 s. 307

 

11.1 5-12.45

 

Wykład *                                  s. 309

 

 

11.00-12.00

11.15-12.45

Dr A. Kubala

Dr J. Witkowski

Seminarium lic.-pom.

                                         s. 307

 

 

 

  12.00-13.00

Seminarium lic.-pomoc.                                                              

 

                                       s. 308

 

 

 12.30-14.00

 

 

12.45-14.15

 

 

 

13.00-14.00

13.00-14.30

Dr hab. J. Kos

Historia sztuki XX i XXI w. – architektura – wykład

Dr M. Wyrzykowska

Seminarium lic.-pom.

 

                                          s. –1

 

Dr Ł. Krzywka

Muzealnictwo i ochrona zabytków

Gr. 1                                              s. -1

 

14.00-15.00

                                      s. 306

14.45-16.15

Dr hab. Jerzy Kos

Historia sztuki XX i XXI w. – architektura – konwers.

Gr.1 /Gr.2  *  

 

14.15-15.45

Prof. dr hab. A. Kutaj-Markowska

Hist. sztuki powsz. XX i XXI w. – mal., rzeźba, nowe formy sztuki              

 

 

 

14.30-16.00

Gr. 2

                                                

 

15.00-16.00

                                     s. 306

wykład                                    s. 306

 

    

 

 

16.00-17.00

 

16.30-18.00

Mgr Daria Skok

16.00-17.30

Dr A. Wojtyła

Historia sztuki nowożytnej w Polsce – barok                          

 

 

16.15-17.45

Dr Ł. Krzywka

Rynek dzieł sztuki

wykład *

 

17.00-18.00

Hist. sztuki powsz. XX i XXI w. – mal., rzeźba, nowe formy sztuki – konwers.

Gr.1 /Gr. 2 *                s. 306

wykład                                   s. 306

 

 

                                                      s. 306

*zajęcia co dwa tygodnie