Studia dzienne licencjackie

 

Rozkład zajęć w semestrze zimowym 2020/2021

 

STUDIA LICENCJACKIE – I STOPNIA

Rozkład zajęć w semestrze zimowym                   Rok akademicki 2020/21

Rok I

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-9.00

 

 

 

 

Mgr B. Machalska

Lektorat języka łacińskiego

8.00-8.45 Gr. 1

 

9.00-10.00

8.00-8.45

Gr. 1

Techniki sztuk plastycznych

ćwiczenia

Dr A. Patała

                                           s. 309

9.00-10.30                Gr. 1

                             

8.55-9.40 Gr. 2

 

 

9.50-10.35  Gr. 3

9.00-10.30

ZAJĘCIA ZDALNE

Dr J. Lubos-Kozieł

Akademicy, realiści…./

Dr A. Seidel-Grzesińska

Zabytek jako źródło/

10.00-11.00

Mgr B. Machalska

Lektorat języka łacińskiego

8.55-9.40

Gr. 2

 

10.45-12.15              Gr. 2

 

 

 

 

 

 

10.45-11.30 Gr. 4       
s. 309

Dr S. Świsłocka-Karwot

Dokumentacja i archiwizacja…

 

10.45-12.15

11.00-12.00

9.50-10.35

Gr. 3                

10.45-11.30

Gr. 4                              s. 309          

 

 

                                        

 

 

 

11.45-13.15 Gr.1a/ Gr. 2a *

ZAJĘCIA ZDALNE

Prof. W. Okoń

Wprowadzenie do historii sztuki

wykład

12.00-13.00

12.30-14.00                 Gr. 1

Dr J. Zarzycki

                                       s. 309

Dr hab. P. Oszczanowski

Wprow. do hist. sztuki – rzeźba – ćwiczenia          s. 309

12.35-14.05               Gr. 1

 

Dr J. Witkowski

Historia sztuki średn. powszechnej

ćwiczenia                     
s. 309

 

12.30-14.00

ZAJĘCIA ZDALNE

Dr hab. C. Wąs

13.00-14.00

 Wprow. do hist. sztuki –

malarstwo – ćwiczenia                                     

 

 

 13.30-15.00 Gr.1b/2b *

 

Historia filozofii

wykład                        

14.00-15.00

14.15-15.45                  Gr. 2

14.20-15.50               Gr. 2

 14.15-15.45

ZAJĘCIA ZDALNE

Dr A. Kubala

Historia sztuki starożytnej

wykład    

 

 

 

 

15.00-16.00

 

                                         

 

                                             

15.15-16.45

Dr hab. J. Kos 

 

16.00-17.00

 

16.10-17.40               Gr. 1

Mgr P. Korneluk

16.00-17.30

ZAJĘCIA ZDALNE

Dr hab. R. Kaczmarek

Historia sztuki wczesnochrześc.

Wykład

Podstawy fotografii
                              s. 309                                         

 

17.00-18.00

 

 

 

Wprowadzenie do hist. sztuki

– architektura   ćwiczenia                                               

                                              s. 309

17.55-19.25               Gr. 2

 17.45-19.15

ZAJĘCIA ZDALNE

Dr hab. R. Kaczmarek

Hist. sztuki średni. powsz. wykład

 

*zajęcia co dwa tygodnie

 

STUDIA LICENCJACKIE – I STOPNIA

Rozkład zajęć w semestrze zimowym                   Rok akademicki 2020/21

Rok II

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-9.00

 

 

8.00-12.00

ZAJĘCIA ZDALNE

 

 

 

9.00-10.00

 

 

Lektoraty

Języków

obcych

9.00-10.30

ZAJĘCIA ZDALNE

Dr M. Wisłocki

Ikonografia i ikonologia

wykład *                       

 9.00-10.30 Gr. 1

Nauki pomocnicze historii sztuki

 

Dr Ł. Krzywka

                                             s. 309

10.00-11.00

 

10.00-11.30

ZAJĘCIA ZDALNE

Dr J. Witkowski

Historia sztuki średn. w Polsce

wykład

Mgr B. Machalska

Lektorat języka łacińskiego

 

 

9.00-10.30  Gr. 1

 

 

10.45-12.15

Dr M. Wisłocki

ZAJĘCIA ZDALNE

 

 

 

10.45-12.15 Gr. 2

Mgr E. Jeziorowska                    

11.00-12.00

11.30-14.45

ZAJĘCIA ZDALNE

              

10.45-12.15  Gr. 2

12.30-14.00 Gr. 3                
s. 306

Hist. szt. nowoż. powsz. - renesans - wykład

                                            s. 309

12.00-13.00

Lektoraty

 

 

 

 

 

 

12.30-14.00 Gr.1/Gr.2*                    

    

 12.30-14.00  Gr.1                                                   

13.00-14.00

języków

 

 

 

ZAJĘCIA ZDALNE

Dr A. Seidel-Grzesińska

Hist. szt. nowoż. powsz. – renesans - ćwiczenia                           

Proseminarium I

Dr A. Patała

                                             s. 309

14.00-15.00

obcych

 

 

 

 

 

 

 14.15-15.45  Gr.1 / Gr.2 *

 ZAJĘCIA ZDALNE

Dr A. Seidel-Grzesińska                           

 

 14.15-15.45   Gr. 2     
s. 309

15.00-16.00

 

 

15.45-17.15            Gr.1/ Gr.2 *

Dr J. Witkowski

Hist. sztuki średni. w Polsce

ćwiczenia                     
s. 309

Ikonografia i ikonologia

ćwiczenia

 

16.00-17.00

17.00-18.30          s. 309

Dr A. Kubala

Fak. 3 – Kolekcjonerstwo

 

                                          

 

 

16.00-17.30  Gr. 1

Proseminarium II

17.00-18.00

18.45-20.15

Dr A. Wojtyła

Fak. 3 – Iluzjonistyczne przestrzenie…         s. 309

 

 

 

*zajęcia co dwa tygodnie

Dr M. Wisłocki

                                             s. 309

17.45-19.15   Gr. 2 

 

STUDIA LICENCJACKIE – I STOPNIA

Rozkład zajęć w semestrze zimowym                   Rok akademicki 2020/21

Rok III

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-9.00

 

8.00-9.30

ZAJĘCIA ZDALNE

Dr hab. P. Oszczanowski

 

 

 

9.00-10.00

9.00-10.30  Gr.1 / Gr.2 *

Prof. W. Okoń

Historia sztuki nowoczesnej

Hist. sztuki nowoż. w Polsce

Wykład

 

9.45-11.15  Gr.1 / Gr.2 *

 

 

 

10.00-11.00

malarstwo i rzeźba         

ćwiczenia           
s. 306                                

ZAJĘCIA ZDALNE

Dr hab. P. Oszczanowski

Hist. sztuki nowoż. w Polsce

 

 

10.45-12.15   Gr.1

Dr Ł. Krzywka                           

Muzealnictwo              s. 306      

 

11.00-12.00

10.45-12.15

Dr A. Kubala

Seminarium licen.-pomoc.

 

                                       
s. 306

 

 

11.30-13.00

ZAJĘCIA ZDALNE

Dr hab. J. Kos

 

12.30-14.00  Gr. 2

 

 

12.00-13.00

       

 

12.30-14.00  Gr. 1/ Gr. 2 *

Dr hab. J. Kos                             

Historia sztuki nowoczesnej architektura

wykład

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00-14.00

Historia sztuki nowoczesnej architektura    

ćwiczenia         
s. 306                                               

 

  

 

 

14.00-15.00

14.15-15.45

Dr hab. A. Zabłocka-Kos

Seminarium licen.-pomoc.

 

 

 

 

15.00-16.00

                                   
 
s. 306

                                         

                                   

 

 

16.00-17.00

 

 

 

15.45-17.15

Dr A. Wojtyła

Seminarium licen.-pomoc.

                                          s. 306

16.00-17.30

ZAJĘCIA ZDALNE

Dr J. Lubos-Kozieł

Historia sztuki nowoczesnej

 

17.00-18.00

 

 

17.30-19.00

Dr J. Witkowski

Seminarium licen.-pomoc.

                                          s. 309

mal. i rzeźba

wykład

17.45-19.15

ZAJĘCIA ZDALNE

Dr S. Świsłocka-Karwot

Teoria i metodologia…

wykład  *

*zajęcia co dwa tygodnie