Studia dzienne licencjackie

 

STUDIA LICENCJACKIE – I STOPNIA

Rozkład zajęć w semestrze zimowym                   Rok akademicki 2021/22

Rok I

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-9.00

8.55-9.40 Gr. 1

 

 

 

Mgr B. Machalska

Lektorat języka łacińskiego

8.00-8.45 Gr. 1

 

9.00-10.00

9.50-10.35 Gr. 2

Dr hab. P. Oszczanowski

Wprow. do hist. sztuki – rzeźba – ćwiczenia         s.309

9.00-10.30 Gr. 1

 

8.55-9.40 Gr. 2

 

 

9.50-10.35  Gr. 3

9.00-10.30

Dr hab. Cezary Wąs

Historia filozofii

10.00-11.00

Mgr B. Machalska

Lektorat języka łacińskiego

10.45-11.30

Gr. 3

 

10.45-12.15 Gr. 2

 

Dr E. Kiecko                                  

                                            

 

 

 

10.45-11.30 Gr. 4            s. 306

wykład                                 s. 309

 

10.45-12.15

11.00-12.00

11.40-12.25

Gr. 4                

                                     s. 306

 

Wprow. do hist. sztuki –

architektura – ćwiczenia                                                      s. 306

9.00-10.30 Gr. 2

 

 

         

 

11.45-13.15  

Dr S. Świsłocka-Karwot           

 

 

Dr J. Zarzycki

Wprow. do hist. sztuki –

malarstwo – ćwiczenia

Dr hab. A. Kubala

Historia sztuki starożytnej

wykład                                  s. 309

12.00-13.00

12.35-14.05

Dr A. Seidel-Grzesińska

Przedmiot fakultatywny 1                        

10.45-12.15 Gr. 1

12.30-14.00

Prof. W. Okoń

Przedmiot fakultatywny 1

 

                                           s. 207

11.45-13.15 Gr. 1

13.30-15.00 Gr. 2            s. 309

 

 

12.30-14.00

Dr E. Kiecko

13.00-14.00

                                      s. 207                                    

Wprowadzenie do hist. sztuki

wykład                             s. 309

 

 

 

Dr A. Patała

Techniki sztuk plastycznych

Przedmiot fakultatywny 1   

 

                                                 s. 207                                                       

14.00-15.00

14.15-15.45

Dr hab. R. Kaczmarek

Hist. szt. śred. powsz. – wykład                          s. 309

14.30-16.00

Przedmiot fakultatywny 1

 

 

 

11.45-13.15 Gr. 2

13.30-15.00 Gr. 1            s. 306

 

 

 

15.00-16.00

16.00-17.30

Dr J. Witkowski

 

                                       

Dr J. Lubos-Kozieł

                                         s. 207    

                                             

 

                                                 s. 306

16.00-17.00

Hist. szt. śred. powsz. – ćwiczenia
                                      s. 309

16.30-18.00

Dr hab. R. Kaczmarek

Historia sztuki wczesnochrześ.

 

                                            

 

17.00-18.00

Gr. 1/ Gr. 2 *

 

 

wykład                             s. 309

 

 

*zajęcia co dwa tygodnie

 

STUDIA LICENCJACKIE – I STOPNIA

Rozkład zajęć w semestrze zimowym                   Rok akademicki 2021/22

Rok II

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-9.00

 

 

8.00-12.00

 

8.00-9.30

 

9.00-10.00

 

 

Lektoraty języków obcych

 

                                     s. 406

Dr M. Wisłocki

Ikonografia i ikonologia

wykład *                             s. 309          

9.15-10.45

Dr M. Wisłocki

Proseminarium II gr. 1

10.00-11.00

 

 

 

 

 

Lektorat języka łacińskiego

 

9.00-10.30 gr. 1

 

10.40-12.10 gr. 2

9.45-11.15

Dr A. Seidel-Grzesińska

Ikonografia i ikonologia

ćwiczenia                           s. 309

Gr. 1 / Gr. 2 *

 

s. 306

11.00-12.00

 

11.30-14.45

 

 

 

11.00-12.30

Gr. 2

12.00-13.00

Lektoraty

 

 

12.30-14.00 gr. 1

Dr A. Patała          

12.20-13.50 gr. 3

                                       s. 306

 

                                  

 

12.45-14.15

Dr M. Wisłocki

13.00-14.00

języków

 

Proseminarium I

                                     s. 308

 

 

Historia sztuki nowoż. powszechnej – renesans i manieryzm

14.00-15.00

obcych      

 

                                     s. 406

14.15-15.45 gr. 2

 

 

 

 

 

Wykład                              s. 309

 

15.00-16.00

 

16.15-17.45

Dr J. Witkowski

Historia sztuki średn. w Polsce

 

 

 

 

 

 

16.00-17.00

16.00-17.30 

Mgr E. Jeziorowska

Historia sztuki nowoż. powsz. renesans i manieryzm – ćwicz.

 – ćwiczenia

Gr. 1/ Gr. 2 *                   s. 306

                                          

16.00-17.30 Gr. 1

 

 

                                           s. 308

 

17.00-18.00

 

Gr. 1/ Gr. 2 *

                                       s. 306

 

 

 

 

 

 

17.45-19.15 Gr. 2                  

 

18.00-19.00

17.45-19.15

Fakultet 3 Dr J. Witkowski       s. 309

/ Dr J. Lubos-Kozieł s. 306

18.15-19.45

Dr J. Witkowski

Historia sztuki średn. w Polsce                      

wykład                             s. 309

 

Nauki pomocnicze historii sztuki A. Stasińska

*zajęcia co dwa tygodnie

STUDIA LICENCJACKIE – I STOPNIA

Rozkład zajęć w semestrze zimowym                   Rok akademicki 2021/22

Rok III

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-9.00

 

 

 

 

 

9.00-10.00

 

 

 

 

 

10.00-11.00

 

 

 

10.45-12.15

 

 

 

 

 

 

 

10.00-11.30

Dr hab. R. Eysymontt

Gr. 1                               s. 406

Muzealnictwo

10.00-11.30

Dr M. Wyrzykowska

Sem. Lic.-pom.

 

11.00-12.00

Dr hab. A. Kubala

Seminarium licen.-pomoc.

 

                                      s. 307

 

 

 

 

11.45-13.15

 

                                             s. 308

 

11.45-13.15

Prof. W. Okoń

12.00-13.00

       

 

12.30-14.00

Dr J. Witkowski                              

 

 

12.45-14.15

Dr J. Lubos-Kozieł

                                          

 

 

Gr. 2

--------------------------------------   

13.30-15.00

Dr M. Wisłocki                          

Historia sztuki nowoczesnej
mal. i rzeźba – ćwiczenia

Gr. 1 / gr. 2 *

                                             s. 308

13.00-14.00

Seminarium licen.-pomoc.                         

 

                                      s. 307               

Historia sztuki nowoczesnej
mal. i rzeźba

Wykład                                    s. 306

 

 

Hist. szt. nowoż. w Polsce – renesans i manieryzm ćwiczenia                               

 

14.00-15.00

14.15-15.45

Dr J. Lubos-Kozieł

Historia sztuki nowoczesnej architektura

14.30-16.00

Dr hab. A. Zabłocka-Kos

Historia sztuki nowoczesnej

architektura

Wykład                                      s. 306

 

 

 

Gr. 1 / gr. 2 *                s. 308

 

15.00-16.00

Gr. 1 / Gr. 2 *        

ćwiczenia                      s. 306

                                         

 

15.15-16.45

Dr M. Wisłocki

Hist. szt. nowoż. w Polsce

renesans i manieryzm                             

 

16.00-17.00

 

 

16.15-17.45

Dr hab. A. Zabłocka-Kos

Sem. Lic.-pom.

 

16.15-17.45

Dr S. Świsłocka-Karwot

Wykład            

                                       s. 306      

 

17.00-18.00

 

 

 

 

                                                   s. 308

 

Teoria i metodologia…

wykład *                           s. 306

 

*zajęcia co dwa tygodnie