Studia dzienne licencjackie

 

 STUDIA LICENCJACKIE – I STOPNIA

Rozkład zajęć w semestrze letnim                              Rok akademicki 2020/21

Rok I

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-9.00

8.00-8.45 Gr. 1

 

8.00-11.15

 

Lektoraty

8.00-8.45 Gr. 1

Mgr B. Machalska

 

 

9.00-10.00

8.55-9.40 Gr. 2

 

Mgr B. Machalska

Lektorat języka łacińskiego

 

Dr hab. P. Oszczanowski

Wprow. do hist. sztuki – rzeźba – ćwiczenia                              

9.00-10.30 Gr. 1

 

 

języka

 

obcego

8.55-9.40 Gr. 2

Lektorat języka łacińskiego

 

 

9.50-10.35  Gr. 3

9.00-10.30

Dr hab. C. Wąs

Historia filozofii

10.00-11.00

9.50-10.35 Gr. 3

 

10.45-12.15 Gr. 2

9.00-10.30 Gr. 2      

Dr A. Wojtyła

 

                                               

 

     

 

10.45-11.30  Gr. 4                                 

wykład                               

 

10.45-12.15

11.00-12.00

10.45-11.30 Gr. 4              

 

 

11.30-14.45

Wprow. do hist. sztuki –

architektura – ćwiczenia                      

                           

10.45-12.15 Gr. 1

           

 

 

 

11.45-13.15 Gr. 1

Dr J. Zarzycki

Dr A. Kubala

Historia sztuki starożytnej

wykład                                 

12.00-13.00

Lektoraty

języka

12.30-14.00

Prof. dr hab. W. Okoń

                                             

Wprow. do hist. sztuki –

malarstwo

12.30-14.00

Dr A. Seidel-Grzesińska Gr. 2 /

13.00-14.00

 

 

Wprowadzenie do hist. sztuki

wykład                            

 

 

 

13.30-15.00

Dr J. Lubos-Kozieł Gr. 3

Cyfrowe techniki komunikacji
i informacji w humanistyce

14.00-15.00

obcego

 

                                     

 

14.30-16.00

Dr Jacek Witkowski

14.00-15.30 Gr.1

Dr A. Seidel-Grzesińska

Cyfrowe techniki komunikacji
i informacji w humanistyce

Gr. 2                                             

 

 

 

 

 

 

15.00-16.00

15.00-16.30

Dr hab. R. Kaczmarek, prof. UWr

Historia sztuki średniowiecznej w Polsce

wykład                          

 

15.15-16.45

Dr hab. R. Eysymontt /

Dr J. Lubos-Kozieł

Przedmiot fakultatywny 2                                             

 

16.00-17.00

Hist. szt. śred. powsz. – wykład                          

 

16.15-17.45

 

 

                                                  

 

17.00-18.00

16.45-18.15

Dr J. Witkowski

Hist. szt. śred. powsz. –    

 

Dr Jacek Witkowski

Historia sztuki średniowiecznej w Polsce

ćwiczenia                    

Gr. 1/Gr. 2 *

 

 

 

18.00-19.00

ćwiczenia

Gr. 1/ Gr. 2 *                

 

 

 

 

 

 

19.00-20.00

 

 

 

 

*zajęcia co dwa tygodnie

 

 

 

STUDIA LICENCJACKIE – I STOPNIA

Rozkład zajęć w semestrze letnim                              Rok akademicki 2020/21

Rok II

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-9.00

 

 

8.00-12.00

Lektoraty języków obcych /

 

 

 

9.00-10.00

 

 

 

9.45-11.15

9.00-10.30

Dr M. Wyrzykowska

Proseminarium III Gr. 1

Dr J. Lubos-Kozieł

Lektorat języka łacińskiego

Mgr B. Machalska

    

9.00-10.30 Gr. 1                        

9.15-10.45

Dr M. Wisłocki

Ikonografia i ikonologia –   

wykład *    

 

10.00-11.00

Dr M. Wyrzykowska

Historia sztuki nowożytnej powszechnej – barok

Ćwiczenia Gr. 1 / Gr. 2 *

Komputerowe techniki dokumentacji zabytków Gr. 2

                                           

10.45-12.15

 

 

10.40-12.10 Gr. 2

 

                                         

 

 

 

 

11.00-12.00

11.30-14.45

Lektoraty

Proseminarium III Gr. 2 

Komputerowe techniki dokumentacji zabytków Gr. 1

                                          

 

 

 

11.00-12.30

Dr A. Seidel-Grzesińska                                             Ikonografia i ikonologia     

Gr. 1/ Gr. 2 *                    

 

12.00-13.00

 

języków

 

 

 

12.30-14.00

Prof. A. Kozieł

12.20-13.50 Gr. 3             

ćwiczenia

 

 

13.00-14.00

 

obcych

 

Historia sztuki nowożytnej powszechnej – barok

wykład

 

                                          

 

 

14.00-15.00

 

 

 

14.00-15.30 Gr. 1

Dr S. Świsłocka-Karwot

Proseminarium  IV                                    

                                          

 

 

15.00-16.00

15.00-16.30

Mgr A. Stasińska /
Dr S. Świsłocka-Karwot

Fakultet 4

 

 

 

15.45-17.15 Gr. 2

                

 

16.00-17.00

                                    

 

 

 

 

 

 

17.00-18.00

 

 

 

 

 

 

                                         

*zajęcia co dwa tygodnie

 

 

 

STUDIA LICENCJACKIE – I STOPNIA

Rozkład zajęć w semestrze letnim                              Rok akademicki 2020/21

Rok III

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-9.00

 

 

 

 

 

9.00-10.00

 

 

9.30-11.00

 

9.15-10.45

Dr S. Świsłocka-Karwot

Teoria i metodologia… * / Rynek dzieł sztuki *

 

 

10.00-11.00

Dr hab. A. Zabłocka-Kos

Seminarium lic.-pom.

                                             

 

10.45-12.15

wykład  

      

 

                        

 

 

11.00-12.00

11.15-12.45

Dr A. Kubala

Dr J. Witkowski

Seminarium lic.-pom.

                                        

11.00-12.30

Mgr P. Korneluk

Historia sztuki XX i XXI w. – architektura – konwers.

Gr.1 /Gr.2  *  

11.00-12.30 Gr. 1

Dr Ł. Krzywka

Muzealnictwo i ochrona zabytków

                                       

 

  12.00-13.00

Seminarium lic.-pomoc.                                                              

 

                                       

 

 

12.30-14.00

 

 

12.45-14.15 Gr. 2

 

 

 

 

13.00-14.00

13.00-14.30

Dr hab. A. Zabłocka-Kos

Historia sztuki XX i XXI w. – architektura – wykład

Dr A. Wojtyła

Seminarium lic.-pom.

 

                                         

 

 

 

14.00-15.00

                                     

 

 

14.15-15.45

Prof. dr hab. A. Kutaj-Markowska

Hist. sztuki powsz. XX i XXI w. – mal., rzeźba, nowe formy sztuki              

 

 

 

                                                

 

15.00-16.00

                                    

wykład                                   

 

    

 

 

16.00-17.00

 

16.45-18.15

Dr S. Swisłocka-Karwot

16.00-17.30

Dr A. Wojtyła

Historia sztuki nowożytnej w Polsce – barok                          

 

 

 

 

 

17.00-18.00

Hist. sztuki powsz. XX i XXI w. – mal., rzeźba, nowe formy sztuki – konwers.

Gr.1 /Gr. 2 *               

wykład                                  

17.45-19.15

Mgr J. Błoch

Historia sztuki nowożytnej w Polsce – barok            

ćwiczenia Gr. 1 / Gr. 2 *             

 

                                                     

*zajęcia co dwa tygodnie