Studia dzienne licencjackie

STUDIA LICENCJACKIE – I STOPNIA

Rozkład zajęć w semestrze letnim                       Rok akademicki 2021/22

Rok I

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-9.00

8.55-9.45 Gr. 1

 

8.00-11.15

 

Lektoraty

8.00-8.45 Gr. 1

Mgr B. Machalska

 

 

9.00-10.00

9.50-10.35 Gr. 2

 

Mgr B. Machalska

Lektorat języka łacińskiego

 

Dr hab. P. Oszczanowski

Wprow. do hist. sztuki – rzeźba – ćwiczenia                              

9.00-10.30 Gr. 1

                                       S. 309

 

języka

 

obcego   

8.55-9.40 Gr. 2

Lektorat języka łacińskiego

 

 

9.50-10.35  Gr. 3

9.00-10.30

Dr hab. C. Wąs

Historia filozofii

10.00-11.00

10.45-11.30 Gr. 3

                                       S. 306

10.45-12.15 Gr. 2        

9.00-10.30 Gr. 2      

Dr E. Kiecko

 

                                               

                                          [406]

                                        S. 306

 

 

wykład                                  [309]

 

10.45-12.15

11.00-12.00

              

 

 

11.30-14.45

Wprow. do hist. sztuki –

architektura – ćwiczenia                      

                                 S. 306

10.45-12.15 Gr. 1 (gdy będą zajęcia stacjonarne)                     [306]

           

 

 

 

11.00-12.30          Gr. 1

Dr J. Zarzycki

                                         S. 309

Dr hab. A. Kubala

Historia sztuki starożytnej

wykład                                 

                                               [309]

12.00-13.00

Lektoraty

języka

12.30-14.00

Prof. dr hab. W. Okoń

12.15-13.45               Gr. 1

Dr A. Seidel-Grzesińska                                   

Wprow. do hist. sztuki –

Malarstwo    

12.30-14.00

Dr A. Seidel-Grzesińska Gr. 3

13.00-14.00

 

 

Wprowadzenie do hist. sztuki

wykład                            S. 309

                                             

Cyfrowe techniki komunikacji
i informacji w humanistyce

                                

 

 

12.45-14.15

Cyfrowe techniki komunikacji i informacji w humanistyce       [207]                                             

14.00-15.00

obcego

                                          [406]

                                     

 

15.00-16.30

Dr J. Witkowski

14.00-15.30                  Gr.2

Dr A. Seidel-Grzesińska

 

                                              [207]

                                 Gr. 2                                             

 

 

 

 

 

 

15.00-16.00

15.00-16.30

Dr hab. R. Kaczmarek, prof. UWr

Historia sztuki średniowiecznej w Polsce

wykład                                 [309]

 

15.45-17.15

 

14.30-16.00

Dr hab. J. Kos

Przedmiot fakultatywny 2                                             

 

16.00-17.00

Hist. szt. śred. powsz. – wykład 

                                           [309] 

16.45-18.15                   

 

 

16.45-18.15

Dr E. Kiecko

Wprow. do hist. sztuki –

architektura – ćwiczenia                      

stacjonarnie

                                          S. 306             

 

17.00-18.00

Dr J. Witkowski

Hist. szt. śred. powsz. –    

ćwiczenia

Gr. 1/ Gr. 2 *                    [309]

Dr J. Witkowski

Historia sztuki średniowiecznej w Polsce

ćwiczenia                              [306]

Gr. 1/Gr. 2 *

Gr. 1 

 

17.30-19.00

Gr. 2

 

 

18.00-19.00

 

18.30-20.00

 

 

 

19.00-20.00

 

Dr A. Patała

Przedmiot fakultatywny 2

                                                [306]

 

 

 

*zajęcia co dwa tygodnie

 

 

 

STUDIA LICENCJACKIE – I STOPNIA

Rozkład zajęć w semestrze letnim                       Rok akademicki 2021/22

Rok II

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-9.00

 

 

8.00-12.00

Lektoraty języków obcych /

 

 

 

9.00-10.00

 

 

9.00-10.30

Dr M. Wyrzykowska

Proseminarium III   Gr. 1     [308]

Dr A. Seidel-Grzesińska

Lektorat języka łacińskiego

Mgr B. Machalska

    

9.00-10.30 Gr. 1                        

9.15-10.45

Dr M. Wisłocki

Ikonografia i ikonologia –   

wykład *                                [309]

 

10.00-11.00

 

Komputerowe techniki dokumentacji zabytków   Gr. 2

                                               [207]                    

10.45-12.15

 

 

10.40-12.10 Gr. 2

 

                                         

 

 

 

 

11.00-12.00

11.30-14.45

Lektoraty

Proseminarium III   Gr. 2 

Komputerowe techniki dokumentacji zabytków   Gr. 1

                                          

 

 

 

11.00-12.30

Dr A. Sieczkowska                                            Ikonografia i ikonologia     

Gr. 1/ Gr. 2 *                    

 

12.00-13.00

 

języków

 

 

12.30-14.00

Prof. A. Kozieł

12.20-13.50 Gr. 3                 S. 306

Ćwiczenia                               [306]

 

12.45-14.15

 

 

13.00-14.00

 

obcych

 

Przedmiot fakultatywny 4   

                                            [406]

                                          

Dr A. Sieczkowska

Przedmiot fakultatywny 4

                                                 [306]

 

14.00-15.00

                                         [406]

 

 

 

                                          

 

 

15.00-16.00

15.00-16.30           Gr. 1 *

Mgr M. Feliks

Historia sztuki nowożytnej

 

 

 

15.15-16.45    Gr. 1

Dr S. Świsłocka-Karwot

Proseminarium  IV                [306]         

                

 

16.00-17.00

powszechnej – barok

Ćwiczenia            

16.45-18.15           Gr. 2 *

 

 

 

 

17.00-18.00

                                        [308]

18.00-19.30

Prof. A. Kozieł

Historia sztuki nowożytnej powszechnej – barok

Wykład                              S. 309

17.00-18.30     Gr. 2

                                         

*zajęcia co dwa tygodnie

 

 

 

STUDIA LICENCJACKIE – I STOPNIA

Rozkład zajęć w semestrze letnim                       Rok akademicki 2021/22

Rok III

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-9.00

 

 

8.30-10.00

 

 

9.00-10.00

 

 

 

Dr S. Świsłocka-Karwot

Teoria i metodologia… * / Rynek dzieł sztuki *

 

 

10.00-11.00

 

 

10.45-12.15

                                           

 

 

 

wykład                              [309]

 

10.15-11.45

 

                        

 

10.00-11.30

Dr M. Wyrzykowska

Seminarium lic.-pom.

 

11.00-12.00

Dr hab. A. Kubala

Seminarium lic.-pomoc.                                                             

                                              [307]

                                        

Dr. S. Świsłocka-Karwot

Historia sztuki powszechnej XX i XXI w. – mal., rzeźba, nowe formy sztuki

- konw. Gr.1/Gr.2    *        [308]

11.00-12.30       Gr. 1

Mgr B. Andruszkiewicz

Muzealnictwo i ochrona zabytków

                                       

                                     [307]

 

11.45-13.15

Dr M. Wyrzykowska

  12.00-13.00

 

12.30-14.00

Dr J. Witkowski                                       

 

 

 

 

 

12.45-14.15        Gr. 2

 

Hist. sztuki. nowoż. w Polsce - barok

Wykład                         [306]

13.00-14.00

Seminarium lic.-pom.

 

                                                [307]

 

                                         

 

 

 

14.00-15.00

14.15-15.45      

Dr hab. J. Kos

Hist. sztuki XX i XXI w. – archit. –

wykład

14.15-15.45

Prof. dr hab. A. Kutaj-Markowska

Hist. sztuki powsz. XX i XXI w. – mal., rzeźba, nowe formy sztuki              

 

 

                                                

 

15.00-16.00

                                                [306]

wykład                                   [306]                         

 

 

15.15-16.45

Mgr J. Błoch

 

16.00-17.00

16.00-17.30

Dr hab. J. Kos

Hist. sztuki XX i XXI w. – archit. –

 

16.15-17.45

Dr hab. A. Zabłocka-Kos

Seminarium lic.-pom.                          

 

 

Historia sztuki nowożytnej w Polsce – barok            

ćwiczenia Gr. 1 / Gr. 2     *              [307]

 

17.00-18.00

konwers.

Gr.1 /Gr. 2   *                         [306]

                                                [308]     

 

 

              

 

                                                     

*zajęcia co dwa tygodnie