Studia dzienne magisterskie

 

 

 

Rozkład zajęć w semestrze letnim 2019/2020

 

 

Rok I

 

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-9.00

 

 

 

 

 

9.00-10.00

 

 

 

9.00-10.30 sem mgr.

Prof. A. Kozieł

Seminarium magisterskie

                                              

 

 

 

9.45-11.15

 

 

10.00-11.00

 

                                                s. 411

10.45-12.15 

Dr S. Świsłocka-Karwot

Metodologia…

 

 

11.00-12.00

 

 

Dr hab. A. Zabłocka-Kos

Wykład monograficzny V

Wykład                          s. 306

 

11.30-13.00

11.00-12.30

Dr M. Wisłocki

Fakultet 4                           s. –1

 

12.00-13.00

 

                                              s. 308

12.30-14.00

Seminarium magisterskie

Dr Ł. Krzywka

Muzealnictwo…      

Gr. 1                                   s. -1                   

 Dr S. Świsłocka-Karwot s. 406                         

 

 

 

 

12.30-14.00

Dr M. Wyrzykowska

13.00-14.00

13.15-14.45

Prof. W. Okoń

Seminarium magisterskie

 

Prof. dr hab. A. Kutaj-Markowska
s. 308

Dr hab. R. Eysymontt, prof. UWr        s. 406

Dr hab. R. Kaczmarek, prof. UWr       s. 103

Dr A. Kubala                         s. 408

 

 

 

 

 

13.15-14.45     Gr. 2

 

12.45-14.15

Mgr B. Szczepańska

Dzieje myśli o sztuce

Ćwiczenia

Gr. 1/ Gr. 2 *

                                          s. 307

 

Przedmiot fakultatywny 3

                                            s. -1

Dr A. Patała

Przedmiot fakultatywny 3

                                          s. 406

14.00-15.00

                                  s. 308

14.15-15.45

Dr hab. P. Oszczanowski

                                        

14.30-16.00

Prof. W. Okoń

 

15.00-16.00

 

 

 

Wykład monograficzny IV                                                                                   s. 308

 

 

 

15.00-16.30

Dr hab. R. Eysymontt, prof. UWr

Wykład monograficzny VI

Dzieje myśli o sztuce

Wykład                             s. 309

 

16.00-17.00

 

16.45-18.15

Dr hab. A. Zabłocka-Kos

 

                                        s. 309 

 

16.45-18.15

 

 

 

 

17.00-18.00

Seminarium magisterskie

                                   s. 407

 

 

Dr hab. R. Eysymontt

Warsztat badawczy…

Ćwicz.                             s. 309

 

*zajęcia co dwa tygodnie

 

 

Rok II

 

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-9.00

 

 

 

 

 

 

9.00-10.00

 

 

9.00-10.30 sem mgr.

Prof. A. Kozieł

Seminarium magisterskie

 

 

 

 

 

10.00-11.00

 

                                                s. 411

 

 

 

 

 

 

11.00-12.00

 

 

 

 

 

 

12.00-13.00

 

 

12.30-14.00

Seminarium magisterskie

 

 

 

 

 

12.45-14.15

 

 

 

13.00-14.00

                                          

 

Prof. dr hab. A. Kutaj-Markowska s. 308

Dr hab. R. Eysymontt, prof. UWr         s. 406

Dr hab. R. Kaczmarek, prof. UWr        s. 103

Dr hab. J. Kos                       s. 307

Dr A. Kubala                         s. 408

 

Dr S. Świsłocka-Karwot

Metodologia historii sztuki i badań nad sztuką

Wykład                    s. 308

 

14.00-15.00

 

 

 

 

 

 

15.00-16.00

 

 

                                                                                       

 

 

 

16.00-17.00

16.00-17.30

Prof. dr hab. J. Harasimowicz     gabinet

Seminarium magisterskie

 

 

 

 

 

 

                       

17.00-18.00

 

  

 

                                        

                                         

 

 

18.00-19.00

                                             

 

 

 

 

*zajęcia co dwa tygodnie