przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
121. 22-HS-S1-WprMalar2 Wprowadzenie do historii sztuki - malarstwo 2 Instytut Historii Sztuki
122. 22-HS-S1-WprRzezb1 Wprowadzenie do historii sztuki - rzeźba Instytut Historii Sztuki
123. 22-HS-S1-WprRzezb2 Wprowadzenie do historii sztuki - rzeźba 2 Instytut Historii Sztuki
124. 22-HS-S2-WMonIV2 Wykład monograficzny Instytut Historii Sztuki
125. 22-HS-S2-WMonV2 Wykład monograficzny Instytut Historii Sztuki
126. 22-HS-S2-WMonVI2 Wykład monograficzny Instytut Historii Sztuki
127. 22-HS-S2-WMonII1 Wykład monograficzny Instytut Historii Sztuki
128. 22-HS-S2-WMonIII1 Wykład monograficzny Instytut Historii Sztuki
129. 22-HS-S2-WMonI3 Wykład monograficzny Instytut Historii Sztuki
130. 22-HS-S2-WMonIII3 Wykład monograficzny Instytut Historii Sztuki
131. 22-HS-S2-WMonI1 Wykład monograficzny Instytut Historii Sztuki
132. 22-HS-S2-WMonII3 Wykład monograficzny Instytut Historii Sztuki