przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
31. 22-HS-S1-IkonIkonol2 Ikonografia i ikonologia Instytut Historii Sztuki
32. 22-HS-S-IEAH Introduction to European Art History Instytut Historii Sztuki
33. 22-HS-S1-KomTDZ Komputerowe techniki dokumentacji zabytków Instytut Historii Sztuki
34. 22-HS-S1-LeJeLa3 Lektorat języka łacińskiego Instytut Historii Sztuki
35. 22-HS-S1-LeJeLa4 Lektorat języka łacińskiego Instytut Historii Sztuki
36. 22-HS-S1-LeJeLa2 Lektorat języka łacińskiego Instytut Historii Sztuki
37. 22-HS-S1-LeJeLa1 Lektorat języka łacińskiego Instytut Historii Sztuki
38. 22-HS-S2-MHSziBnSz4 Metodologia historii sztuki i badan nad sztuką Instytut Historii Sztuki
39. 22-HS-S2-MHSziBnSz1 Metodologia historii sztuki i badań nad sztuką Instytut Historii Sztuki
40. 22-HS-S2-MHSziBnSz2 Metodologia historii sztuki i badań nad sztuką Instytut Historii Sztuki
41. 22-HS-S2-MHSziBnSz3 Metodologia historii sztuki i badań nad sztuką Instytut Historii Sztuki
42. 22-22-SPWSK-MetNSzt Metodyka nauczania sztuki Instytut Historii Sztuki
43. 22-HS-S2-Muz1 Muzealnictwo - zagadnienia ekonomiczne i prawne Instytut Historii Sztuki
44. 22-HS-S2-Muz2 Muzealnictwo - zagadnienia ekonomiczne i prawne Instytut Historii Sztuki
45. 22-HS-S1-MiOchZ6 Muzealnictwo i ochrona zabytków - zagadnienia ekonomiczne i prawne Instytut Historii Sztuki
46. 22-HS-S1-MiOchZ5 Muzealnictwo i ochrona zabytków - zagadnienia ekonomiczne i prawne Instytut Historii Sztuki
47. 22-HS-S1-NaPoHS3 Nauki pomocnicze historii sztuki Instytut Historii Sztuki
48. 22-HS-S1-ObjZabyt2 Objazd zabytkoznawczy Instytut Historii Sztuki
49. 22-HS-S1-ObjZabyt4 Objazd zabytkoznawczy Instytut Historii Sztuki
50. 22-HS-S1-ObjZabyt6 Objazd zabytkoznawczy Instytut Historii Sztuki
51. 22-HS-S1-ObozInw Obóz inwentaryzatorski Instytut Historii Sztuki
52. 22-22-SPWSK-PADzMuz Podstawy analizy dzieła muzycznego Instytut Historii Sztuki
53. 22-HS-S2-PraMz Praktyka muzealna Instytut Historii Sztuki
54. 22-22-SPWSK-Prakt Praktyka pedagogiczna Instytut Historii Sztuki
55. 22-22-SPWSK-PZEWoK Programowanie zajęć edukacji wiedzy o kulturze Instytut Historii Sztuki
56. 22-22-SPWSK-ProjKwEd Projekt kulturalny w edukacji Instytut Historii Sztuki
57. 22-HS-S1-ProI Proseminarium I Instytut Historii Sztuki
58. 22-HS-S1-ProII Proseminarium II Instytut Historii Sztuki
59. 22-HS-S1-ProIII Proseminarium III Instytut Historii Sztuki
60. 22-HS-S1-ProIV Proseminarium IV Instytut Historii Sztuki