przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
31. 22-HS-S2-MHSziBnSz3 Metodologia historii sztuki i badań nad sztuką Instytut Historii Sztuki
32. 22-HS-S2-Muz1 Muzealnictwo - zagadnienia ekonomiczne i prawne Instytut Historii Sztuki
33. 22-HS-S2-Muz2 Muzealnictwo - zagadnienia ekonomiczne i prawne Instytut Historii Sztuki
34. 22-HS-S1-MiOchZ6 Muzealnictwo i ochrona zabytków - zagadnienia ekonomiczne i prawne Instytut Historii Sztuki
35. 22-HS-S1-MiOchZ5 Muzealnictwo i ochrona zabytków - zagadnienia ekonomiczne i prawne Instytut Historii Sztuki
36. 22-HS-S1-NaPoHS3 Nauki pomocnicze historii sztuki Instytut Historii Sztuki
37. 22-HS-S1-ObjZabyt2 Objazd zabytkoznawczy Instytut Historii Sztuki
38. 22-HS-S1-ObjZabyt4 Objazd zabytkoznawczy Instytut Historii Sztuki
39. 22-HS-S1-ObjZabyt6 Objazd zabytkoznawczy Instytut Historii Sztuki
40. 22-HS-S1-ObozInw Obóz inwentaryzatorski Instytut Historii Sztuki
41. 22-HS-S2-PraMz Praktyka muzealna Instytut Historii Sztuki
42. 22-HS-S1-ProI Proseminarium I Instytut Historii Sztuki
43. 22-HS-S1-ProII Proseminarium II Instytut Historii Sztuki
44. 22-HS-S1-ProIII Proseminarium III Instytut Historii Sztuki
45. 22-HS-S1-ProIV Proseminarium IV Instytut Historii Sztuki
46. 22-HS-S1-PF1ARI Przedmiot fakultatywny - Akademicy, realiści, impresjoniści. Malarstwo XIX wieku w dobie technologii cyfrowych Instytut Historii Sztuki
47. 22-HS-S1-PF1MuziBib Przedmiot fakultatywny - Muzea i biblioteki w sieci Instytut Historii Sztuki
48. 22-HS-S1-PF3ORel Przedmiot fakultatywny - O relacjach miedzy słowem i obrazem Instytut Historii Sztuki
49. 22-HS-S1-PF1PFotDok Przedmiot fakultatywny - Podstawy fotografii dokumentalnej dla historyka sztuki Instytut Historii Sztuki
50. 22-HS-S1-PF3SztStBW Przedmiot fakultatywny - Sztuka starożytnego Bliskiego Wschodu Instytut Historii Sztuki
51. 22-HS-S1-PF1WspZjaw Przedmiot fakultatywny - Współczesne zjawiska w kulturze i problemy ich archiwizacji Instytut Historii Sztuki
52. 22-HS-S1-PF2DRCFS Przedmiot fakultatywny sprofilowany - Dawnej reklamy czar Instytut Historii Sztuki
53. 22-HS-S1-PF2JwHSzFS Przedmiot fakultatywny sprofilowany - Język w historii sztuki Instytut Historii Sztuki
54. 22-HS-S1-PF4SSkrypt Przedmiot fakultatywny sprofilowany - Skryptorium Instytut Historii Sztuki
55. 22-HS-S1-PF4TajWar Przedmiot fakultatywny sprofilowany - Tajemnice warsztatu dawnych mistrzów Instytut Historii Sztuki
56. 22-HS-S2-PF4/I/Rembr Przedmiot fakultatywny: Ile zarabiał Rembrandt, czyli sztuka i komercja w XVII-wiecznej Holandii Instytut Historii Sztuki
57. 22-HS-S2-PF4/I/Malcz Przedmiot fakultatywny: Poeta malarstwa i malarz poezji - twórczość i konteksty życia Jacka Malczewskiego Instytut Historii Sztuki
58. 22-HS-S2-PF1/I/SzKon Przedmiot fakultatywny: Sztuka i konfesjonalizacja Instytut Historii Sztuki
59. 22-HS-S2-PF3/I/SzKon Przedmiot fakultatywny: Sztuka i konfesjonalizacja 2 Instytut Historii Sztuki
60. 22-HS-S2-PF2/I/SzKP Przedmiot fakultatywny: Sztuka i kultura PRL-u Instytut Historii Sztuki