przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
61. 22-HS-S2-PF1/I/TZWKW Przedmiot fakultatywny: Teoretyczne zagadnienia współczesnej kultury wizualnej cz.I Instytut Historii Sztuki
62. 22-HS-S2-PF3/I/TZWKW Przedmiot fakultatywny: Teoretyczne zagadnienia współczesnej kultury wizualnej cz.II Instytut Historii Sztuki
63. 22-HS-S2-PF2/I/ZSiDK Przedmiot fakultatywny: Zarządzanie sztuką i dobrami kultury Instytut Historii Sztuki
64. 22-HS-S1-RynDzSzt6 Rynek dzieł sztuki - zagadnienia ekonomiczne i prawne Instytut Historii Sztuki
65. 22-HS-S1-SL-P6/1 Seminarium (licencjacko-pomocnicze) Instytut Historii Sztuki
66. 22-HS-S1-SL-P6/2 Seminarium (licencjacko-pomocnicze) Instytut Historii Sztuki
67. 22-HS-S1-SL-P6/3 Seminarium (licencjacko-pomocnicze) Instytut Historii Sztuki
68. 22-HS-S1-SL-P6/4 Seminarium (licencjacko-pomocnicze) Instytut Historii Sztuki
69. 22-HS-S1-SL-P5/4 Seminarium (licencjacko-pomocnicze) Instytut Historii Sztuki
70. 22-HS-S1-SL-P5/1 Seminarium (licencjacko-pomocnicze) Instytut Historii Sztuki
71. 22-HS-S1-SL-P5/2 Seminarium (licencjacko-pomocnicze) Instytut Historii Sztuki
72. 22-HS-S1-SL-P5/3 Seminarium (licencjacko-pomocnicze) Instytut Historii Sztuki
73. 22-HS-S2-SemMagAZKI1 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
74. 22-HS-S2-SemMagAKMI1 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
75. 22-HS-S2-SemMagPOI1 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
76. 22-HS-S2-SemMagRKI1 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
77. 22-HS-S2-SemMagJHI1 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
78. 22-HS-S2-SemMagAKI1 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
79. 22-HS-S2-SemMagWOI1 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
80. 22-HS-S2-SemMagREI1 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
81. 22-HS-S2-SemMagAKbI1 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
82. 22-HS-S2-SemMagJHI2 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
83. 22-HS-S2-SemMagPOI2 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
84. 22-HS-S2-SemMagREI2 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
85. 22-HS-S2-SemMagRKI2 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
86. 22-HS-S2-SemMagWOI2 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
87. 22-HS-S2-SemMagAKbI2 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
88. 22-HS-S2-SemMagAKI2 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
89. 22-HS-S2-SemMagAKMI2 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
90. 22-HS-S2-SemMagAZKI2 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki