przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
61. 22-HS-S1-PF1PFotDok Przedmiot fakultatywny sprofilowany- Podstawy fotografii dokumentalnej dla historyka sztuki Instytut Historii Sztuki
62. 22-HS-S1-PF2JwHSzFS Przedmiot fakultatywny - Język w historii sztuki Instytut Historii Sztuki
63. 22-HS-S1-PF3ORel Przedmiot fakultatywny - O relacjach miedzy słowem i obrazem Instytut Historii Sztuki
64. 22-HS-S1-PF3SztStBW Przedmiot fakultatywny - Sztuka starożytnego Bliskiego Wschodu Instytut Historii Sztuki
65. 22-HS-S1-PF1WspZjaw Przedmiot fakultatywny - Współczesne zjawiska w kulturze i problemy ich archiwizacji Instytut Historii Sztuki
66. 22-HS-S1-PF1ARI Przedmiot fakultatywny sprofilowany - Akademicy, realiści, impresjoniści. Malarstwo XIX wieku w dobie technologii cyfrowych Instytut Historii Sztuki
67. 22-HS-S1-PF2DRCFS Przedmiot fakultatywny sprofilowany - Dawnej reklamy czar Instytut Historii Sztuki
68. 22-HS-S1-PF1MuziBib Przedmiot fakultatywny sprofilowany - Muzea i biblioteki w sieci Instytut Historii Sztuki
69. 22-HS-S1-PF4SSkrypt Przedmiot fakultatywny sprofilowany - Skryptorium Instytut Historii Sztuki
70. 22-HS-S1-PF4TajWar Przedmiot fakultatywny sprofilowany - Tajemnice warsztatu dawnych mistrzów Instytut Historii Sztuki
71. 22-HS-S2-PF4/I/Rembr Przedmiot fakultatywny: Ile zarabiał Rembrandt, czyli sztuka i komercja w XVII-wiecznej Holandii Instytut Historii Sztuki
72. 22-HS-S2-PF4/I/Malcz Przedmiot fakultatywny: Poeta malarstwa i malarz poezji - twórczość i konteksty życia Jacka Malczewskiego Instytut Historii Sztuki
73. 22-HS-S2-PF1/I/SzKon Przedmiot fakultatywny: Sztuka i konfesjonalizacja Instytut Historii Sztuki
74. 22-HS-S2-PF3/I/SzKon Przedmiot fakultatywny: Sztuka i konfesjonalizacja 2 Instytut Historii Sztuki
75. 22-HS-S2-PF2/I/SzKP Przedmiot fakultatywny: Sztuka i kultura PRL-u Instytut Historii Sztuki
76. 22-HS-S2-PF1/I/TZWKW Przedmiot fakultatywny: Teoretyczne zagadnienia współczesnej kultury wizualnej cz.I Instytut Historii Sztuki
77. 22-HS-S2-PF3/I/TZWKW Przedmiot fakultatywny: Teoretyczne zagadnienia współczesnej kultury wizualnej cz.II Instytut Historii Sztuki
78. 22-HS-S2-PF2/I/ZSiDK Przedmiot fakultatywny: Zarządzanie sztuką i dobrami kultury Instytut Historii Sztuki
79. 22-HS-S1-RynDzSzt6 Rynek dzieł sztuki - zagadnienia ekonomiczne i prawne Instytut Historii Sztuki
80. 22-22-SPWSK-Sem3 Seminarium Instytut Historii Sztuki
81. 22-HS-S1-SL-P6/1 Seminarium (licencjacko-pomocnicze) Instytut Historii Sztuki
82. 22-HS-S1-SL-P6/2 Seminarium (licencjacko-pomocnicze) Instytut Historii Sztuki
83. 22-HS-S1-SL-P6/3 Seminarium (licencjacko-pomocnicze) Instytut Historii Sztuki
84. 22-HS-S1-SL-P6/4 Seminarium (licencjacko-pomocnicze) Instytut Historii Sztuki
85. 22-HS-S1-SL-P5/4 Seminarium (licencjacko-pomocnicze) Instytut Historii Sztuki
86. 22-HS-S1-SL-P5/1 Seminarium (licencjacko-pomocnicze) Instytut Historii Sztuki
87. 22-HS-S1-SL-P5/2 Seminarium (licencjacko-pomocnicze) Instytut Historii Sztuki
88. 22-HS-S1-SL-P5/3 Seminarium (licencjacko-pomocnicze) Instytut Historii Sztuki
89. 22-HS-S2-SemMagAZKI1 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
90. 22-HS-S2-SemMagAKMI1 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki