przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
91. 22-HS-S2-SemMagJHII4 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
92. 22-HS-S2-SemMagPOII4 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
93. 22-HS-S2-SemMagREII4 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
94. 22-HS-S2-SemMagRKII4 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
95. 22-HS-S2-SemMagWOII4 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
96. 22-HS-S2-SemMgAKMII4 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
97. 22-HS-S2-SemMgAZKII4 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
98. 22-HS-S2-SemMgAKbII4 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
99. 22-HS-S2-SemMagAKII4 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
100. 22-HS-S2-SemMgAKMII3 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
101. 22-HS-S2-SemMgPOII3 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
102. 22-HS-S2-SemMgRKII3 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
103. 22-HS-S2-SemMgJHII3 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
104. 22-HS-S2-SemMgAZKII3 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
105. 22-HS-S2-SemMgWOII3 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
106. 22-HS-S2-SemMgREII3 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
107. 22-HS-S2-SemMgAKbII3 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
108. 22-HS-S2-SemMagAKII3 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
109. 22-HS-S1-SzkBib Szkolenie biblioteczne Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
110. 22-HS-S2-SzkBib Szkolenie biblioteczne Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
111. 22-HS-S1-TeSzPl Techniki sztuk plastycznych Instytut Historii Sztuki
112. 22-HS-S1-TeoriMet6 Teoria i metodologia nauk o sztuce Instytut Historii Sztuki
113. 22-HS-S1-TeoriMet5 Teoria i metodologia nauk o sztuce Instytut Historii Sztuki
114. 22-HS-S2-WBHSzFS3 Warsztat badawczy historyka sztuki - fakultet sprofilowany Instytut Historii Sztuki
115. 22-HS-S2-WBHszFS2 Warsztat badawczy historyka sztuki - fakultet sprofilowany Instytut Historii Sztuki
116. 22-HS-S1-WprDoHSz1 Wprowadzenie do historii sztuki Instytut Historii Sztuki
117. 22-HS-S1-WprDoHSz2 Wprowadzenie do historii sztuki Instytut Historii Sztuki
118. 22-HS-S1-WprArchit1 Wprowadzenie do historii sztuki - architektura Instytut Historii Sztuki
119. 22-HS-S1-WprArchit2 Wprowadzenie do historii sztuki - architektura Instytut Historii Sztuki
120. 22-HS-S1-WprMalar1 Wprowadzenie do historii sztuki - malarstwo Instytut Historii Sztuki