przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
1. 22-HS-S2-PF1/I/SzKon Przedmiot fakultatywny: Sztuka i konfesjonalizacja Instytut Historii Sztuki
2. 22-HS-S1-HiSzWc1 Historia sztuki wczesnochrześcijańskiej Instytut Historii Sztuki
3. 22-HS-S1-ObjZabyt2 Objazd zabytkoznawczy Instytut Historii Sztuki
4. 22-HS-S2-SemMagPOI2 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
5. 22-HS-S1-PF4TajWar Przedmiot fakultatywny sprofilowany - Tajemnice warsztatu dawnych mistrzów Instytut Historii Sztuki
6. 22-HS-S2-SemMagAKII4 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
7. 22-HS-S2-SemMagAKI1 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
8. 22-HS-S2-SemMgJHII3 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
9. 22-HS-S1-MiOchZ5 Muzealnictwo i ochrona zabytków - zagadnienia ekonomiczne i prawne Instytut Historii Sztuki
10. 22-HS-S1-HiSzSP2 Historia sztuki średniowiecznej powszechnej Instytut Historii Sztuki
11. 22-HS-S1-WprMalar1 Wprowadzenie do historii sztuki - malarstwo Instytut Historii Sztuki
12. 22-HS-S2-SemMagAKI2 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
13. 22-HS-S1-LeJeLa1 Lektorat języka łacińskiego Instytut Historii Sztuki
14. 22-HS-S2-PF3/I/TZWKW Przedmiot fakultatywny: Teoretyczne zagadnienia współczesnej kultury wizualnej cz.II Instytut Historii Sztuki
15. 22-HS-S1-MiOchZ6 Muzealnictwo i ochrona zabytków - zagadnienia ekonomiczne i prawne Instytut Historii Sztuki
16. 22-HS-S1-ProII Proseminarium II Instytut Historii Sztuki
17. 22-HS-S1-PF3SztStBW Przedmiot fakultatywny - Sztuka starożytnego Bliskiego Wschodu Instytut Historii Sztuki
18. 22-HS-S2-WMonIII3 Wykład monograficzny Instytut Historii Sztuki
19. 22-HS-S1-SL-P5/3 Seminarium (licencjacko-pomocnicze) Instytut Historii Sztuki
20. 22-HS-S1-CTKiIwH Cyfrowe techniki komunikacji i informacji w humanistyce Instytut Historii Sztuki
21. 22-HS-S1-HiSzSt2 Historia sztuki starożytnej Instytut Historii Sztuki
22. 22-HS-S2-SemMagREII4 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
23. 22-HS-S2-PF2/I/ZSiDK Przedmiot fakultatywny: Zarządzanie sztuką i dobrami kultury Instytut Historii Sztuki
24. 22-HS-S2-WBHszFS2 Warsztat badawczy historyka sztuki - fakultet sprofilowany Instytut Historii Sztuki
25. 22-HS-S1-SL-P6/1 Seminarium (licencjacko-pomocnicze) Instytut Historii Sztuki
26. 22-HS-S1-PF3ORel Przedmiot fakultatywny - O relacjach miedzy słowem i obrazem Instytut Historii Sztuki
27. 22-HS-S1-HiSzSt1 Historia sztuki starożytnej Instytut Historii Sztuki
28. 22-HS-S2-SemMagJHI2 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
29. 22-HS-S2-SemMgAKbII4 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
30. 22-HS-S2-SemMagJHI1 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki