przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
1. 22-HS-W2-SzkBib Szkolenie biblioteczne Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
2. 22-HS-S2-SzkBib Szkolenie biblioteczne Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
3. 22-HS-S1-SzkBib Szkolenie biblioteczne Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
4. 22-HS-S-HSA History of Silesian Art within the Context of Central European Cultural Instytut Historii Sztuki
5. 22-HS-S2-SemMagWOI2 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
6. 22-HS-S2-SemMagPOI1 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
7. 22-HS-S2-DzMoSzt2 Dzieje myśli o sztuce Instytut Historii Sztuki
8. 22-HS-S1-SL-P6/4 Seminarium (licencjacko-pomocnicze) Instytut Historii Sztuki
9. 22-HS-W2-SemUzu1 Seminarium uzupełniające 1 Instytut Historii Sztuki
10. 22-HS-S2-WMonIV2 Wykład monograficzny Instytut Historii Sztuki
11. 22-HS-S1-NaPoHS3 Nauki pomocnicze historii sztuki Instytut Historii Sztuki
12. 22-HS-W2-WyMoIII1 Wykład monograficzny III 1 Instytut Historii Sztuki
13. 22-HS-S1-HSNMiRPiP5 Historia sztuki nowoczesnej - malarstwo i rzeźba (powszechna i polska) Instytut Historii Sztuki
14. 22-HS-S1-PF1MuziBib Przedmiot fakultatywny sprofilowany - Muzea i biblioteki w sieci Instytut Historii Sztuki
15. 22-HS-S1-WprRzezb2 Wprowadzenie do historii sztuki - rzeźba 2 Instytut Historii Sztuki
16. 22-HS-S2-SemMagJHII4 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
17. 22-HS-S2-SemMagREI1 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
18. 22-22-SPWSK-WybZPedT Wybrane zagadnienia pedagogiki twórczości Instytut Historii Sztuki
19. 22-HS-S1-ObjZabyt4 Objazd zabytkoznawczy Instytut Historii Sztuki
20. 22-HS-S2-MHSziBnSz4 Metodologia historii sztuki i badan nad sztuką Instytut Historii Sztuki
21. 22-HS-S1-SL-P5/2 Seminarium (licencjacko-pomocnicze) Instytut Historii Sztuki
22. 22-HS-S1-ProIV Proseminarium IV Instytut Historii Sztuki
23. 22-HS-S2-SemMagAKII3 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
24. 22-HS-S1-PF2DRCFS Przedmiot fakultatywny sprofilowany - Dawnej reklamy czar Instytut Historii Sztuki
25. 22-HS-S-HCA History of contemporary art Instytut Historii Sztuki
26. 22-HS-S1-IkonIkonol2 Ikonografia i ikonologia Instytut Historii Sztuki
27. 22-HS-S-HAArt History of ancient art Instytut Historii Sztuki
28. 22-HS-S2-SemMgAKMII4 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
29. 22-HS-S1-HSXXiXXIA6 Historia sztuki XX i XXI w. (powszechna i polska) - architektura Instytut Historii Sztuki
30. 22-22-SPWSK-AMetNWoK Aktywne metody nauczania "Wiedzy o kulturze" w muzeum Instytut Historii Sztuki