przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
1. 22-HS-S2-WMonIV2 Wykład monograficzny Instytut Historii Sztuki
2. 22-HS-S2-WMonV2 Wykład monograficzny Instytut Historii Sztuki
3. 22-HS-S2-WMonVI2 Wykład monograficzny Instytut Historii Sztuki
4. 22-HS-S2-WMonII1 Wykład monograficzny Instytut Historii Sztuki
5. 22-HS-S2-WMonIII1 Wykład monograficzny Instytut Historii Sztuki
6. 22-HS-S2-WMonI3 Wykład monograficzny Instytut Historii Sztuki
7. 22-HS-S2-WMonIII3 Wykład monograficzny Instytut Historii Sztuki
8. 22-HS-S2-WMonI1 Wykład monograficzny Instytut Historii Sztuki
9. 22-HS-S2-WMonII3 Wykład monograficzny Instytut Historii Sztuki
10. 22-HS-S1-WprRzezb2 Wprowadzenie do historii sztuki - rzeźba 2 Instytut Historii Sztuki
11. 22-HS-S1-WprRzezb1 Wprowadzenie do historii sztuki - rzeźba Instytut Historii Sztuki
12. 22-HS-S1-WprMalar2 Wprowadzenie do historii sztuki - malarstwo 2 Instytut Historii Sztuki
13. 22-HS-S1-WprMalar1 Wprowadzenie do historii sztuki - malarstwo Instytut Historii Sztuki
14. 22-HS-S1-WprArchit1 Wprowadzenie do historii sztuki - architektura Instytut Historii Sztuki
15. 22-HS-S1-WprArchit2 Wprowadzenie do historii sztuki - architektura Instytut Historii Sztuki
16. 22-HS-S1-WprDoHSz1 Wprowadzenie do historii sztuki Instytut Historii Sztuki
17. 22-HS-S1-WprDoHSz2 Wprowadzenie do historii sztuki Instytut Historii Sztuki
18. 22-HS-S2-WBHSzFS3 Warsztat badawczy historyka sztuki - fakultet sprofilowany Instytut Historii Sztuki
19. 22-HS-S2-WBHszFS2 Warsztat badawczy historyka sztuki - fakultet sprofilowany Instytut Historii Sztuki
20. 22-HS-S1-TeoriMet6 Teoria i metodologia nauk o sztuce Instytut Historii Sztuki
21. 22-HS-S1-TeoriMet5 Teoria i metodologia nauk o sztuce Instytut Historii Sztuki
22. 22-HS-S1-TeSzPl Techniki sztuk plastycznych Instytut Historii Sztuki
23. 22-HS-S1-SzkBib Szkolenie biblioteczne Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
24. 22-HS-S2-SzkBib Szkolenie biblioteczne Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
25. 22-HS-S2-SemMagAZKI1 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
26. 22-HS-S2-SemMagAKMI1 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
27. 22-HS-S2-SemMagPOI1 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
28. 22-HS-S2-SemMagRKI1 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
29. 22-HS-S2-SemMagJHI1 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
30. 22-HS-S2-SemMagAKI1 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki