przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
1. 22-22-SPWSK-AMetNWoK Aktywne metody nauczania "Wiedzy o kulturze" w muzeum Instytut Historii Sztuki
2. 22-22-SPWSK-DzAwNWoK Działania artystyczne w nauczaniu "Wiedzy o kulturze" Instytut Historii Sztuki
3. 22-22-SPWSK-MetNSzt Metodyka nauczania sztuki Instytut Historii Sztuki
4. 22-22-SPWSK-PADzMuz Podstawy analizy dzieła muzycznego Instytut Historii Sztuki
5. 22-22-SPWSK-PZEWoK Programowanie zajęć edukacji wiedzy o kulturze Instytut Historii Sztuki
6. 22-22-SPWSK-Prakt Praktyka pedagogiczna Instytut Historii Sztuki
7. 22-22-SPWSK-ProjKwEd Projekt kulturalny w edukacji Instytut Historii Sztuki
8. 22-22-SPWSK-Sem3 Seminarium Instytut Historii Sztuki
9. 22-22-SPWSK-WybZHMuz Wybrane zagadnienia historii muzyki Instytut Historii Sztuki
10. 22-22-SPWSK-WybZPedT Wybrane zagadnienia pedagogiki twórczości Instytut Historii Sztuki
11. 22-22-SPWSK-WybZWoT Wybrane zagadnienia wiedzy o teatrze Instytut Historii Sztuki
12. 22-HS-S-HAArt History of ancient art Instytut Historii Sztuki
13. 22-HS-S-HBArt History of baroque art Instytut Historii Sztuki
14. 22-HS-S-HCA History of contemporary art Instytut Historii Sztuki
15. 22-HS-S-HMArt History of Medieval Art Instytut Historii Sztuki
16. 22-HS-S-HSA History of Silesian Art within the Context of Central European Cultural Instytut Historii Sztuki
17. 22-HS-S-IEAH Introduction to European Art History Instytut Historii Sztuki
18. 22-HS-S1-CTKiIwH Cyfrowe techniki komunikacji i informacji w humanistyce Instytut Historii Sztuki
19. 22-HS-S1-HSNAPiP5 Historia sztuki nowoczesnej - architektura (powszechna i polska) Instytut Historii Sztuki
20. 22-HS-S1-HSNMiRPiP5 Historia sztuki nowoczesnej - malarstwo i rzeźba (powszechna i polska) Instytut Historii Sztuki
21. 22-HS-S1-HSPXXiXXI6 Historia sztuki powszechnej XX i XXI w. (powszechnej i polskiej) - malarstwo, rzeźba, nowe formy sztuki Instytut Historii Sztuki
22. 22-HS-S1-HSXXiXXIA6 Historia sztuki XX i XXI w. (powszechna i polska) - architektura Instytut Historii Sztuki
23. 22-HS-S1-HiSzNwP5R Historia sztuki nowożytnej w Polsce - Renesans Instytut Historii Sztuki
24. 22-HS-S1-HiSzNwP6B Historia sztuki nowożytnej w Polsce - barok Instytut Historii Sztuki
25. 22-HS-S1-HiSzNz3R Historia sztuki nowożytnej powszechnej - renesans Instytut Historii Sztuki
26. 22-HS-S1-HiSzNz4B Historia sztuki nowożytnej powszechnej - barok Instytut Historii Sztuki
27. 22-HS-S1-HiSzSP1 Historia sztuki średniowiecznej powszechnej Instytut Historii Sztuki
28. 22-HS-S1-HiSzSP2 Historia sztuki średniowiecznej powszechnej Instytut Historii Sztuki
29. 22-HS-S1-HiSzSrePol2 Historia sztuki średniowiecznej w Polsce Instytut Historii Sztuki
30. 22-HS-S1-HiSzSrePol3 Historia sztuki średniowiecznej w Polsce Instytut Historii Sztuki