przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
1. 22-HS-S2-WMonVI2 Wykład monograficzny Instytut Historii Sztuki
2. 22-HS-S2-WMonV2 Wykład monograficzny Instytut Historii Sztuki
3. 22-HS-S2-WMonIV2 Wykład monograficzny Instytut Historii Sztuki
4. 22-HS-S2-WMonIII3 Wykład monograficzny Instytut Historii Sztuki
5. 22-HS-S2-WMonIII1 Wykład monograficzny Instytut Historii Sztuki
6. 22-HS-S2-WMonII3 Wykład monograficzny Instytut Historii Sztuki
7. 22-HS-S2-WMonII1 Wykład monograficzny Instytut Historii Sztuki
8. 22-HS-S2-WMonI3 Wykład monograficzny Instytut Historii Sztuki
9. 22-HS-S2-WMonI1 Wykład monograficzny Instytut Historii Sztuki
10. 22-HS-S2-WBHszFS2 Warsztat badawczy historyka sztuki - fakultet sprofilowany Instytut Historii Sztuki
11. 22-HS-S2-WBHSzFS3 Warsztat badawczy historyka sztuki - fakultet sprofilowany Instytut Historii Sztuki
12. 22-HS-S2-SzkBib Szkolenie biblioteczne Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
13. 22-HS-S2-SemMgWOII3 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
14. 22-HS-S2-SemMgRKII3 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
15. 22-HS-S2-SemMgREII3 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
16. 22-HS-S2-SemMgPOII3 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
17. 22-HS-S2-SemMgJHII3 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
18. 22-HS-S2-SemMgAZKII4 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
19. 22-HS-S2-SemMgAZKII3 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
20. 22-HS-S2-SemMgAKbII4 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
21. 22-HS-S2-SemMgAKbII3 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
22. 22-HS-S2-SemMgAKMII4 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
23. 22-HS-S2-SemMgAKMII3 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
24. 22-HS-S2-SemMagWOII4 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
25. 22-HS-S2-SemMagWOI2 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
26. 22-HS-S2-SemMagWOI1 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
27. 22-HS-S2-SemMagRKII4 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
28. 22-HS-S2-SemMagRKI2 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
29. 22-HS-S2-SemMagRKI1 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
30. 22-HS-S2-SemMagREII4 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki