wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
511. Budownictwo szachulcowe w Polsce. dr hab. Rafał Eysymontt prof. nadzw. UWr Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
512. Motyw piramidy w sztuce nowożytnej i nowoczesnej. dr Agata Kubala Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
513. TWÓRCY NEONÓW W POLSKIEJ SZTUCE WSPÓŁCZESNEJ. prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska prof. nadzw. UWr Historia Sztuki - wieczorowe II stopnia
514. MOTYWY ANTYCZNE I ICH WYKORZYSTANIE W SZTUCE CHRZEŚCIJAŃSKIEJ ZACHODNIORZYMSKIEJ. dr Agata Kubala Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
515. Estetyka opakowań firmy Wedel dr Agata Kubala Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
516. Dom Towarowy Schullera w Jeleniej Górze i jego twórcy. dr Łukasz Krzywka Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
517. MYSTERIUM TREMENDUM ET FASCINANS. Narodziny Butoh, transkulturowego performansu liminalnego. prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska prof. nadzw. UWr Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
518. Augustiańskie Retabulum Mikołaja Haberschracka. dr Agata Kubala Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
519. Powiązania między literaturą a sztuką w dwudziestoleciu międzywojennym na przykładzie wybranych portretów polskich literatów. prof. dr hab. Waldemar Okoń
520. O CODZIENNOŚCI WSPÓŁCZESNEGO MIESZKAŃCA METROPOLII. RELACJA POMIĘDZY CZASEM I CIAŁEM W TWÓRCZOSCI TSAI MING-LIANGA. prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska prof. nadzw. UWr
521. Odniesienia do estytki komiksu w malarstwie, malarskość w komiksie. dr Łukasz Krzywka Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
522. Kościół filialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Godzięcinie. dr Łukasz Krzywka Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
523. Wystrój barokowy pw. Św. Jana Chrzciciela w Szczytnej na tle sztuki XVIII wieku w Hrabstwie Kłodzkim. dr Łukasz Krzywka Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
524. MOTYWY STAROŻYTNE W TWÓRCZOŚCI GUSTAVA KLIMTA. dr Agata Kubala Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
525. Malarstwo informel Tadeusza Kantora. dr Agata Kubala Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
526. Anazliza i interpretacja obrazu Pietera Bruegla Walka karnawału z postem. dr Agata Kubala Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
527. Grobowce fasadowe Petry, stolicy Państwa Nabatejskiego. dr Agata Kubala Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
528. Rysunki Paula Holza ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu. dr Łukasz Krzywka Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
529. KOŚCIÓL FILIALNY P.W. ŚW.ŚW. PIOTRA I PAWŁA W DOBROCINIE (GM.DZIERŻONIÓW) JAKO TYPOWY PRZYKŁAD ŚREDNIOWIECZNEJ FUNDACJI RYCERSKIEJ. dr hab. Romuald Kaczmarek prof. UWr
530. Pentaptyk Matki Boskiej, św. Sewera i św. Doroty z kościoła farnego w Lubinie. dr Marcin Wisłocki Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
531. Formuła kontekstualna a forma performance Jana Świdzińskiego prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska prof. nadzw. UWr Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
532. Nurt minimalistyczny we współczesnym plakacie filmowym. dr Łukasz Krzywka Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
533. Erlöserkirche we Wrocławiu (1904) Jürgena Krögera jako przykład sakralnej architektury protestanckiej przełomu XIX i XX wieku. dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos prof. nadzw. UWr
534. Renesansowy zamek w Tarnowicach Starych dr hab. Rafał Eysymontt prof. nadzw. UWr Historia Sztuki - wieczorowe II stopnia
535. POWOJENNE REWITALIZACJE SYNAGOG W POLSCE NA TLE REWITALIZACJI SYNAGOG W NIEMCZECH dr hab. Rafał Eysymontt prof. nadzw. UWr Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
536. Pałac myśliwski Moja Wola. dr Łukasz Krzywka Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
537. Prace rekonstrukcyjne prowadzone w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari. dr Agata Kubala Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
538. Alegoria Wolności w grafice Rewolucji Francuskiej 1789 - 1799. dr Agata Kubala Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
539. ZIGGURAT W ARCHITEKTURZE BLISKIEGO WSCHODU (MEZOPOTAMIA I IRAN). dr Agata Kubala Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
540. STRÓJ W STAROŻYTNYM EGIPCIE. dr Agata Kubala Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia