wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
511. Motyw śmierci w sztuce prekolumbijskich Azteków. dr Agata Kubala Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
512. Artysta grafik Edmund Bartłomiejczyk. prof. dr hab. Waldemar Okoń Historia Sztuki - wieczorowe II stopnia
513. Architektura Stanów Zjednoczonych Ameryki oczami Hugh Ferrissa ( 1889 - 1962 ). prof. dr hab. Waldemar Okoń Historia Sztuki - wieczorowe II stopnia
514. Ikony preikonoklastyczne w kontekście sztuki antyku na przykładzie wybranych ikon z Synaju. dr Agata Kubala Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
515. Recepcja gotyckiej architektury hanzeatyckiej na ziemiach Polski Zachodniej. dr hab. Rafał Eysymontt prof. nadzw. UWr Historia Sztuki - wieczorowe II stopnia
516. Wystawa elles@centrepompidou, nowa przestrzeń dla polskiej sztuki kobiet. prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska prof. nadzw. UWr Historia Sztuki - stacjonarne II stopnia
517. PEJZAŻ URBANISTYCZNY MIASTA ARABSKIEGO NA PRZYKŁADZIE KAIRU. dr hab. Rafał Eysymontt prof. nadzw. UWr Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
518. Maski hełmowe plemienia Makonde z kolekcji Wacława Korabiewicza w zbiorach Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. dr Agata Kubala Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
519. DZIEŁA SZTUKI SAKRALNEJ PRZYWIEZIONE PRZEZ REPATRIANTÓW Z KRESÓW WSCHODNICH W KOŚCIOŁACH DOLNEGO ŚLĄSKA. dr hab. Cezary Wąs Historia Sztuki - stacjonarne II stopnia
520. Kwestia poprawności przedstawień instrumentów muzycznych na przykładzie rzeźby barokowej na Śląsku. dr hab. Cezary Wąs Historia Sztuki - stacjonarne II stopnia
521. Twórczość Hugleikura Dagssona na tle historii komiksu i współczesnego społeczeństwa irlandzkiego. prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska prof. nadzw. UWr Historia Sztuki - stacjonarne II stopnia
522. Życie i twórczość Jeremiasa Josepha Knechtla (1679-1750). dr hab. Cezary Wąs
523. Miasta Pomorza Zachodniego i Nowej Marchii. Przykład średniowiecznej Chojny dr hab. Rafał Eysymontt prof. nadzw. UWr Historia Sztuki - wieczorowe II stopnia
524. Zewnętrzne formy zdobnicze charakterystyczne dla europejskiej mieszkalnej architektury ryglowej. Próba przeglądu na podstawie wybranych przykładów zachowanej zabudowy. dr hab. Rafał Eysymontt prof. nadzw. UWr Historia Sztuki - wieczorowe II stopnia