wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
511. TWÓRCY NEONÓW W POLSKIEJ SZTUCE WSPÓŁCZESNEJ. prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska prof. nadzw. UWr Historia Sztuki - wieczorowe II stopnia
512. MOTYWY ANTYCZNE I ICH WYKORZYSTANIE W SZTUCE CHRZEŚCIJAŃSKIEJ ZACHODNIORZYMSKIEJ. dr Agata Kubala Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
513. Estetyka opakowań firmy Wedel dr Agata Kubala Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
514. Dom Towarowy Schullera w Jeleniej Górze i jego twórcy. dr Łukasz Krzywka Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
515. MYSTERIUM TREMENDUM ET FASCINANS. Narodziny Butoh, transkulturowego performansu liminalnego. prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska prof. nadzw. UWr Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
516. Augustiańskie Retabulum Mikołaja Haberschracka. dr Agata Kubala Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
517. Powiązania między literaturą a sztuką w dwudziestoleciu międzywojennym na przykładzie wybranych portretów polskich literatów. prof. dr hab. Waldemar Okoń
518. O CODZIENNOŚCI WSPÓŁCZESNEGO MIESZKAŃCA METROPOLII. RELACJA POMIĘDZY CZASEM I CIAŁEM W TWÓRCZOSCI TSAI MING-LIANGA. prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska prof. nadzw. UWr
519. Odniesienia do estytki komiksu w malarstwie, malarskość w komiksie. dr Łukasz Krzywka Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
520. Kościół filialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Godzięcinie. dr Łukasz Krzywka Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
521. Wystrój barokowy pw. Św. Jana Chrzciciela w Szczytnej na tle sztuki XVIII wieku w Hrabstwie Kłodzkim. dr Łukasz Krzywka Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
522. MOTYWY STAROŻYTNE W TWÓRCZOŚCI GUSTAVA KLIMTA. dr Agata Kubala Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
523. Malarstwo informel Tadeusza Kantora. dr Agata Kubala Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
524. Anazliza i interpretacja obrazu Pietera Bruegla Walka karnawału z postem. dr Agata Kubala Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
525. Grobowce fasadowe Petry, stolicy Państwa Nabatejskiego. dr Agata Kubala Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
526. Rysunki Paula Holza ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu. dr Łukasz Krzywka Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
527. KOŚCIÓL FILIALNY P.W. ŚW.ŚW. PIOTRA I PAWŁA W DOBROCINIE (GM.DZIERŻONIÓW) JAKO TYPOWY PRZYKŁAD ŚREDNIOWIECZNEJ FUNDACJI RYCERSKIEJ. dr hab. Romuald Kaczmarek prof. UWr
528. Pentaptyk Matki Boskiej, św. Sewera i św. Doroty z kościoła farnego w Lubinie. dr Marcin Wisłocki Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
529. Formuła kontekstualna a forma performance Jana Świdzińskiego prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska prof. nadzw. UWr Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
530. Nurt minimalistyczny we współczesnym plakacie filmowym. dr Łukasz Krzywka Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
531. Erlöserkirche we Wrocławiu (1904) Jürgena Krögera jako przykład sakralnej architektury protestanckiej przełomu XIX i XX wieku. dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos prof. nadzw. UWr
532. Renesansowy zamek w Tarnowicach Starych dr hab. Rafał Eysymontt prof. nadzw. UWr Historia Sztuki - wieczorowe II stopnia
533. POWOJENNE REWITALIZACJE SYNAGOG W POLSCE NA TLE REWITALIZACJI SYNAGOG W NIEMCZECH dr hab. Rafał Eysymontt prof. nadzw. UWr Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
534. Pałac myśliwski Moja Wola. dr Łukasz Krzywka Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
535. Prace rekonstrukcyjne prowadzone w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari. dr Agata Kubala Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
536. Alegoria Wolności w grafice Rewolucji Francuskiej 1789 - 1799. dr Agata Kubala Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
537. ZIGGURAT W ARCHITEKTURZE BLISKIEGO WSCHODU (MEZOPOTAMIA I IRAN). dr Agata Kubala Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
538. STRÓJ W STAROŻYTNYM EGIPCIE. dr Agata Kubala Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
539. Rodowód Olbrzyma. Próba zrozumienia kształtu śródmiejskich galerii handlowych na przykładzie Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu i Galerii Paistów w Legnicy. dr hab. Rafał Eysymontt prof. nadzw. UWr
540. Motyw kobiety sfinksa w sztuce europejskiej i młodopolskie przykłady realizacji tego wątku. dr Andrzej Jarosz Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia