wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
541. STRÓJ W STAROŻYTNYM EGIPCIE. dr Agata Kubala Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
542. Rodowód Olbrzyma. Próba zrozumienia kształtu śródmiejskich galerii handlowych na przykładzie Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu i Galerii Paistów w Legnicy. dr hab. Rafał Eysymontt prof. UWr
543. Motyw kobiety sfinksa w sztuce europejskiej i młodopolskie przykłady realizacji tego wątku. dr Andrzej Jarosz Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
544. KONKURSY NA PLAC LESSINGA I PLAC SPOŁECZNY WE WROCŁAWIU. UTOPIJNE WIZJE MODERNISTÓW I WSPÓŁCZESNE NAWIĄZANIA. dr hab. Rafał Eysymontt prof. UWr Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
545. BRASILIA - MIASTO IDEALNE. dr hab. Rafał Eysymontt prof. UWr Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
546. Od wsi folwarczej do osiedla mieszkaniowego-o rozwoju urbanistycznym Kleciny. dr Łukasz Krzywka Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
547. Wpływ teatru elżbietańskiego na obraz Bartłomieja Strobla Młodszego Uczta u Heroda i ścięcie św. Jana Chrzciciela w Museo Del Prado w Madrycie. prof. dr hab. Jan Harasimowicz Historia Sztuki - wieczorowe II stopnia
548. KOŚCIÓŁ KANONIKÓW REGULARNYCH PW.ŚW.JAKUBA APOSTOŁA W KRZEPICACH. prof. dr hab. Jan Harasimowicz Historia Sztuki - wieczorowe II stopnia
549. Wątki infernalne i motywy stanistyczne w malarstwie polskiego meodernizmu. dr Andrzej Jarosz Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
550. CZŁOWIEK WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE. ANALIZA CYKLU JANGCY-DŁUGA RZEKA NADAVA KANDERA. prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska prof. UWr Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
551. Wizerunek św.Krzysztofa ze Świebodzic. dr Łukasz Krzywka Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
552. OSIEDLA LAT 1918-1940 NA DOLNYM ŚLĄSKU. dr hab. Rafał Eysymontt prof. UWr Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
553. Wizerunek bliskich w twórczości malarskiej Erny Rosenstein. dr Agata Kubala Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
554. Polska szkoła ilustracji w latach 60. - 80. XX wieku. dr Łukasz Krzywka Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
555. PISARZ FRANCUSKI ODKRYŁ WOJTKIEWICZA DLA POLSKI, I TO ODKRYŁ W BERLINIE... WITOLD WOJTKIEWICZ A ANDRE GIDE. dr Andrzej Jarosz Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
556. Chrzcielnica późnoromańska w kościele katedralnym pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy. dr Agata Kubala Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
557. Analiza obrazu IMIENINY BABUNI Olgi Boznańskiej. dr Andrzej Jarosz Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
558. Recepcja wzorców antycznych w barokowej rzeźbie śląskiej. dr Agata Kubala Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
559. Architektura triumfalna starożytnego Rzymu w okresie cesarstwa. dr Agata Kubala Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
560. Motyw śmierci w sztuce prekolumbijskich Azteków. dr Agata Kubala Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
561. Artysta grafik Edmund Bartłomiejczyk. prof. dr hab. Waldemar Okoń Historia Sztuki - wieczorowe II stopnia
562. Architektura Stanów Zjednoczonych Ameryki oczami Hugh Ferrissa ( 1889 - 1962 ). prof. dr hab. Waldemar Okoń Historia Sztuki - wieczorowe II stopnia
563. Ikony preikonoklastyczne w kontekście sztuki antyku na przykładzie wybranych ikon z Synaju. dr Agata Kubala Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
564. Recepcja gotyckiej architektury hanzeatyckiej na ziemiach Polski Zachodniej. dr hab. Rafał Eysymontt prof. UWr Historia Sztuki - wieczorowe II stopnia
565. Wystawa elles@centrepompidou, nowa przestrzeń dla polskiej sztuki kobiet. prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska prof. UWr Historia Sztuki - stacjonarne II stopnia
566. PEJZAŻ URBANISTYCZNY MIASTA ARABSKIEGO NA PRZYKŁADZIE KAIRU. dr hab. Rafał Eysymontt prof. UWr Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
567. Maski hełmowe plemienia Makonde z kolekcji Wacława Korabiewicza w zbiorach Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. dr Agata Kubala Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
568. DZIEŁA SZTUKI SAKRALNEJ PRZYWIEZIONE PRZEZ REPATRIANTÓW Z KRESÓW WSCHODNICH W KOŚCIOŁACH DOLNEGO ŚLĄSKA. dr hab. Cezary Wąs Historia Sztuki - stacjonarne II stopnia
569. Kwestia poprawności przedstawień instrumentów muzycznych na przykładzie rzeźby barokowej na Śląsku. dr hab. Cezary Wąs Historia Sztuki - stacjonarne II stopnia
570. Twórczość Hugleikura Dagssona na tle historii komiksu i współczesnego społeczeństwa irlandzkiego. prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska prof. UWr Historia Sztuki - stacjonarne II stopnia