wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
541. Wizerunek bliskich w twórczości malarskiej Erny Rosenstein. dr Agata Kubala Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
542. Polska szkoła ilustracji w latach 60. - 80. XX wieku. dr Łukasz Krzywka Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
543. PISARZ FRANCUSKI ODKRYŁ WOJTKIEWICZA DLA POLSKI, I TO ODKRYŁ W BERLINIE... WITOLD WOJTKIEWICZ A ANDRE GIDE. dr Andrzej Jarosz Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
544. Chrzcielnica późnoromańska w kościele katedralnym pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy. dr Agata Kubala Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
545. Analiza obrazu IMIENINY BABUNI Olgi Boznańskiej. dr Andrzej Jarosz Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
546. Recepcja wzorców antycznych w barokowej rzeźbie śląskiej. dr Agata Kubala Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
547. Architektura triumfalna starożytnego Rzymu w okresie cesarstwa. dr Agata Kubala Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
548. Motyw śmierci w sztuce prekolumbijskich Azteków. dr Agata Kubala Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
549. Artysta grafik Edmund Bartłomiejczyk. prof. dr hab. Waldemar Okoń Historia Sztuki - wieczorowe II stopnia
550. Architektura Stanów Zjednoczonych Ameryki oczami Hugh Ferrissa ( 1889 - 1962 ). prof. dr hab. Waldemar Okoń Historia Sztuki - wieczorowe II stopnia
551. Ikony preikonoklastyczne w kontekście sztuki antyku na przykładzie wybranych ikon z Synaju. dr Agata Kubala Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
552. Recepcja gotyckiej architektury hanzeatyckiej na ziemiach Polski Zachodniej. dr hab. Rafał Eysymontt prof. nadzw. UWr Historia Sztuki - wieczorowe II stopnia
553. Wystawa elles@centrepompidou, nowa przestrzeń dla polskiej sztuki kobiet. prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska prof. nadzw. UWr Historia Sztuki - stacjonarne II stopnia
554. PEJZAŻ URBANISTYCZNY MIASTA ARABSKIEGO NA PRZYKŁADZIE KAIRU. dr hab. Rafał Eysymontt prof. nadzw. UWr Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
555. Maski hełmowe plemienia Makonde z kolekcji Wacława Korabiewicza w zbiorach Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. dr Agata Kubala Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
556. DZIEŁA SZTUKI SAKRALNEJ PRZYWIEZIONE PRZEZ REPATRIANTÓW Z KRESÓW WSCHODNICH W KOŚCIOŁACH DOLNEGO ŚLĄSKA. dr hab. Cezary Wąs Historia Sztuki - stacjonarne II stopnia
557. Kwestia poprawności przedstawień instrumentów muzycznych na przykładzie rzeźby barokowej na Śląsku. dr hab. Cezary Wąs Historia Sztuki - stacjonarne II stopnia
558. Twórczość Hugleikura Dagssona na tle historii komiksu i współczesnego społeczeństwa irlandzkiego. prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska prof. nadzw. UWr Historia Sztuki - stacjonarne II stopnia
559. Życie i twórczość Jeremiasa Josepha Knechtla (1679-1750). dr hab. Cezary Wąs
560. Miasta Pomorza Zachodniego i Nowej Marchii. Przykład średniowiecznej Chojny dr hab. Rafał Eysymontt prof. nadzw. UWr Historia Sztuki - wieczorowe II stopnia
561. Zewnętrzne formy zdobnicze charakterystyczne dla europejskiej mieszkalnej architektury ryglowej. Próba przeglądu na podstawie wybranych przykładów zachowanej zabudowy. dr hab. Rafał Eysymontt prof. nadzw. UWr Historia Sztuki - wieczorowe II stopnia