wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
541. KONKURSY NA PLAC LESSINGA I PLAC SPOŁECZNY WE WROCŁAWIU. UTOPIJNE WIZJE MODERNISTÓW I WSPÓŁCZESNE NAWIĄZANIA. dr hab. Rafał Eysymontt prof. nadzw. UWr Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
542. BRASILIA - MIASTO IDEALNE. dr hab. Rafał Eysymontt prof. nadzw. UWr Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
543. Od wsi folwarczej do osiedla mieszkaniowego-o rozwoju urbanistycznym Kleciny. dr Łukasz Krzywka Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
544. Wpływ teatru elżbietańskiego na obraz Bartłomieja Strobla Młodszego Uczta u Heroda i ścięcie św. Jana Chrzciciela w Museo Del Prado w Madrycie. prof. dr hab. Jan Harasimowicz Historia Sztuki - wieczorowe II stopnia
545. KOŚCIÓŁ KANONIKÓW REGULARNYCH PW.ŚW.JAKUBA APOSTOŁA W KRZEPICACH. prof. dr hab. Jan Harasimowicz Historia Sztuki - wieczorowe II stopnia
546. Wątki infernalne i motywy stanistyczne w malarstwie polskiego meodernizmu. dr Andrzej Jarosz Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
547. CZŁOWIEK WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE. ANALIZA CYKLU JANGCY-DŁUGA RZEKA NADAVA KANDERA. prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska prof. nadzw. UWr Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
548. Wizerunek św.Krzysztofa ze Świebodzic. dr Łukasz Krzywka Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
549. OSIEDLA LAT 1918-1940 NA DOLNYM ŚLĄSKU. dr hab. Rafał Eysymontt prof. nadzw. UWr Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
550. Wizerunek bliskich w twórczości malarskiej Erny Rosenstein. dr Agata Kubala Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
551. Polska szkoła ilustracji w latach 60. - 80. XX wieku. dr Łukasz Krzywka Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
552. PISARZ FRANCUSKI ODKRYŁ WOJTKIEWICZA DLA POLSKI, I TO ODKRYŁ W BERLINIE... WITOLD WOJTKIEWICZ A ANDRE GIDE. dr Andrzej Jarosz Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
553. Chrzcielnica późnoromańska w kościele katedralnym pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy. dr Agata Kubala Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
554. Analiza obrazu IMIENINY BABUNI Olgi Boznańskiej. dr Andrzej Jarosz Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
555. Recepcja wzorców antycznych w barokowej rzeźbie śląskiej. dr Agata Kubala Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
556. Architektura triumfalna starożytnego Rzymu w okresie cesarstwa. dr Agata Kubala Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
557. Motyw śmierci w sztuce prekolumbijskich Azteków. dr Agata Kubala Historia Sztuki - wieczorowe I stopnia
558. Artysta grafik Edmund Bartłomiejczyk. prof. dr hab. Waldemar Okoń Historia Sztuki - wieczorowe II stopnia
559. Architektura Stanów Zjednoczonych Ameryki oczami Hugh Ferrissa ( 1889 - 1962 ). prof. dr hab. Waldemar Okoń Historia Sztuki - wieczorowe II stopnia
560. Ikony preikonoklastyczne w kontekście sztuki antyku na przykładzie wybranych ikon z Synaju. dr Agata Kubala Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
561. Recepcja gotyckiej architektury hanzeatyckiej na ziemiach Polski Zachodniej. dr hab. Rafał Eysymontt prof. nadzw. UWr Historia Sztuki - wieczorowe II stopnia
562. Wystawa elles@centrepompidou, nowa przestrzeń dla polskiej sztuki kobiet. prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska prof. nadzw. UWr Historia Sztuki - stacjonarne II stopnia
563. PEJZAŻ URBANISTYCZNY MIASTA ARABSKIEGO NA PRZYKŁADZIE KAIRU. dr hab. Rafał Eysymontt prof. nadzw. UWr Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
564. Maski hełmowe plemienia Makonde z kolekcji Wacława Korabiewicza w zbiorach Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. dr Agata Kubala Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
565. DZIEŁA SZTUKI SAKRALNEJ PRZYWIEZIONE PRZEZ REPATRIANTÓW Z KRESÓW WSCHODNICH W KOŚCIOŁACH DOLNEGO ŚLĄSKA. dr hab. Cezary Wąs Historia Sztuki - stacjonarne II stopnia
566. Kwestia poprawności przedstawień instrumentów muzycznych na przykładzie rzeźby barokowej na Śląsku. dr hab. Cezary Wąs Historia Sztuki - stacjonarne II stopnia
567. Twórczość Hugleikura Dagssona na tle historii komiksu i współczesnego społeczeństwa irlandzkiego. prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska prof. nadzw. UWr Historia Sztuki - stacjonarne II stopnia
568. Życie i twórczość Jeremiasa Josepha Knechtla (1679-1750). dr hab. Cezary Wąs
569. Miasta Pomorza Zachodniego i Nowej Marchii. Przykład średniowiecznej Chojny dr hab. Rafał Eysymontt prof. nadzw. UWr Historia Sztuki - wieczorowe II stopnia
570. Zewnętrzne formy zdobnicze charakterystyczne dla europejskiej mieszkalnej architektury ryglowej. Próba przeglądu na podstawie wybranych przykładów zachowanej zabudowy. dr hab. Rafał Eysymontt prof. nadzw. UWr Historia Sztuki - wieczorowe II stopnia