Zapraszamy studentów II roku studiów 1. stopnia na kierunku Historia do udziału w wyjeździe studyjnym do Katowic, Krakowa i Warszawy realizowanym w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022


"Śladami historii po Warszawie i Gdańsku"


Wyjazdy studyjne Kłodzko-Poznań-WarszawaRecords management i Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją w administracji


Wprowadzenie do edytorstwa prasowego w zakresie popularyzacji wiedzy o historii wojskowości


Informacja odnośnie planów zajęć i zapisów w USOS oraz spotkań organizacyjnych


Historia w miejscu pamięci (Piaśnica, Sztutowo) i w przestrzeni miasta (Gdańsk, Gdynia)


Asystent (post-doc) w projekcie „Greek City in the Hellenistic and Roman Age and Territorial Powers”


Historia cywilizacji śródziemnomorskich - studia 2. stopnia