Pracownicy Biblioteki IH UWr.

STANOWISKO

IMIĘ I NAZWISKO

NUMER TELEFONU

NUMER POKOJU

Kustosz-kierownik

mgr Beata Nowak

375-2981

125

Kustosz

mgr Iwona Mrozowicz

375-2981

125

Kustosz

mgr Zbigniew Murawski

375-2508

132

Starszy bibliotekarz

mgr Patrycja Wiedemann

375-2123

133

Bibliotekarz

mgr Izabela Andrakowicz

375-2123

133

Bibliotekarz

mgr Marcin Zubel

375-2550

126