Aktualności / News

22 stycznia 2018 r. rusza rekrutacja na studia za granicą w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019, zgłoszenia będą przyjmowane do 18 lutego przez koordynatora programu prof. UWr. Pawła Jaworskiego (gabinet 421, konsultacje w poniedziałki od 10.15 i wtorki od 11.45). Szczegółowe zasady rekrutacji w zakładce Erasmus+ / Dokumenty / Studia

 

Lista uczelni partnerskich jest dostępna na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej: https://international.uni.wroc.pl/pl/uczelnie-partnerskie/umowy-bilateralne-erasmus

 

Rekrutacja na praktyki zagraniczne odbywa się w sposób ciągły. Szczegółowe zasady w zakładce Erasmus+ / Dokumenty / Praktyki

 

Recruitment process for study mobilities in 2018/2019 academic year under the framework of Erasmus+ programme will take place between January, 22 and February, 18. The applications should be submitted to the Erasmus+ coordinator at the Institute of History prof. Paweł Jaworski (room 421, duty hours: Monday 10.15-11.45 and Tuesday 11.45-12.15). For details of the recruitment rules see section Erasmus+ / Documents / Studies

 

The list of partner universities is available at the International Office website: https://international.uni.wroc.pl/pl/uczelnie-partnerskie/umowy-bilateralne-erasmus

 

Recruitment for traineeships is possible continuously throughout the academic year. For details of the recruitment rules see section Erasmus+ / Documents / Traineeships