Ogłoszenia dla pracowników

W związku wyborami przedstawicieli pracowników w grupie pozostałych nauczycieli akademickich do Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr (wybory uzupełniające na kadencję 2016-2020), Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza godziny dziekańskie w dniu 25 kwietnia od godziny 13.30 do godziny 16.30 dla pracowników naukowo-dydaktycznych (doktorów i magistrów).


Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych zaprasza pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych (doktorów i magistrów) do udziału w zebraniu wyborczym zwołanym w celu wyboru przedstawicieli pracowników w grupie pozostałych nauczycieli akademickich do Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr (wybory uzupełniające na kadencję 2016-2020)


W dniach 12-13.04 (czwartek-piątek) Biblioteka Kulturoznawstwa i Muzykologii będzie nieczynna. W pilnych sprawach proszę o kontakt z sekretariatem Instytutu Kulturoznawstwa.


Instytut Kulturoznawstwa UWr oraz Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze zapraszają na Kongres Polskiego Kulturoznawstwa, który odbędzie się w dniach 16-17 lutego 2018 roku we Wrocławiu. Celem Kongresu jest refleksja nad kondycją oraz przyszłością nauk o kulturze, dyscypliny kulturoznawczej i ośrodków kulturoznawczych w Polsce.


Publikacje w czasopismach naukowych, posiadających i nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor, znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) oraz w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).