Ogłoszenia dla studentów

Z powodu wyjazdu służbowego w dniach 20-22.11 nie odbędą się zajęcia opcyjne "Laboratory of the Anthropocene", zajęcia z Teorii kultury oraz konsultacje dr. Jacka Małczyńskiego. O terminie odrobienia zajęć studenci zostaną poinformowani drogą e-mailową.


W dniu 19.11.18 (poniedziałek) nie odbędą się zajęcia III roku lic. "Warsztat krytyki filmowej" prowadzone przez mgr A. Janikowską. Zajęcia zostaną odrobione ze studentami w innym terminie


08.11 (czwartek) z powody wyjazdu służbowego nie odbędą się zajęcia z Teorii kultury oraz konsultacje dr. Jacka Małczyńskiego


Ze względu na chorobę zajęcia i konsultacje dr Doroty Koczanowicz w dniach 6-8 listopada zostają odwołane.


W dniu 6.11 nie odbędą się zajęcia 'Pornografia współczesna' prowadzone przez mgr Katarzynę Jewtuch. Zajęcia odrobione zostaną w innym, ustalonym z kursantami terminie


Zajęcia i konsultacje dr. Dawida Junke w terminie od 5 do 10 XI zostają odwołane z powodu wyjazdu badawczego.


Zajęcia i konsultacje dra Krzysztofa Łukasiewicza przewidziane na 30. października b.r. odbędą się w innym terminie.


29.10.2018

Spotkania informacyjne w sprawie stypendiów zagranicznych w ramach programu Erasmus+ 2019/2020:
Terminy: 09.11.18, piątek, godz. 13.00 lub 21.11.18, środa, godz. 13.00
Miejsce: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 7/10, budynek D, sala 1D


25.10 nie odbędą się zajęcia z Teorii kultury oraz konsultacje dr. Jacka Małczyńskiego


W dniach 23 i 24.10 konsultacje dr Magdaleny Barbaruk nie odbędą się


Konsultacje dr Zamorskiej w dn. 23 X wyjątkowo odbędą się w godzinach 13.30-14.30 (s. 30)