Szkice Kulturoznawcze

Do rzeczy! Szkice kulturoznawcze,
red. J. Małczyński, R. Tańczuk,
Atut, Wrocław 2011.

Nie ma wątpliwości, że na naszych oczach zmienia się status rzeczy w myśleniu humanistycznym. Od nieco lekceważąco i jednowymiarowo traktowanej dotąd „kultury materialnej” przechodzi się obecnie w myśleniu humanistycznym (i to na wielu polach: od archeologii, przez historię do antropologii kulturowej) do bardziej kompleksowych badań, które starają się oddać nie tylko ich pragmatyczny, użytecznościowy aspekt, ale ponadto eksponują ich status komunikacyjny, semiotyczny, duchowy, a nawet – horribile dictu –metafizyczny. Zwrot ku – tak właśnie rozumianym – rzeczom, można uznać za trwałą tendencję współczesnej humanistyki.

z recenzji dr hab. Dariusza Czai

Spis treści:

 • Wprowadzenie
 • Agata Dymała: Omamieni monidłem – rzecz o pożądanej niewierności obrazu
 • Magdalena Kreis: Trash art, czyli życie po życiu śmieci
 • Katarzyna Mikołajczak: Przedmiot w teatralnym laboratorium
 • Katarzyna Zawadzka: Kimono – orientalny przedmiot erotyczny
 • Anna Małecka: Dowód rzeczowy niewyrażalnego. Dzieło sztuki wobec Zagłady na przykładzie  97 x 38 x 45 (1942/2006) Mirosława Bałki
 • Karolina Brzęk: Rzeczy i ludzie w powojennym Wrocławiu
 • Przemysław Dudziński: iPod Classic i jego (krótki) żywot
 • Marta Banyś: Od towaru do prezentu. O opakowaniu w kulturze

Appendix

 • Krzysztof Forkasiewicz: U granic sprawiedliwego handlu: kapitalizm a forma towarowa
 • Anna Wojtowicz: Zwierzę (nie) jest rzeczą – uprzedmiotowienie zwierząt w nowoczesnym społeczeństwie