„Dolny Śląsk w tworzeniu”, red. Izolda Topp, Andrzej Saj, Piotr Jakub Fereński

Dolny Slask w tworzeniu

Książka jest rezultatem i podsumowaniem programu artystyczno-badawczego Dolny Śląsk w tworzeniu. Przestrzenie  kultury. Głównym celem programu była dokumentacja projektów i indywidualnych postaw twórców zamieszkujących region Dolnego Śląska oraz próba opisu złożonych relacji artystów i animatorów kultury z miejscem, w którym działają i żyją. Zatrzymane w książkowym kadrze obrazy i fotografie składają się na mapę o innej niż geograficzna topografii. Kulturowa przestrzeń Dolnego Śląska przedstawiona została zarówno w tekstach, próbujących wprowadzić pojęciowe rozróżnienia, jak w literackich esejach, w relacjach lokalnych ekspertów, mających opisowy charakter oraz w głosach samych twórców.Zdjęcia, filmy i reportaż radiowy stanowią integralną część książki, składając się na jej wielobarwną, palimpsestową narrację.

Dolny Śląsk w tworzeniu/ Lower Silesia in the (Art)Making to przede wszystkim propozycja nowego sposobu myślenia o dolnośląskiej tożsamości, która uwzględnia jej zmienność i związek z indywidualnym doświadczeniem, a w tworzeniu dostrzega wielowymiarowy proces. Proces, który wyzwala z ograniczającej naszą wolność oczywistości w postrzeganiu świata i intensyfikuje zmysłową nań reakcję, pozwala odkrywać zróżnicowanie kulturowej przestrzeni. Punktem odniesienia i swego rodzaju modelem takiego ujęcia tożsamości regionalnej były twórcze działania artystów i animatorów realizowane na Dolnym Śląsku, zarejestrowane podczas mobilnych plenerów Silesia Art Biennale.

Redaktorzy książki: Izolda Topp, Andrzej Saj, Piotr Jakub Fereński

Autorzy tekstów: Magdalena Barbaruk, Manfred Bator, Stefan Bednarek, Piotr Jakub Fereński, Patrycja Franczyk, Jolanta Kowalska, Robert Losiak, Karol Maliszewski, Joanna Mielech, Edyta Patro, Roger Piaskowski, Łada Ponikowska, Andrzej Saj, Marek Śnieciński, Izolda Topp, Henryk Waniek, Marta Zilbert.

Głosy twórców: Bożena Biskupska, Urszula Broll, Sambor Dudziński, Jacek Jaśko, Maciej Kaziński, Piotr Makała, Dariusz Miliński, Stanisław Sasza Stawiarski, Olga Tokarczuk, Paweł Trybalski.

Autorzy zdjęć, biorący udział w projekcie: Andrzej Dudek-Dürer, Jacek Jaśko, Wacław Ropiecki, Krzysztof Saj, Rafał Warzecha, Igor Wójcik.

Autorzy filmów: Małgorzata Kaźmierczak, Mirosław Rajkowski.

Autor reportażu radiowego: Mariusz Marks.

Książka podsumowuje projekt Silesia Art Biennale 2., zrealizowany w ramach programu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 i sfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego