Wykaz punktowanych czasopism

CZĘŚĆ A

PUBLIKACJE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH POSIADAJĄCYCH WSPÓŁCZYNNIK WPŁYWU IMPACT FACTOR, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BAZIE JOURNAL CITATION REPORTS (JCR)

*POGRUBIONO TYTUŁY CZASOPISM SZCZEGÓLNIE WARTYCH UWAGI

 

ACROSS LANGUAGES AND CULTURE  20

ACTA SOCIOLOGICA   30

AFRICAN AND ASIAN STUDIES  20

AMERICAN JOURNAL OF SOCIOLOGY 50

AMERICAN SOCIOLOGICAL REVIEW 50

ANNALS OF TOURISM RESEARCH 45

ANNUAL REVIEW OF ANTHROPOLOGY 45

ANNUAL REVIEW OF SOCIOLOGY 50

ANTHROPOLOGICAL THEORY 30

BRITISH JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY 35

BULLETIN OF LATIN AMERICAN RESEARCH 20

CENTRAL EUROPEAN HISTORY 30

CITY & COMMUNITY 30

COMMUNICATION AND CRITICAL-CULTURAL STUDIES 25

COMMUNICATION CULTURE & CRITIQUE 15

COMMUNICATION RESEARCH 45

COMMUNIST AND POST-COMMUNIST STUDIES 20

COMPARATIVE STUDIES IN SOCIETY AND HISTORY 30

CONTEMPORARY EUROPEAN HISTORY 30

CONTINUITY AND CHANGE 20

CONTINUUM-JOURNAL OF MEDIA & CULTURAL STUDIES 25

CRITICAL ARTS-SOUTH-NORTH CULTURAL AND MEDIA STUDIES 25

CRITICAL INQUIRY 40

CRITICAL STUDIES IN MEDIA COMMUNICATION 20

CROSS-CULTURAL RESEARCH 35

CULTURAL ANTHROPOLOGY 45

CULTURAL CRITIQUE 25

CULTURAL DIVERSITY & ETHNIC MINORITY PSYCHOLOGY 40

CULTURAL GEOGRAPHIES 35

CULTURAL SOCIOLOGY 25

CULTURAL STUDIES 30

CULTURE & PSYCHOLOGY 25

CURRENT ANTHROPOLOGY 45

CURRENT SOCIOLOGY 30

DESIGN STUDIES 40

DIFFERENCES-A JOURNAL OF FEMINIST CULTURAL STUDIES 25

DISCOURSE & COMMUNICATION 25

DISCOURSE & SOCIETY 30

DISCOURSE CONTEXT & MEDIA 20

DU BOIS REVIEW-SOCIAL SCIENCE RESEARCH ON RACE 30

EAST EUROPEAN POLITICS AND SOCIETIES 25

EMOTION SPACE AND SOCIETY 25

ETHICS 40

ETHNIC AND RACIAL STUDIES 35

ETHNICITIES 30

ETHNOLOGY: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF CULTURAL AND SOCIAL ANTHROPOLOGY 15

EUROPEAN JOURNAL OF COMMUNICATION 30

EUROPEAN JOURNAL OF CULTURAL STUDIES 40

EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL THEORY 25

EUROPEAN JOURNAL OF WOMENS STUDIES 30

EUROPEAN URBAN AND REGIONAL STUDIES 35

FEMINIST STUDIES 20

FEMINIST THEORY 30

FOOD CULTURE & SOCIETY 20

FRENCH CULTURAL STUDIES 15

GENDER & SOCIETY 50

GENDER PLACE AND CULTURE 35

GLOBALIZATIONS 30

GLQ-A JOURNAL OF LESBIAN AND GAY STUDIES 25

HISTORICAL MATERIALISM-RESEARCH IN CRITICAL MARXIST THEORY 25

HISTORY AND THEORY 45

INTERCULTURAL PRAGMATICS 35

ITERNATIONAL JOURNAL OF ARTS MANAGEMENT 15

INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNICATION 25

INTERNATIONAL JOURNAL OF CULTURAL STUDIES 30

INTERNATIONAL JOURNAL OF HERITAGE STUDIES 25

INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERCULTURAL RELATION 30

JOURNAL OF AFRICAN CULTURAL STUDIES 20

JOURNAL OF BELIEFS & VALUES: STUDIES IN RELIGION & EDUCATION 20

JOURNAL OF CULTURAL HERITAGE 25

JOURNAL OF ETHNIC AND MIGRATION STUDIES 35

JOURNAL OF LATIN AMERICAN CULTURAL STUDIES 20

JOURNAL OF LATIN AMERICAN STUDIES 35

JOURNAL OF MATERIAL CULTURE 35

JOURNAL OF MIDDLE EAST WOMENS STUDIES 25

JOURNAL OF POPULAR CULTURE 15

JOURNAL OF SOCIAL PHILOSOPHY 15

JOURNAL OF SPANISH CULTURAL STUDIES 25

JOURNAL OF TOURISM AND CULTURAL CHANGE 15

JOURNAL OF URBAN HISTORY 15

JOURNAL OF VISUAL COMMUNICATION AND IMAGE REPRESENTATION 30

JOURNAL OF VISUAL CULTURE 25

LANGUAGE AND INTERCULTURAL COMMUNICATION 30

LATIN AMERICAN POLITICS AND SOCIETY 25

LATIN AMERICAN RESEARCH REVIEW 25

MEDIA CULTURE & SOCIETY 30

MODERN CHINESE LITERATURE AND CULTURE 15

MULTILINGUA-JOURNAL OF CROSS-CULTURAL AND INTERLANGUAGE COMMUNICATION 25

NATURE + CULTURE 20

NEW MEDIA & SOCIETY 50

POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW 15

RACE & CLASS 20

RETHINKING HISTORY 25

SOCIAL & CULTURAL GEOGRAPHY 35

SPACE AND CULTURE 25

SPANISH IN CONTEXT 20

STUDIES IN EAST EUROPEAN THOUGHT 15

THEORY CULTURE & SOCIETY 45

TOPIA-CANADIAN JOURNAL OF CULTURAL STUDIES 15

URBAN STUDIES 35

 

 

CZĘŚĆ B

CZASOPISMA NAUKOWE NIEPOSIADAJĄCE WSPÓŁCZYNNIKA WPŁYWU IMPACT FACTOR

 

AKCENT. LITERATURA I SZTUKA. KWARTALNIK 10

ANALIZA I EGZYSTENCJA 10

ANTHROPOLOGICAL REVIEW 15

ARCHIWUM HISTORII FILOZOFII I MYŚLI SPOŁECZNEJ 10

AVANT. PISMO AWANGARDY FILOZOFICZNO-NAUKOWEJ 13

BIULETYN HISTORII SZTUKI 15

BOHEMISTYKA 13

CHOWANNA 10

CZAS KULTURY 12

DIALOG 10

DIDASKALIA 14

ER(R)GO. TEORIA – LITERATURA – KRYTYKA 11

ESTETYKA I KRYTYKA 12

ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL 12

ETNOGRAFIA POLSKA 12

ETNOLINGWISTYKA. PROBLEMY JĘZYKA I KULTURY 13

ETYKA 10

HISTORYKA. STUDIA METODOLOGICZNE 13

HOMO LUDENS 9

INTERNETOWY MAGAZYN FILOZOFICZNY HYBRIS 9

JĘZYK A AKULTURA 12

KONTEKSTY. POLSKA SZTUKA LUDOWA 13

KRONOS. METAFIZYKA, KULTURA, RELIGIA 12

KULTURA – HISTORIA – GLOBALIZACJA 8

KULTURA I EDUKACJA 12

KULTURA I HISTORIA 8

KULTURA I SPOŁECZEŃŚTWO 14

KULTURA I WARTOŚCI 7

KULTURA POPULARNA 10

KULTURA WSPÓŁCZESNA 11

KULTURA – SPOŁECZEŃSTWO – EDUKACJA 10

KWARTALNIK FILMOWY 13

KWARTALNIK HISTORYCZNY 11

LITERATURA I KULTURA POPULARNA 11

LITERATURA LUDOWA 11

MUZEALNICTWO 12

MUZYKA 14

NAUKA 10

OPUSCULA  MUSEALIA 13

ORBIS LINGUARUM 10

PAMIĘTNIK LITERACKI 12

PAMIĘTNIK TEATRALNY 14

PORÓWNANIA 14

POZNAŃSKIE STUDIA POLONISTYCZNE. SERIA LITERACKA 13

PRACE ETNOGRAFICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UJ 10

PRACE KOMISJI KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 13

PRACE KULTUROZNAWCZE 6

PRAKTYKA TEOTRETYCZNA 10

PRZEGLĄD FILOZOFICZNY – NOWA SERIA 11

PRZEGLĄD HISTORYCZNY 12

PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY 12

PRZEGLĄD KULTUROZNAWCZY 14

PRZEGLĄD SOCJOLOGICZNY 15

PRZEGLĄD SOCJOLOGII JAKOŚCIOWEJ 13

PRZEGLĄD ZACHODNI 12

PRZESTRZENIE TEORII 13

QUALITATIVE SOCIOLOGY REVIEW 12

ROCZNIK ANTROPOLOGII HISTORII 11

ROCZNIKI FILOZOFICZNE 14

ROCZNIKI HUMANISTYCZNE 15

SENSUS HISTORIAE 11

SOCIETAS/COMMUNITAS 12

STUDIA FILMOZNAWCZE 9

STUDIA HISTORYCZNE 12

STUDIA IBERYSTYCZNE 10

STUDIA JUDAICA 10

STUDIA KULTUROZNAWCZE 7

STUDIA MEDIOZNAWCZE 12

STUDIA MIEJSKIE 10

STUDIA PHILOSOPHICA WRATISLAVIENSIA 10

STUDIA SOCJOLOGICZNE 14

SZTUKA I FILOZOFIA 10

TEKST I DYSKURS 10

TEKSTUALIA. PALIMPSESTY LITERACKIE ARTYSTYCZNE NAUKOWE 11

TEMATY I KONTEKSTY 12

TERMINUS. CZASOPISMO WYDZIAŁU POLONISTYKI UJ 14

WIDOK. TEORIE I PRAKTYKI KULTURY WIZUALNEJ 11

ZAGADNIENIA NAUKOZNAWSTWA 11

ZAGŁADA ŻYDÓW. STUDIA I MATERIAŁY 11

ZARZĄDZANIE W KULTURZE 14

ZESZYTY ETNOLOGII WROCŁAWSKIEJ 7

 

CZĘŚĆ C

CZASOPISMA NAUKOWE ZNAJDUJĄCE SIĘ W BAZIE EUROPEAN REFERENCE INDEX FOR THE HUMANITIES (ERIH)

*POGRUBIONO CZASOPISMA POLSKIE

 

ANNALES. HISTOIRE, SCIENCES, SOCIALES 20

ANTHROPOLOGICAL JOURNAL OF EUROPEAN CULTURES 10

ANTHROPOLOGY IN ACTION 20

ANTHROPOLOGY IF EAST EUROPE REVIEW 10

ANTHROPOLOGY TODAY 25

ART CRITICISM 10

ART HISTORY 15

ARTIUM QUAESTIONES 10

BRITISH JOURNAL OF AESTHETICS 20

COMMUNICATION QUARTERLY 25

CRITICAL STUDIES. A JOURNAL OF CRITICAL THEORY, LITERATURE AND CULTURE 10

CULTURAL ANALYSIS. AN INTERDISCIPLINARY FORUM ON FOLKLORE AND POPULAR CULTURE 10

CULTURAL AND SOCIAL HISTORY. THE JOURNAL OF THE SOCIAL HISTORY SOCIETY 20

CULTURE & HISTORY 10

CULTURE, LANGUAGE AND REPRESENTATION 10

DIALECTICAL ANTHROPOLOGY 20

DRAMA REVIEW 20

EARLY POPULAR VISUAL CULTURE 15

EASTERN ANTHROPOGIST 15

ETHICAL THEORY AND MORAL PRACTICE 25

ETHNOLOGY. AN INTERNATION JOURNAL OF CULTURAL AND SOCIAL ANTHROPOLOGY 10

FASHION THEORY. THE JOURNAL OF DRESS, BODY & CULTURE 20

FEMINIST MEDIA STUDIES 25

FILM & HISTORY 10

FILOZOFIA NAUKI 15

GENDER & HISTORY 20

HISTORY & MEMORY 10

HISTORY AND ANTHROPOLOGY 20

HISTORY OF EUROPEAN IDEAS 20

HISTORY OF PHOTOGRAPHY 20

HISTORY OF RELIGIONS 20

HOLOCAUST AND GENOCIDE STUDIES 1

IMAGES. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF EUROPEAN FILM, PERFORMING ARTS AND AUDIOVISUAL COMMUNICATION 10

INVISIBLE CULTURE 10

JEWISH QUARTERLY REVIEW 20

JOURNAL OF AeSTHETICS ART CRITICISM 20

JOURNAL OF CONTEMPORARY RELIGION 25

JOURNAL OF ETHICS 20

JOURNAL OF HISTORY COLLECTIONS 15

JOUNAL OF INTERCULTURAL COMMUNICATION 20

JOURNAL OF LESBIAN STUDIES 20

JOURNAL OF POSTCOLONIAL WRITING 20

JOURNAL OF RELIGIOUS HISTORY 20

JOURNAL OF THE HISTORY OF IDEAS 20

KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ 10

NATIONAL IDENTIES 20

NEW LITERARY HISTORY 25

PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH 10

PERFORMANCE RESEARCH 15

POSTCOLONIAL STUDIES 20

PRINCIPIA 10

PRZEGLĄD FILOZOFICZNO-LITERACKI 10

PRZEGLĄD RELIGIOZNAWCZY 10

REVIEWS IN ANTHROPOLOGY 20

SOCIAL ANTHROPOLOGY/ANTHROPOLOGIE SOCIALE 25

STUDIA MUZEALNE 10

STUDIA SEMIOTYCZNE 10

TEKSTY DRUGIE 15

VISUAL ANTRHOPOLOGY 15

VISUAL ANTHROPOLOGY REVIEW 10

ZAGADNIENIA NAUKOZNAWSTWA 10