Dyrekcja

Dyrektor Instytutu:

prof. dr hab. Mirosław Kocur
miroslaw.kocur@uwr.edu.pl

 

 

Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych:

dr hab. Renata Tańczuk
renata.tanczuk@uwr.edu.pl

 

 

Kierownik Studiów Niestacjonarnych

dr Krzysztof Łukasiewicz
krzysztof.lukasiewicz@uwr.edu.pl