wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
1. prof. dr hab. Kocur Mirosław Instytut Kulturoznawstwa
2. dr hab. prof. UWr Nobis Adam Instytut Kulturoznawstwa
3. dr hab. prof. UWr Nobis Adam Instytut Kulturoznawstwa
4. dr hab. prof. UWr Tańczuk Renata Instytut Kulturoznawstwa
5. dr hab. prof. UWr Tańczuk Renata Instytut Kulturoznawstwa
6. dr hab. prof. UWr Wolska Dorota Instytut Kulturoznawstwa
7. dr hab. prof. UWr Wolska Dorota Instytut Kulturoznawstwa
8. dr hab. Matysek-Imielińska Magdalena Instytut Kulturoznawstwa
9. dr hab. Nahirny Rafał Instytut Kulturoznawstwa
10. dr hab. Schindler Jacek Instytut Kulturoznawstwa
11. dr hab. Topp-Wójtowicz Izolda Instytut Kulturoznawstwa
12. dr Barbaruk Magdalena Instytut Kulturoznawstwa
13. dr Fereński Piotr Instytut Kulturoznawstwa
14. dr Fereński Piotr Instytut Kulturoznawstwa
15. dr Jaxa-Rożen Hanna Instytut Kulturoznawstwa
16. dr Junke Dawid Instytut Kulturoznawstwa
17. dr Koczanowicz Dorota Instytut Kulturoznawstwa
18. dr Kozubek Małgorzata Instytut Kulturoznawstwa
19. dr Łukasiewicz Krzysztof Instytut Kulturoznawstwa
20. dr Małczyński Jacek Instytut Kulturoznawstwa
21. dr Stabrowski Marcin Instytut Kulturoznawstwa
22. dr Zamorska Magdalena Instytut Kulturoznawstwa
23. mgr Janowiak-Janik Monika Instytut Kulturoznawstwa
24. mgr Kowalska Jolanta Instytut Kulturoznawstwa
25. Bednarska Aleksandra Instytut Kulturoznawstwa
26. Bogdanowicz Anna Instytut Kulturoznawstwa
27. Bujalska Aleksandra Instytut Kulturoznawstwa
28. Dancewicz-Pawlik Małgorzata Instytut Kulturoznawstwa
29. Dix Krzysztof Instytut Kulturoznawstwa
30. Iwanicka Agnieszka Instytut Kulturoznawstwa