wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
1. prof. dr hab. Kocur Mirosław Instytut Kulturoznawstwa
2. dr hab. prof. UWr Nobis Adam Instytut Kulturoznawstwa
3. dr hab. prof. UWr Tańczuk Renata Instytut Kulturoznawstwa
4. dr hab. prof. UWr Wolska Dorota Instytut Kulturoznawstwa
5. dr hab. Koczanowicz Dorota Instytut Kulturoznawstwa
6. dr hab. Łukasiewicz Krzysztof Instytut Kulturoznawstwa
7. dr hab. Matysek-Imielińska Magdalena Instytut Kulturoznawstwa
8. dr hab. Nahirny Rafał Instytut Kulturoznawstwa
9. dr hab. Schindler Jacek Instytut Kulturoznawstwa
10. dr hab. Topp-Wójtowicz Izolda Instytut Kulturoznawstwa
11. dr Barbaruk Magdalena Instytut Kulturoznawstwa
12. dr Fereński Piotr Instytut Kulturoznawstwa
13. dr Jaxa-Rożen Hanna Instytut Kulturoznawstwa
14. dr Junke Dawid Instytut Kulturoznawstwa
15. dr Kozubek Małgorzata Instytut Kulturoznawstwa
16. dr Małczyński Jacek Instytut Kulturoznawstwa
17. dr Stabrowski Marcin Instytut Kulturoznawstwa
18. dr Zamorska Magdalena Instytut Kulturoznawstwa
19. mgr Gul Joanna Instytut Kulturoznawstwa
Instytut Muzykologii
20. mgr Janowiak-Janik Monika Instytut Kulturoznawstwa
21. mgr Kowalska Jolanta Instytut Kulturoznawstwa
22. mgr Szarejko Wioletta Instytut Kulturoznawstwa
23. Bednarska Aleksandra Instytut Kulturoznawstwa
24. Bogdanowicz Anna Instytut Kulturoznawstwa
25. Bujalska Aleksandra Instytut Kulturoznawstwa
26. Dancewicz-Pawlik Małgorzata Instytut Kulturoznawstwa
27. Dix Krzysztof Instytut Kulturoznawstwa
28. Hildt Piotr Instytut Kulturoznawstwa
29. Iwanicka Agnieszka Instytut Kulturoznawstwa
30. Iżykowska-Uszczyk Agata Instytut Kulturoznawstwa