wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
1. prof. dr hab. Kocur Mirosław Instytut Kulturoznawstwa
2. dr hab. prof. nadzw. UWr Nobis Adam Instytut Kulturoznawstwa
3. dr hab. prof. nadzw. UWr Tańczuk Renata Instytut Kulturoznawstwa
4. dr hab. prof. nadzw. UWr Wolska Dorota Instytut Kulturoznawstwa
5. dr hab. Nahirny Rafał Instytut Kulturoznawstwa
6. dr hab. Schindler Jacek Instytut Kulturoznawstwa
7. dr hab. Topp-Wójtowicz Izolda Instytut Kulturoznawstwa
8. dr Barbaruk Magdalena Instytut Kulturoznawstwa
9. dr Fereński Piotr Instytut Kulturoznawstwa
10. dr Fereński Piotr Instytut Kulturoznawstwa
11. dr Jaxa-Rożen Hanna Instytut Kulturoznawstwa
12. dr Junke Dawid Instytut Kulturoznawstwa
13. dr Koczanowicz Dorota Instytut Kulturoznawstwa
14. dr Kozubek Małgorzata Instytut Kulturoznawstwa
15. dr Łukasiewicz Krzysztof Instytut Kulturoznawstwa
16. dr Małczyński Jacek Instytut Kulturoznawstwa
17. dr Matysek-Imielińska Magdalena Instytut Kulturoznawstwa
18. dr Stabrowski Marcin Instytut Kulturoznawstwa
19. dr Zamorska Magdalena Instytut Kulturoznawstwa
20. mgr Janowiak-Janik Monika Instytut Kulturoznawstwa
21. mgr Kowalska Jolanta Instytut Kulturoznawstwa
22. Bednarska Aleksandra Instytut Kulturoznawstwa
23. Bogdanowicz Anna Instytut Kulturoznawstwa
24. Bujalska Aleksandra Instytut Kulturoznawstwa
25. Dancewicz-Pawlik Małgorzata Instytut Kulturoznawstwa
26. Dix Krzysztof Instytut Kulturoznawstwa
27. Iwanicka Agnieszka Instytut Kulturoznawstwa
28. Iżykowska-Uszczyk Agata Instytut Kulturoznawstwa
29. Janikowska Agata Instytut Kulturoznawstwa
30. Jewtuch Katarzyna Instytut Kulturoznawstwa