Pracownicy

Władze:

 

Dr hab. Dorota Koczanowicz, prof. UWr.

Dyrektorka Instytutu

dorota.koczanowicz@uwr.edu.pl

Zainteresowania naukowe:

 • sztuka
 • kultura kulinarna
 • somaestetyka

czytaj więcej...

Dr hab. Magdalena Barbaruk

Zastępczyni Dyrektorki ds. Dydaktycznych

magdalena.barbaruk@uwr.edu.pl

Zainteresowania naukowe:

 • kulturowy potencjał literatury, trasy literackie
 • dziedzictwo Cervantesa w humanistyce i w kulturze
 • kultura obszaru hiszpańskojęzycznego

czytaj więcej...

 

 

Pracownicy:

 

 

 

Dr Piotr Jakub Fereński

piotr.ferenski@uwr.edu.pl

Zainteresowania naukowe:

 • Filozofia i teoria kultury
 • Aksjologia
 • Historia nauki

czytaj więcej...

Dr Hanna Jaxa-Rożen

hanna.jaxa-rozen@uwr.edu.pl

Zainteresowania naukowe:

 • teoria i recepcja feminizmu
 • kultura – a zwłaszcza literatura – popularna

czytaj więcej...

Dr Dawid Junke

dawid.junke@uwr.edu.pl

Zainteresowania naukowe:

 • badania popkultury
 • amerykańskie seriale telewizyjne
 • motywy religijne w kulturze popularnej

czytaj więcej...

Mirosław Kocur

Prof. zw. dr hab. Mirosław Kocur

miroslaw.kocur@uwr.edu.pl

Zainteresowania naukowe:

 • dzieje, konteksty i uwarunkowania praktyk teatralnych
 • teatry: antycznej Grecji i Rzymu, średniowieczny, elżbietański, nieeuropejski
 • rekonstrukcja przedstawień teatralnych – antropologia teatralna

czytaj więcej...

Dr Małgorzata Kozubek

malgorzata.kozubek@uwr.edu.pl

Zainteresowania naukowe:

 • teoria filmu
 • Nowa Historia Kina
 • historia „niebyła” kina

czytaj więcej...

Dr hab. Krzysztof Łukasiewicz

krzysztof.lukasiewicz@uwr.edu.pl

Zainteresowania naukowe

 • kształtowanie się i rozwój problematyki kulturoznawczej
 • dzieje polskiej refleksji o kulturze ze szczególnym uwzględnieniem przełomu XIX i XX wieku oraz okresu międzywojennego
 • filozofia kultury i filozofia życia G. Simmla

czytaj więcej...

Dr Jacek Małczyński

jacek.malczynski@uwr.edu.pl

Zainteresowania naukowe:

 • współczesne teorie kultury
 • humanistyka środowiskowa
 • teoria postkolonialna

czytaj więcej...

Dr hab. Magdalena Matysek-Imielińska

magdalena.matysek-imielinska@uwr.edu.pl

Zainteresowania naukowe:

 • zagadnienia kultury współczesnej
 • socjologia zaangażowana i myśl krytyczna
 • problemy obcości i wykluczenia

czytaj więcej...

Dr hab. Rafał Nahirny

rafal.nahirny@uwr.edu.pl

Realizowane projekty badawcze:

 • Demokracja niekonsensualna. Dialog i wspólnota krytyczna (2012-2014)
 • Pamięć, wina i pojednanie w kinie postkolonialnej Australii (2012)

czytaj więcej...

Dr hab. Adam Nobis, prof. UWr

adam.nobis@uwr.edu.pl

Zainteresowania naukowe:

 • zmiana kulturowa
 • klasycy antropologii
 • współczesne koncepcje globalizacji

czytaj więcej...

Dr hab. Jacek Schindler

jacek.schindler@uwr.edu.pl

Zainteresowania naukowe:

 • semiologia
 • kultura a środowisko naturalne

czytaj więcej...

Dr Marcin Stabrowski

marcin.stabrowski@uwr.edu.pl

Zainteresowania naukowe:

 • historia kultury staropolskiej i europejskiej (XII-XVIIw.)
 • teoria historii kultury
 • fenomenologia

czytaj więcej...

Renata Tańczuk

Dr hab. Renata Tańczuk, prof. UWr

renata.tanczuk@uwr.edu.pl

Zainteresowania naukowe:

 • nowe nurty w badaniach nad kulturą
 • studia nad muzeami, kolekcjami i rzeczami
 • sound studies

czytaj więcej...

Dr hab. Izolda Topp-Wójtowicz

izolda.topp-wojtowicz@uwr.edu.pl

Zainteresowania naukowe:

 • Problematyka symbolu i sposób jego funkcjonowania w kulturze współczesnej
 • Kulturowy wymiar religii i religijności
 • Problematyka tożsamości regionalnej

czytaj więcej...

Dr hab. Dorota Wolska, prof. UWr

dorota.wolska@uwr.edu.pl

Zainteresowania naukowe:

 • aksjologicznie zorientowana teoria kultury
 • filozofia humanistyki (szczególnie status wiedzy o kulturze i wspólczesna kondycja badacza kultury)
 • wybrane zagadnienia estetyki i jej związki z etyką

czytaj więcej...

Dr Magdalena Zamorska

magdalena.zamorska2@uwr.edu.pl

Zainteresowania naukowe

 • Strategie twórcze w sztukach performatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem praktyk w obrębie nowej choreografii
 • Zagadnienia doświadczania, percepcji i recepcji performansów
 • Splot(y) sztuki z technologią i nauką

czytaj więcej...