Studia II stopnia stacjonarne

Wybór specjlaności - formularz pdf - Uwaga! Wypełniony wzorzec deklaracji powinien zostać złożony wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi

Seminaria magisterskie

  • prof. dr hab. Mirosław Kocur (seminarium: teatr i performanse kulturowe) – sylabus   
  • dr hab. Adam Nobis, prof. UWr. (Studia globalne) – sylabus 
  • dr hab. Renata Tańczuk (seminarium: studia nad rzeczami i antropologia zmysłów)
  • dr hab. Dorota Wolska
  • dr hab. Izolda Topp