Specjalności

STUDIA LICENCJACKIE STACJONARNE 2017/2018

2 LIC

3 LIC

STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE 2017/2018

STUDIA LICENCJACKIE NIESTACJONARNE 2017/2018

STUDIA MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE 2017/2018

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW:

PERFORMANS – SZTUKA ROZWOJU

KULTURA I MEDIA

KULTURA FILMOWA

KRYTYKA ARTYSTYCZNA

KULTURA FILMOWA – nowy program

RYNEK KULTURY – GLOBALIZACJA, REGIONALNOŚĆ, LOKALNOŚĆ

PERFORMATYKA KULTURY

STUDIA MIEJSKIE