Erasmus Plus w Instytucie Kulturoznawstwa

Koordynatorem programu w Instytucie Kulturoznawstwa jest dr Dorota Koczanowicz.

Informacje o Erasmus Plus: Biuro Współpracy Międzynarodowej UWr

 

Classes in English (Spring semester 2017/2018)

TUESDAY:
Between religion and magic – Gypsy culture, mgr A. Bujalska, 5.00 - 06.30 p.m., room 9
Place: Szewska 50-51

WEDNESDAY:
The sources of theatre, prof. M. Kocur, 10.00-11.30 a.m., room 9,
Place: Szewska 50-51

Registration during the first meeting